Urząd Celno-Skarbowy walczy z PLAY o 12 mln podatku

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0

Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego w Warszawie uznał stosowany przez P4 poziom opłat licencyjnych za korzystanie ze znaków towarowych za nierynkowy i w konsekwencji zakwestionował prawo P4 do uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu części wydatków z tego tytułu. Chodzi o rozliczenie CIT za 2013 r.

PLAY będzie odwoływać się od decyzji urzędu. Zdaniem operatora, wysokość ponoszonych opłat licencyjnych została ustalona na poziomie rynkowym.

Decyzja określa wysokość zobowiązania na 12 mln PLN.

Rozstrzygnięcie to jednak nie powinno skutkować obowiązkiem zapłaty podatku mając na uwadze, że P4 w 2013 r. nie rozpoznała całej możliwej do uwzględnienia w tym okresie rozliczeniowym straty podatkowej z lat poprzednich.

Uwzględnienie straty podatkowej niweluje w całości zobowiązanie podatkowe wynikające z decyzji. 

Przedmiotowa decyzja jest nieostateczna i nie podlega wykonaniu.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: