PLAY - nowe ceny roamingu w strefie Euro

Newsy
Żródło: PLAY
Opinie: 0

PLAY opublikował zmiany ceny połączeń głosowych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro:

Zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady od dnia 1 lipca 2011 zmieniają się ceny roamingu w Strefie Euro.

- cena za minutę wykonanego połączenia głosowego w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro będzie stanowiła równowartość w złotych polskich kwoty 0,35 EUR, przeliczoną według kursu z dnia 1 czerwca 2011 r. ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jednak nie będzie wyższa niż obecnie obowiązująca cena za tę usługę, tj. 1,30 PLN netto (1,60 PLN brutto);

- cena za minutę odebranego połączenia głosowego w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro będzie stanowiła równowartość w złotych polskich kwoty 0,11 EUR, przeliczoną według kursu z dnia 1 czerwca 2011 r. ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jednak nie będzie wyższa niż obecnie obowiązująca cena za tę usługę, tj. 0,60 PLN netto (0,74 PLN brutto);

- cena za wysłanie wiadomości SMS w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro będzie stanowiła równowartość w złotych polskich kwoty 0,11 EUR, przeliczoną według kursu z dnia 1 czerwca 2011 r. ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jednak nie będzie wyższa niż obecnie obowiązująca cena za tę usługę, tj. 0,44 PLN netto (0,54 PLN brutto);

Play dodatkowo informuje o dwumiesięcznej (1 lipca 2011 r. – 31 sierpnia 2011 r.) obniżce ceny za wysłanie wiadomości multimedialnej MMS w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Koszt wysłania wiadomości MMS w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro będzie równy cenie za wysłanie wiadomości SMS w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, obowiązującej od dnia 1 lipca 2011.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: