PLAY chce przejąć UPC Polska!

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
PLAY chce przejąć UPC Polska!

Realizując ambicję ogólnopolskiego operatora oferującego usługi konwergentne, Grupa iliad (właściciel PLAY) rozpoczęła w pierwszym półroczu 2021 prace nad różnorodnymi projektami rozwoju działalności w obszarze usług stacjonarnych, zarówno organiczne - w zakresie utworzenia spółki w celu budowy infrastruktury światłowodowej - jak i nieorganiczne, poprzez akwizycję operatora infrastruktury stacjonarnej. Grupa iliad poinformowała dziś, że złożyła Liberty Global wstępną ofertę nabycia 100% kapitału zakładowego UPC Polska. Rozmowy są obecnie w toku, a Grupa iliad nie może obecnie zagwarantować ich pomyślnego wyniku. Grupa iliad poinformuje rynek o wyniku rozmów w odpowiednim czasie.

iliad wycenia UPC na 7.3 mld złotych w oparciu o estymację wartości Adjusted EBITDA na poziomie 782 mln zl (2021 - 9.3x). Wycena w dolarach to około 1.9 mld $.
 
Grupa P4 (Play) wspólnie z Grupą iliad podała dziś również wstępne wyniki za I półrocze 2021 r. (przed audytem). 

Play w II kwartale powiększył bazę klientów mobilnych o 145 000 i łącznie o 200 000 klientów konwergentnych. Operator zanotował wzrost przychodów z usług mobilnych o +8%, a skorygowana EBITDAaL wzrosła rok do roku o +47%.

PLAY ma w Polsce aktualnie 12,508 mln aktywnych klientów, w tym 12,310 mln klientów mobilnych i 198 tys. klientów usług stacjonarnych (TV i broadband). Z internetu stacjonarnego PLAY korzysta 22 tys. abonentów.

Przychody w I połowie roku osiągnęły poziom 3.64 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 3.9%. ARPU przez rok urosło o 4% do 27.6 zł.

 

Grupa iliad ogłosiła dziś także zamiar wykupienia akcjonariuszy mniejszościowych i wycofania akcji iliad z obrotu giełdowego. Po wezwaniu publicznym, w razie potrzeby, zostanie wprowadzony mechanizm przymusowego wykupu akcji. To przedsięwzięcie ma pozwolić  Grupie iliad zabezpieczyć strategiczną niezależność i zapewni możliwość realizacji planów rozwojowych iliad i Play. Umożliwi również „autonomię decyzyjną w perspektywie długoterminowych inwestycji i ambicji rozwojowych w Polsce.”

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: