PLAY na wynagrodzenia swojego szefostwa wydał ponad 20 mln zł

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
PLAY na wynagrodzenia swojego szefostwa wydał ponad 20 mln zł

PLAY podał kwotę jaką pochłonęły wynagrodzenia dla zarządu i rady nadzorczej operatora.

Koszty wynagrodzeń (łącznie z rezerwą na premie) członków komitetu wykonawczego P4 oraz członków zarządu spółek z całej grupy poniesione w 2021 roku wyniosły 20.4 mln zł. Rok wcześniej wynagrodzenia były w sumie nieco mniejsze i kosztowały PLAY 19.4 mln zł.

Dodatkowo członkowie Komitetu Wykonawczego P4 biorą udział w programach motywacyjnych. W wyniku wyceny programów Grupa rozpoznała koszty w kwocie 6.2 mln zł (878 tysięcy złotych w 2020 roku).

Koszty wynagrodzeń byłych członków zarządów spółek grupy poniesione w okresie po ustąpieniu przez nich ze stanowiska wynosiły dodatkowo 2 mln zł w 2021 roku oraz 891 tysięcy złotych w 2020 roku.

Koszty wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych spółek Grupy poniesione w 2021 roku wynosiły 171 tysięcy złotych oraz 156 tysięcy złotych w 2020 roku.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: