To jedna z największych umów na dostawę oprogramowania IT w Polsce

Newsy
Opinie: 0
Poczta Polska podpisała umowę z Integrated Solutions (Orange)

Poczta Polska podpisała umowę z Integrated Solutions (Orange) na dostawę licencji wsparcia technicznego oraz wsparcia do usług pakietów biurowych, poczty elektronicznej oraz oprogramowania do posiadanych już stacji roboczych i serwerów. To jedna z największych umów na dostawę oprogramowania IT w Polsce.

Postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone było od września br.  Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 95 240 535,90 PLN brutto. Umowa została podpisana na okres 36 miesięcy.

Umowa w swoim zakresie ma zabezpieczyć produkty i usługi na potrzeby całej Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A. tj. dla: Poczty Polskiej S.A., Banku Pocztowego S.A. oraz Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.

Obecnie główne obszary biznesowe Poczty tj. obszar obsługi sprzedaży oraz obszar finansowy korzystają z oprogramowania Microsoft. Technologia tej firmy jest wykorzystywana do bieżącego funkcjonowania prawie 40 tys. stacji roboczych, które w szczególności wykorzystują system operacyjny oraz pakiet biurowy. Ponadto technologia jest wykorzystywana przez około 3 000 serwerów Poczty Polskiej, które obsługują zarówno kluczowe aplikacje Spółki, system do obsługi klientów w placówkach, system kadrowo-płacowy, system finansowo-księgowy jak i wspierające inne programy – mówi Krzysztof Falkowski, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

Poczta Polska jako największy operator logistyczny, a zarazem największy pracodawca w kraju z siecią ok. 7,5 tys. placówek posiada łącznie:

  • prawie 40 000 komputerów,
  • ponad 20 000 tabletów do obsługi przesyłek,
  • około 500 aplikacji i różnego typu oprogramowania IT.

Spółka jest największym pracodawcą w kraju. Zatrudnia ok. 80 tys. osób, m.in. listonoszy, kurierów, kierowców, pracowników obsługi klienta, pracowników sortowni, informatyków.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: