Plus premiuje lojalność w Sami Swoi

Newsy
Żródło: SAMI SWOI
Opinie: 7

Plus przygotował specjalny pakiet dla stałych użytkowników oferty Sami Swoi. "Tanie Rozmowy" są dostępne dla tych użytkowników, których staż w sieci Sami Swoi wyniosi powyżej 180 dni. Jest to pakiet 100 minut do wykorzystania:

 • w sieci Sami Swoi

 • całej sieci Plus

 • oraz na telefony stacjonarne

Pakiet kosztuje 10zł z VAT i jest ważny przez 15 dni.

Dzięki tej ofercie w okresie promocji można rozmawiać już za 10gr za minutę.

Jak włączyć pakiet?
Krótki kod: *121*11*09#

Pakiet mogą włączyć wyłącznie numery, których staż w sieci Sami Swoi wynosi powyżej 180 dni. Aby włączyć pakiet należy mieć na koncie powyżej 10zł z VAT

Sprawdzenie liczby minut, które pozostały z zakupionego pakietu oraz termin, do kiedy można je wykorzystać: kod *121#

Kolejny pakiet można zakupić dopiero po upłynięciu terminu ważności poprzedniego pakietu (po 15 dniach). Jednocześnie można mieć aktywowany tylko jeden pakiet.

Regulamin promocji "Tanie Rozmowy"

1. Promocja „Tanie Rozmowy" („Promocja”) jest organizowana przez Polkomtel S.A. [1] („Polkomtel”) i obejmuje Użytkowników Sami Swoi [2] („Użytkownicy”), którzy w Okresie Trwania Promocji osiągną staż w sieci Sami Swoi co najmniej 180 dni.
2. Staż w sieci Sami Swoi rozumiany jest w niniejszym Regulaminie jako liczba pełnych dni, które upłynęły od momentu włączenia karty SIM do sieci Sami Swoi (czyli np. wykonania pierwszego połączenia lub wysłania pierwszego SMS/MMS z użyciem tej karty SIM).
3. Promocja trwa od dnia 4 lutego 2008 do dnia 15 kwietnia 2008 roku („Okres Trwania Promocji”).
4. W ramach Promocji Użytkownikom spełniającym warunki określone w pkt. 1 oferowany jest pakiet zawierający 100 minut do wykorzystania przez Użytkownika na krajowe połączenia głosowe wykonywane na numery w sieci Sami Swoi, na numery stacjonarne oraz do sieci Plus („Pakiet”) [3].
5. Opłata za Pakiet wynosi 10 zł z VAT i pobierana jest z konta Użytkownika w momencie aktywacji Pakietu.
6. Zasady korzystania z Pakietu:
a. minuty wchodzące w skład Pakietu mogą być wykorzystane przez Użytkownika w ciągu kolejnych 15 dni począwszy od dnia aktywacji Pakietu;
b. minuty wchodzące w skład Pakietu mogą być wykorzystane przez Użytkownika tylko w okresie ważności konta dla usług i połączeń wychodzących;
c. minuty wchodzące w skład Pakietu mogą zostać wykorzystane na połączenia wykonywane przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia;
d. po upływie 15 dni od dnia aktywacji Pakietu niewykorzystane minuty w ramach Pakietu przepadają i nie są zwracane w jakiejkolwiek formie;
e. Użytkownik może sprawdzić za pomocą krótkiego kodu: *121# liczbę pozostałych minut w ramach aktywowanego Pakietu oraz termin, do którego może wykorzystać Pakiet.
7. Aktywacja Pakietu odbywa się według następujących zasad:
a. aktywacji Pakietu Użytkownik dokonuje samodzielnie wpisując w swoim telefonie krótki kod: *121*11*09# i wciskając przycisk „zadzwoń”;
b. aktywacja Pakietu na koncie Użytkownika nastąpi jeśli kod, o którym mowa w lit. a) powyżej, zostanie dostarczony do Polkomtel w Okresie Trwania Promocji, a staż Użytkownika w sieci Sami Swoi wynosi co najmniej 180 dni.
c. aktywacja Pakietu na koncie Użytkownika nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez Polkomtel krótkiego kodu, o którym mowa w lit. a) powyżej;
d. Użytkownik zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS o aktywacji Pakietu na jego koncie;
e. datą aktywacji Pakietu jest dzień, w którym Użytkownik otrzymał od Polkomtel zwrotną wiadomość SMS potwierdzającą aktywację Pakietu na jego koncie;
f. jednorazowo Użytkownik na swoim koncie może aktywować tylko jeden Pakiet. Kolejny Pakiet może być uruchomiony po upływie 15 dni od dnia aktywacji poprzedniego Pakietu;
g. każdorazowo uruchomienie kolejnego Pakietu przez Użytkownika następuje według zasad określonych w lit. a) – f) powyżej.
8. Aby aktywować Pakiet Użytkownik musi spełnić łącznie następujące warunki:
a. musi spełniać warunki określone w pkt. 1;
b. musi posiadać dodatnią wartość swojego konta powyżej 10 zł (z VAT);
c. musi aktywować Pakiet na swoim koncie zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 7 Regulaminu;
d. musi znajdować się w okresie ważności dla usług i połączeń wychodzących.
9. Informacje dodatkowe dotyczące zasad korzystania z Pakietu:
a. Polkomtel zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zablokowania dostępu do minut wliczonych w Pakiet w sytuacji, gdy Użytkownik swoim postępowaniem, również w sposób nieświadomy, wpływa na pogorszenie jakości świadczonych usług przez Polkomtel lub zagraża stabilności systemów teleinformatycznych, w szczególności, gdy w wyniku korzystania z Pakietu ogranicza możliwość komunikacji z numerami alarmowymi (m.in.: 112, 997, 998, 999).
b. Polkomtel zastrzega sobie prawo przerywania połączeń wykonywanych w ramach Pakietu trwających powyżej 20 minut;
c. po zakończeniu Okresu Trwania Promocji Użytkownik nie będzie mógł aktywować Pakietu;
d. minuty wchodzące w skład Pakietu nie mogą być wykorzystane na połączenia głosowe w ramach roamingu oraz w ramach połączeń międzynarodowych.
10. Zasady naliczania opłat za połączenia wykonane przez Użytkownika korzystającego z Pakietu są następujące:
a. opłaty za połączenia głosowe inicjowane przez Użytkownika korzystającego z Pakietu naliczane są zgodnie ze stawką za połączenia krajowe;
b. zwrot pobranych opłat nastąpi w formie zasilenia konta Użytkownika wg następujących zasad:

 • w momencie, kiedy wysokość pobranych opłat za inicjowane przez Użytkownika połączenia głosowe wykonane w ramach Pakietu osiągnie lub przekroczy 2,44 PLN w taryfie Sami Swoi, konto Użytkownika zostanie zasilone o wartość należnej kwoty;

 • jeżeli w ciągu 5 dni suma opłat za inicjowane przez Użytkownika połączenia głosowe wykonane w ramach Pakietu jest niższa od 2,44 PLN dla taryfy Sami Swoi, konto Użytkownika zostaje zasilone o wartość należnej kwoty najpóźniej po 5 dniach od wykonania pierwszego z tych połączeń głosowych;

c. naliczanie opłat i późniejszy zwrot pobranych opłat za inicjowane przez Użytkownika połączenia głosowe wykonane w ramach Pakietu, według zasad określonych w lit. a i b, nie dotyczy Użytkowników korzystających z usługi „Dostępny limit Krótkim Kodem”, w której naliczanie opłat za połączenia głosowe odbywa się w czasie rzeczywistym.
11. W przypadku, gdy w trakcie trwania połączenia głosowego nastąpi przekroczenie limitu minut w ramach Pakietu opłaty za pozostałą część połączenia zostaną naliczone zgodnie z Cennikiem Sami Swoi.
12. Aktywacja Pakietu zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 7 oznacza, że Użytkownik zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że ją akceptuje.
13. Polkomtel zastrzega możliwość zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie zostanie podana przez Polkomtel do wiadomości na stronie internetowej www.samiswoi.pl.
14. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A dla Użytkowników.
15. Regulamin dostępny jest na witrynie internetowej pod adresem www.samiswoi.pl oraz w siedzibie Polkomtel.

Opinie:

Opinie archiwalne (7):

Komentuj

Komentarze / 7

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  tkubon pisze: 2008-02-05 21:00
  wow! wypas, za 10zl 100min do tylu osob, naprawde niezle
  0
 • Users Avatars Mini
  rachuciachu pisze: 2008-02-05 22:31
  tylko czemu w pakiecie na 15 dni? I czy ktoś jeszcze ma Samych Swoich? Pewnie kilka osób :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  kozok80 pisze: 2008-02-05 23:18
  hehe ale się uśmiałem. Dla miłościwie nam dzwoniących. Nasze opy juz nie wiedzą co czynią....:(
  0
 • Users Avatars Mini
  bodopl pisze: 2008-02-06 01:19
  niedługą pewnie zaczną wprowadzać promocje 48 godzinne
  0
 • Users Avatars Mini
  marcin pisze: 2008-02-06 12:16
  fajniejsza opcja jest promocji simplus gdzie za 8 zł dostaje się200 min = 1 min to 4 gr i do każdego doładowania pakiecik smsów do wszystkich. dobra sprawa na walentynki bo można sobie pisać i pisać do kobitek hehe
  0
 • Users Avatars Mini
  grave pisze: 2008-02-06 13:03
  te pakiety są i w SS i w plusmix i w simplusie, jednak w simplusie nie widzieć czemu największe - 200minut i po 4 grosze. mnie to wcale nie boli bo mam simlusa właśnie xD ale promocja ekstra no i obejmuje całą sieć i stacjonarne - to wielki plus:]
  0
 • Users Avatars Mini
  trelek pisze: 2008-02-06 17:23
  Sami Swoi sa ok, ale przeszedłem na mixa.To zalezy kto co lubi.Ja wybrałem mixplusa ze wzgledu na oferte z telefonami za 1 zł.Ale z tego co czytam to wcale nie glupia ta promocja w Samych Swoich.
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: