PLAY wprowadza zmiany w RLAH - dla nowych klientów 1 GB internetu

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 40

PLAY zmienia zasady Roam Like At Home dla nowych klientów abonamentowych, podpisujących aneks oraz klientów ofert na kartę. Obecni klienci ofert abonamentowych PLAY korzystać będą z roamingu na dotychczasowych zasadach.

„Rozważaliśmy różne scenariusze, w tym podwyższenie cen za usługi krajowe. Uznaliśmy jednak, że w interesie większości klientów będzie zastosowanie mechanizmu dopłat, który obejmie jedynie wąską grupę klientów na rozsądnym, zaakceptowanym przez UKE poziomie.” – powiedział cytowany w komunikacie CEO PLAY Jørgen Bang-Jensen.

W nowych ofertach klienci abonamentowi otrzymają co miesiąc darmowy pakiet 1 GB do wykorzystania w roamingu UE. Dodatkowo będą mogli korzystać z rozmów i SMSów tak, jak w kraju.

Dopłaty pojawią się po 30 dniach, w którym wykorzystanie usług w roamingu przekroczy wykorzystanie krajowe. W przypadku braku korzystania z roamingu w ciągu kolejnych 30 dni, saldo zostaje wyzerowane i podczas następnego wyjazdu dopłaty nie są naliczane. Zmiany będą obowiązywać od 26.01.2018 r.

Według PLAY, dopłaty pozwalają tylko w części odzyskać straty związane ze świadczeniem usług w roamingu UE:

  • 6 gr za minutę połączenia wychodzącego,
  • 3 gr za minutę połączenia przychodzącego,
  • 1 gr za wysłany SMS lub MMS,
  • 1,2327 gr za MB transmisji danych.

Przykład 1:

Marcin podpisał nową umowę z PLAY 1 lutego i wyjechał na ferie zimowe do Włoch. Podczas pobytu we Włoszech korzystał z darmowych rozmów, SMS-ów i 1 GB internetu. Kolejny raz wyjedzie z Polski w czerwcu, do Grecji. Nadal może korzystać z darmowych SMS-ów, rozmów i nowego 1 GB. Po wykorzystaniu 1 GB Marcin będzie używał internetu za 1,2327 grosza za 1MB.

Przykład 2:

Tomek podpisał nową umowę z PLAY 1 lutego. Codziennie jeździ do pracy do Niemiec i korzysta z telefonu więcej w Niemczech niż w Polsce. Przez pierwsze 30 dni korzysta z darmowych rozmów, SMS-ów oraz 1 GB pakietu internetu, po którym transmisja danych rozliczana jest po stawce 1,2327 gr za MB. Od 5 marca za minutę rozmowy wychodzącej zapłaci 6 groszy, 1 grosz za SMS a za transmisję danych 1,2327 gr za MB.

Dopłaty dotyczą także klientów usług na kartę i zostaną wprowadzone 1 marca. Klienci oferty Formuła Unlimited na Kartę w promocji co miesiąc otrzymają darmowy pakiet roamingowy: 100 minut na rozmowy, 50 SMS-ów i 500 MB danych. Po wykorzystaniu pakietu obowiązywać będą opisane powyżej dopłaty do usług w roamingu.

Klienci pozostałych ofert na kartę będą korzystać z roamingu po stawkach jak dotychczas. Dodatkowo będą ich obowiązywać dopłaty. 

Zmiany obowiązują do 14 stycznia 2019 roku.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: