Plus przedłużył promocję dla pracowników AMPLICO

Newsy
Żródło: www.plus.gsm.g.pl
Opinie: 7

Regulamin promocji "AMPLICO II" w sieci Plus GSM:

1. Promocja "AMPLICO II" obejmuje osoby fizyczne związane umową o pracę z AMPLICO LIFE S.A. lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą związane umową agencyjną z AMPLICO LIFE S.A., które w czasie trwania Promocji zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej wraz z aktywacją.

2. Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM oferowane po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.

3. Promocyjna cena aparatów telefonicznych wraz z aktywacją wchodzących w skład Zestawów wynosi odpowiednio:

Model telefonu Cena aktywacji Cena telefonu w taryfie
Często 15 Często 50 Często 100 Często 150
Zestaw 1 Ericsson R380 15 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
Zestaw 2 Sony Ericsson T68i 15 zł 149,00 zł 99,00 zł 79,00 zł 49,00 zł
Zestaw 3 Sony Ericsson T68i Bond 15 zł 549,00 zł 499,00 zł 479,00 zł 449,00 zł
Zestaw 4 Motorola Accompli 008 15 zł 299,00 zł 249,00 zł 199,00 zł 149,00 zł
Zestaw 5 Motorola C333 15 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
Zestaw 6 Motorola V66i 15 zł 49,00 zł 29,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
Zestaw 7 Nokia 3410 15 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
Zestaw 8 Nokia 3510i 15 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
Zestaw 9 Nokia 5100 15 zł 699,00 zł 599,00 zł 499,00 zł 449,00 zł
Zestaw 10 Nokia 6100 15 zł 1 199,00 zł 999,00 zł 899,00 zł 799,00 zł
Zestaw 11 Nokia 6310i 15 zł 99,00 zł 79,00 zł 49,00 zł 1,00 zł
Zestaw 12 Nokia 6510 15 zł 49,00 zł 29,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
Zestaw 13 Nokia 6610 15 zł 649,00 zł 549,00 zł 349,00 zł 249,00 zł
Zestaw 14 Nokia 7210 15 zł 899,00 zł 799,00 zł 699,00 zł 599,00 zł
Zestaw 15 Nokia 7650 15 zł 1 199,00 zł 899,00 zł 699,00 zł 599,00 zł
Zestaw 16 Nokia 8310 15 zł 299,00 zł 249,00 zł 199,00 zł 149,00 zł
Zestaw 17 Nokia 8910 15 zł 999,00 zł 799,00 zł 599,00 zł 499,00 zł
Zestaw 18 Nokia 9210i 15 zł 1 199,00 zł 1 099,00 zł 999,00 zł 899,00 zł
Zestaw 19 Panasonic GD67 15 zł 99,00 zł 49,00 zł 29,00 zł 1,00 zł
Zestaw 20 Samsung A400 15 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
Zestaw 21 Samsung N500 15 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
Zestaw 22 Samsung N620 15 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
Zestaw 23 Samsung S100 15 zł 1 199,00 zł 1 099,00 zł 999,00 zł 949,00 zł
Zestaw 24 Samsung T100 15 zł 699,00 zł 679,00 zł 599,00 zł 549,00 zł
Zestaw 25 Siemens C55 15 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
Zestaw 26 Siemens S55+aparat fotograficzny QuickPic 15 zł 699,00 zł 499,00 zł 399,00 zł 299,00 zł
Zestaw 27 Siemens SL45i 15 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
Zestaw 28 Sony J7 15 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

Model telefonu Cena aktywacji Cena telefonu w taryfie
Non Stop 15 Non Stop 50 Non Stop 100 Non Stop 150 Non Stop 300
Zestaw 1 Ericsson R380 15 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
Zestaw 2 Sony Ericsson T68i 15 zł 149,00 zł 99,00 zł 79,00 zł 49,00 zł 1,00 zł
Zestaw 3 Sony Ericsson T68i Bond 15 zł 549,00 zł 499,00 zł 479,00 zł 449,00 zł 399,00 zł
Zestaw 4 Motorola Accompli 008 15 zł 299,00 zł 249,00 zł 199,00 zł 149,00 zł 99,00 zł
Zestaw 5 Motorola C333 15 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
Zestaw 6 Motorola V66i 15 zł 49,00 zł 29,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
Zestaw 7 Nokia 3410 15 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
Zestaw 8 Nokia 3510i 15 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
Zestaw 9 Nokia 5100 15 zł 699,00 zł 599,00 zł 499,00 zł 449,00 zł 349,00 zł
Zestaw 10 Nokia 6100 15 zł 1 199,00 zł 999,00 zł 899,00 zł 799,00 zł 749,00 zł
Zestaw 11 Nokia 6310i 15 zł 99,00 zł 79,00 zł 49,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
Zestaw 12 Nokia 6510 15 zł 49,00 zł 29,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
Zestaw 13 Nokia 6610 15 zł 649,00 zł 549,00 zł 349,00 zł 249,00 zł 99,00 zł
Zestaw 14 Nokia 7210 15 zł 899,00 zł 799,00 zł 699,00 zł 599,00 zł 549,00 zł
Zestaw 15 Nokia 7650 15 zł 1 199,00 zł 899,00 zł 699,00 zł 599,00 zł 549,00 zł
Zestaw 16 Nokia 8310 15 zł 299,00 zł 249,00 zł 199,00 zł 149,00 zł 99,00 zł
Zestaw 17 Nokia 8910 15 zł 999,00 zł 799,00 zł 599,00 zł 499,00 zł 399,00 zł
Zestaw 18 Nokia 9210i 15 zł 1 199,00 zł 1 099,00 zł 999,00 zł 899,00 zł 799,00 zł
Zestaw 19 Panasonic GD67 15 zł 99,00 zł 49,00 zł 29,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
Zestaw 20 Samsung A400 15 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
Zestaw 21 Samsung N500 15 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
Zestaw 22 Samsung N620 15 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
Zestaw 23 Samsung S100 15 zł 1 199,00 zł 1 099,00 zł 999,00 zł 949,00 zł 899,00 zł
Zestaw 24 Samsung T100 15 zł 699,00 zł 679,00 zł 599,00 zł 549,00 zł 399,00 zł
Zestaw 25 Siemens C55 15 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
Zestaw 26 Siemens S55+aparat fotograficzny QuickPic 15 zł 699,00 zł 499,00 zł 399,00 zł 299,00 zł 199,00 zł
Zestaw 27 Siemens SL45i 15 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
Zestaw 28 Sony J7 15 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

4. Opłata aktywacyjna w wysokości określonej w pkt.3 płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym.

5. Promocja "AMPLICO II" trwa od 7 maja 2003 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 30 czerwca 2003 roku.

6. Do wzięcia udziału w Promocji "AMPLICO II" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1

7. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "AMPLICO II":
a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia,
b) Klient nie może zawiesić świadczenia usługi,
c) Klient nie może rozwiązać Umowy.

8. Klient nabywający Zestaw promocyjny może wybrać wyłącznie jedną z taryf dostępnych w planie taryfowym Często lub Non Stop, zgodnie ze specyfikacją poszczególnych Zestawów określoną w pkt. 3 Regulaminu Promocji "AMPLICO II".

9. Klient, który kupił Zestaw w ramach Promocji "AMPLICO II", w ciągu 12 miesięcy od dnia aktywacji kart SIM, nie może zmienić wybranej zgodnie z pkt. 3 taryfy.
10. Klient nabywający Zestaw promocyjny otrzymuje rabat w wysokości 50% opłaty netto na wykonywane połączenia, o których mowa w pkt. 12 i pkt. 13 (zwany dalej Rabatem).

11. Rabat pomniejszający rachunek telefoniczny będzie udzielany przez 12 okresów rozliczeniowych od daty aktywacji karty SIM.

12. Rabat dotyczy pierwszych płatnych krajowych połączeń głosowych wykonanych po wykorzystaniu pakietu minut zawartych w abonamencie i po wykorzystaniu Bonifikaty, o której mowa w pkt. 15 Regulaminu Promocji " AMPLICO II". Rabat, z zastrzeżeniem zdania pierwszego niniejszego punktu, udzielany będzie po 30 sekundach połączenia i dotyczy połączeń głosowych do dowolnej krajowej sieci stacjonarnej lub wewnątrz sieci Plus GSM. Rabat nie dotyczy połączeń wykonywanych poza granicami kraju (w roamingu), połączeń międzynarodowych, połączeń do innych sieci komórkowych, a także połączeń na numery specjalne w sieci Plus GSM, w szczególności w ramach usług System Plus, Numer Ulgowy, Sami Swoi, połączeń z numerami typu 0700XXXXXX, połączeń z pocztą głosową, połączeń przekazywanych.

13. Rabat dotyczy połączeń w godzinach szczytu oraz poza godzinami szczytu i w nocy, niezależnie od dnia tygodnia.

14. Po 12 okresach rozliczeniowych od daty aktywacji karty SIM opłaty za połączenia naliczane będą zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM.

15. Do każdej aktywacji w Promocji "AMPLICO II" dodawana jest specjalna bonifikata na wykonywane połączenia (zwana dalej Bonifikatą).

16. Wysokość Bonifikaty miesięcznej równa jest iloczynowi wymienionej w pkt. 18 liczby minut dla jednego okresu rozliczeniowego oraz wysokości opłaty za jedną minutę rozmowy w momencie realizacji połączenia.

17. Bonifikata, o której mowa w pkt. 15 pomniejszająca rachunek telefoniczny, udzielana będzie przez pełne 12 okresów rozliczeniowych, z tym że pierwszy okres rozliczeniowy będzie trwał od dnia aktywacji karty SIM do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego. Bonifikata nie wykorzystana w danym okresie rozliczeniowym nie jest przenoszona do następnego okresu rozliczeniowego, ani też nie jest zwracana w jakiejkolwiek formie.

18. Liczba minut stanowiących podstawę do obliczenia wysokości Bonifikaty, o której mowa w pkt. 15 Regulaminu Promocji "AMPLICO II" wynosi dla taryf: Często 15, Często 50, Często 100, Często 150, Non Stop 15, Non Stop 50, Non Stop 100, Non Stop 150 i Non Stop 300 - 360 minut (30 minut w jednym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy, niezależnie od dnia tygodnia.

19. Udzielona Bonifikata dotyczy pierwszych płatnych krajowych połączeń głosowych wykonanych po wykorzystaniu pakietu minut zawartych w abonamencie. Udzielona Bonifikata nie dotyczy połączeń wykonywanych poza granicami kraju (w roamingu), połączeń międzynarodowych, a także połączeń na numery specjalne w sieci Plus GSM, w szczególności w ramach usług System Plus, Numer Ulgowy, Sami Swoi, połączeń z numerami typu 0700XXXXXX, połączeń z pocztą głosową, połączeń przekazywanych.

20. Klienci, którzy skorzystają z Promocji "AMPLICO II" otrzymają rabat pomniejszający wysokość opłaty abonamentowej (zwany dalej Rabatem Abonamentu) , określonej w Cenniku usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM. Rabat udzielany jest przez 12 kolejnych okresów rozliczeniowych od daty aktywacji kart SIM. Wysokość Rabatu Abonamentu kształtuje się odpowiednio:

Taryfa Często 15, Non Stop 15 Często 50, Non Stop 50 Często 100, Non Stop 100 Często 150, Non Stop 150 Non Stop 300
Abonament przed rabatem 35zł (42,70zł z VAT) 70zł (85,40zł z VAT) 110zł (134,20zł z VAT) 160zł (195,20zł z VAT) 240zł (292,80zł z VAT)
Wysokość abonamentu po rabacie 28 zł (34,16zł z VAT) 56zł (68,32zł z VAT) 88zł (107,36 zł z VAT) 128zł (156,16zł z VAT) 192zł (234,24zł z VAT)
Okres obowiązywania obniżonego abonamentu 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy

21. W Promocji "AMPLICO II" oferowane są karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów oraz karty standardowe umożliwiające bezpłatny wybór dostępnego numeru telefonu. W przypadku, gdy klient wyrazi chęć zmiany numeru przydzielonego do karty wstępnie aktywowanej na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata wynosi 50,00 złotych (61,00zł z VAT). Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.

22. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach Promocji "AMPLICO II", przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania.
a) Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 złotych (61,00zł z VAT).
b) W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 22a, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 23 niniejszego Regulaminu.

23. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 7 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zawieszenia świadczenia usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 1500,00 zł.

24. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 23 niniejszego Regulaminu rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany Cennika usług Polkomtel S.A. skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

25. Oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

26. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 48 godzin Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z aparatem telefonicznym, który ma zostać odblokowany.

27. W przypadku usunięcia blokady w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych (510,00zł z VAT).

28. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 26 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji, rękojmi lub uprawnień z tytułu niezgodności z umową

29. Promocja "AMPLICO II" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.

30. Klient biorący udział w Promocji "AMPLICO II" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.

31. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "AMPLICO II" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

32. Cena aparatów telefonicznych wraz z aktywacją wymienionych w punkcie 3, oferowanych na zasadach ogólnych wynosi odpowiednio:

Zestaw Model telefonu Cena Aktywacji Cena netto w zł aparatu telefonicznego oferowanego na zasadach ogólnych
Zestaw 1 Ericsson R380 100 zł 999,00 zł
Zestaw 2 Sony Ericsson T68i 100 zł 1 949,00 zł
Zestaw 3 Sony Ericsson T68i Bond 100 zł 2 249,00 zł
Zestaw 4 Motorola Accompli 008 100 zł 1 799,00 zł
Zestaw 5 Motorola C333 100 zł 799,00 zł
Zestaw 6 Motorola V66i 100 zł 1 199,00 zł
Zestaw 7 Nokia 3410 100 zł 899,00 zł
Zestaw 8 Nokia 3510i 100 zł 999,00 zł
Zestaw 9 Nokia 5100 100 zł 1 699,00 zł
Zestaw 10 Nokia 6100 100 zł 1 849,00 zł
Zestaw 11 Nokia 6310i 100 zł 1 499,00 zł
Zestaw 12 Nokia 6510 100 zł 1 499,00 zł
Zestaw 13 Nokia 6610 100 zł 1 849,00 zł
Zestaw 14 Nokia 7210 100 zł 1 899,00 zł
Zestaw 15 Nokia 7650 100 zł 2 699,00 zł
Zestaw 16 Nokia 8310 100 zł 1 899,00 zł
Zestaw 17 Nokia 8910 100 zł 3 199,00 zł
Zestaw 18 Nokia 9210i 100 zł 3 299,00 zł
Zestaw 19 Panasonic GD67 100 zł 999,00 zł
Zestaw 20 Samsung A400 100 zł 1 399,00 zł
Zestaw 21 Samsung N500 100 zł 949,00 zł
Zestaw 22 Samsung N620 100 zł 999,00 zł
Zestaw 23 Samsung S100 100 zł 1 899,00 zł
Zestaw 24 Samsung T100 100 zł 1 849,00 zł
Zestaw 25 Siemens C55 100 zł 999,00 zł
Zestaw 26 Siemens S55+aparat fotograficzny QuickPic 100 zł 1 649,00 zł
Zestaw 27 Siemens SL45i 100 zł 999,00 zł
Zestaw 28 Sony J7 100 zł 699,00 zł

33. Klient zobowiązuje się do informowania Polkomtel S.A. o stosowaniu urządzeń FCT "Fixed Cellular Terminal" (adapter GSM, urządzenie zapewniające dostęp do sieci GSM z terminali stacjonarnych lub tez central PBX), w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Plus GSM.

34. Klient zobowiązuje się do przekazania Polkomtel S.A. pełnego zakresu numeracji wewnętrznej centrali PBX "Privet Branch Exchange" (centrala abonencka umożliwiająca łączność wewnętrzna w biurze z możliwością realizacji połączeń do i z innych sieci), wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do numeracji z której będą pochodziły połączenia realizowane za pośrednictwem urządzeń FCT.

35. Klient zobowiązuje się do wykorzystywania kart SIM, działających w sieci Plus GSM, wyłącznie w celu realizacji połączeń zainicjowanych z tych kart.

36. Klient nie ma prawa za pomocą kart SIM, działających w sieci Plus GSM, kierować do sieci Plus GSM, ruchu z innych sieci telekomunikacyjnych.

37. Polkomtel S.A. ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej w ramach niniejszej Promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Klienta z zobowiązań określonych w pkt. 33 - 36 co nie wyłącza możliwości skorzystania przez Polkomtel S.A. z uprawnień określonych w pkt. 23 niniejszego Regulaminu.

Opinie:

Opinie archiwalne (7):

Komentuj

Komentarze / 7

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: