Plus zwiększył przychody i zysk

Newsy
Żródło: KGHM
Opinie: 4
Opinie: 4

Wyniki finansowe Polkomtela po III kw. 2008 r.:

  od 01.07.07
do 30.09.07
od 01.07.08
do 30.09.08
od 01.01.07
do 30.09.07
od 01.01.08
do 30.09.08
Dynamika*
Przychody ze sprzedaży 2 003 445 2 171 351 5 762 242 6 289 093 109,1
Wynik na działalności
operacyjnej
506 783 551 704 1 343 541 1 566 433 116,6
EBITDA 769 594 856 492 2 135 627 2 463 168 115,3
Zysk netto 385 379 410 634 1 018 304 1 186 028 116,5

* I-IX 2007 = 100

Wartość akcji Polkomtel w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym KGHM na dzień 30 września 2008 roku wycenionych metodą praw własności stanowi 737 369 tys. zł.

W okresie trzech kwartałów 2008 roku Polkomtel uzyskał przychody ze sprzedaży w wysokości 6 289 093 tys. zł (za III kwartały 2007 roku przychody wyniosły 5 762 242 tys. zł – wzrost o 9,1%), osiągając zysk na działalności operacyjnej 1 566 433 tys. zł. Wynik na poziomie EBITDA osiągnięto w wysokości 2 463 168 tys. zł (wobec 2 135 627 tys. zł za III kwartały ubiegłego roku – wzrost o 15,3%). Zysk netto spółki osiągnięto w wysokości 1 186 028 tys. zł (wobec 1 018 304 tys. zł w analogicznym okresie 2007 roku).

28 marca 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polkomtel S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za 2007 rok. Zgodnie z decyzją akcjonariuszy spółka przeznaczyła kwotę 1 248 245 tys. zł na wypłatę dywidendy z zysku za 2007 rok. W związku z tym, że w grudniu 2007 roku spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy w kwocie 315 700 tys. zł oraz w maju 2008 roku kwotę 466 170 tys. zł do wypłaty pozostało 466 375 tys. zł. Kwota ta zostanie wypłacona w terminie do 27 listopada 2008 roku.

W ramach wypłaty dywidendy z zysku za 2007 rok na rzecz KGHM Polska Miedz przypadnie łącznie 244 764 tys. zł z czego: 61 905 tys. zł KGHM Polska Miedz S.A. otrzymała w formie zaliczki na dywidendę w grudniu 2007 roku, kwotę 91 409 tys. zł 28 maja 2008 roku, a pozostała kwotę 91 450 tys. zł otrzyma do 27 listopada 2008 roku.

Inne informacje dotyczące tego tematu:

Opinie:

Opinie archiwalne (4):

Komentuj

Komentarze / 4

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  szeryf pisze: 2008-11-14 20:27
  Właśnie teraz widzimy jak PLUS zarabia krocie na tym że udostęnił roaming krajowy dla PLAY, a orange placze że to nie oni, era nic ne robi bo ma stosunkowo, i procętowo najgorsze pokrycie zasięgiem 3G w Polsce.
  0
 • Users Avatars Mini
  away pisze: 2008-11-14 21:51
  no, a to, ze plus ma dobre pokrycie ma też wyniki np w testach na internet bezprzewodowy, jego jakość - iplus wygral testy i telixa i komputer świat. widać że jest dobry
  0
 • Users Avatars Mini
  vod pisze: 2008-11-14 21:57
  zwiększają przychody bo mają co zaoferować! i są to oferty godne uwagi!proste!
  0
 • Users Avatars Mini
  gremlin pisze: 2008-11-16 19:03
  @szeryf nie przesadzajmy najgorszego to nie ma na pewno. Ja korzystam z blueconnecta i nie narzekam a często podróżuję. często słychać że jakiś op chce stawiać nadajniki nowe tylko okoliczni mieszkańcy mu w tym przeszkadzają, a później narzekają że internet słabo działa albo go nie ma w ogóle.
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: