Plus pomógł uruchomić telefon zaufania dla dzieci

Newsy
Żródło: Plus
Opinie: 0
Opinie: 0

6 listopada br. został uruchomiony pierwszy, bezpłatny, ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, którego obsługą zajmie się Fundacja Dzieci Niczyje. Szybkie i sprawne uruchomienie numeru było możliwe dzięki współpracy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Fundacji oraz Polkomtela, oficjalnego sponsora i partnera technologicznego. Telefon zaufania 116 111 będzie służyć młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewni dzwoniącym kontakt z fachowcami w trudnych dla nich sytuacjach.

Linia 116 111 obsługiwana jest przez wykwalifikowanych psychologów i pedagogów, którzy potrafią rozmawiać z młodymi ludźmi o ich problemach i są w stanie udzielić im profesjonalnej porady w sytuacjach kryzysowych. Konsultanci telefonu zaufania 116 111 będą współpracowali z ogólnopolską siecią instytucji i organizacji, które w razie potrzeby prowadzić będą interwencje w sprawach dzieci. W przypadku podejrzenia, że zdrowie lub życie dziecka jest poważnie zagrożone, konsultanci telefonu 116 111 uprawnieni są do inicjowania interwencji policyjnej na mocy porozumienia na rzecz sprawnej obsługi telefonu 116 111, zawartego pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Fundacją Dzieci Niczyje.

W celu udostępnienia numeru Polkomtel stworzył platformę technologiczną, dzięki której numer 116 111 jest dostępny dla wszystkich potrzebujących niezależnie od obsługującej ich sieci. Sieć Plus poza techniczną obsługą numeru zapewniła Fundacji profesjonalne call center do obsługi numeru. W ramach umowy podpisanej z Fundacją Dzieci Niczyje sieć Plus aktywnie wspierała prace nad uruchomieniem numeru, intensywnie współpracuje także przy rozszerzeniu jego funkcjonalności.

Grupa numerów 116 (tj. 116 000 - numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci, 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, 116 123 - telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych) - to grupa ogólnoeuropejskich bezpłatnych linii telefonicznych o charakterze społecznym stworzonych z inicjatywy Komisji Europejskiej. Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 to pierwsza linia z tej grupy uruchomiona w Polsce. Numer został przydzielony w 14 krajach UE. Polska jest piątym krajem członkowskim, w którym pod numerem 116 111 działa telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Linia uruchomiona została do tej pory w Czechach, Rumunii, na Słowacji i na Węgrzech.

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Katarzyny Hall.

Kampania promocyjna Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, która rozpocznie się w grudniu tego roku, prowadzona będzie przez Fundację Dzieci Niczyje we współpracy z resortami edukacji, polityki społecznej i spraw wewnętrznych oraz z mediami i innymi organizacjami pozarządowymi.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: