Plus w III kw. - wyniki finansowe

Newsy
Żródło: KGHM
Opinie: 0

Oficjalne dane finansowe Polkomtel S.A. (tys. zł) w III kw. 2009 r.:

 

Okres obrotowy

 

za 3 miesiące kończący się 30 września 2009

za 9 miesięcy kończący się 30 września 2009

za 3 miesiące kończący się 30 września 2008

za 9 miesięcy kończący się 30 września 2008

Przychody z działalności operacyjnej

2 005 131

6 099 395

2 174 486

6 340 974

Zysk /(strata) z działalności operacyjnej

431 588

1 285 565

551 704

1 566 433

EBITDA

758 542

2 254 809

856 492

2 463 168

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem

421 349

1 160 259

506 330

1 479 512

Zysk /(strata) netto

254 332

930 615

314 938

1 186 028

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: