Plus ciągle bez UMTS'u

Newsy
Opinie: 2
Opinie: 2
W dniu wczorajszym na konferencji prasowej

27 listopada 2000 r. Rada Nadzorcza Polkomtel S.A. nie podjęła decyzji o przystąpieniu Polkomtel S.A. do przetargu na UMTS.

Rada Nadzorcza zapoznała się z warunkami przetargu i przygotowanymi przez Zarząd ich ocenami oraz biznes planem. Dyskutowano sprawę gwarancji bankowej i jej warunków w świetle faktu braku odpowiedzi Ministra Łączności na sformułowane wątpliwości formalno-prawne. Sprawa udziału w przetargu zostanie ponownie podjęta na specjalnym posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 1 grudnia br.

Tego samego dnia zakończyło obrady - zawieszone 31 października - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polkomtel S.A. Zgromadzenie podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału akcyjnego spółki o kwotę 550.000.000 PLN (pięciuset pięćdziesięciu milionów) w drodze emisji 5.500.000 (pięciu milionów pięciuset tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 100 (stu) złotych każda. Jest to minimalna kwota zabezpieczająca bezpośrednie potrzeby spółki w kontekście UMTS. Rozważane też były inne warianty, z których maksymalny przewidywał podniesienie kapitału o 1,875 miliarda PLN..

Po podwyższeniu wartość kapitału akcyjnego sięgnie 2.050.000.000 PLN (dwa miliardy pięćdziesiąt milionów).

Akcje nowej emisji mogą być objęte przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w proporcji do ich dotychczasowego udziału w kapitale akcyjnym.

Zależnie od decyzji Rady Nadzorczej, Zarząd Polkomtel S.A. został upoważniony– w przypadku nieprzystąpienia do przetargu lub wystąpienia innych zdarzeń eliminujących potrzebę podwyższenia kapitału – do niewzywania akcjonariuszy do opłacenia akcji nowej emisji.

Opinie:

Opinie archiwalne (2):

Komentuj

Komentarze / 2

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: