Poczta Polska wprowadza elektroniczną zapowiedź doręczenia listów poleconych

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Poczta Polska wprowadza elektroniczną zapowiedź doręczenia listów poleconych

Klienci Poczty Polskiej mogą skorzystać z nowej usługi dotyczącej przesyłek rejestrowanych (np. listów poleconych), czyli tych do których został przypisany numer umożliwiający monitorowanie.

Na numer telefonu lub adres mailowy odbiorcy, Poczta Polska bezpłatnie wyśle informację o dacie doręczenia przesyłki.

W ten sam sposób klient otrzyma także informacje o tym, że przesyłka nie została doręczona i można ją odebrać osobiście w placówce pocztowej.

Bez żadnych dodatkowych opłat na numer telefonu lub adres mailowy adresata, podany przez nadawcę, przesyłana jest informacja o planowanym doręczeniu przesyłki. Wiadomość trafia do adresatów rano, zanim pracownicy Poczty Polskiej rozpoczną ich doręczanie.

Aby skorzystać z usługi elektronicznych powiadomień dla przesyłek rejestrowanych, nadawca musi podać nr telefonu lub mail adresata.

Elektroniczne powiadomienia o statusie przesyłki (informacja o dacie doręczenia pod wskazany adres, do punktu odbioru, placówki pocztowej czy automatu paczkowego) dotychczas otrzymywały osoby wyłącznie korzystające z usług kurierskich Poczty Polskiej – Pocztex.

W wypadku niedoręczenia przesyłki, spowodowanego m.in. nieobecnością adresata pod wskazanym na przesyłce adresem, także otrzyma on wiadomość elektroniczną. Tym razem znajdzie się w niej informacja o dacie (od-do) oraz miejscu (lokalizacja placówki pocztowej), w którym można odebrać niedoręczoną przesyłkę. Do tej pory takie informacje znajdowały się na drukach awizo, wrzucanych do skrzynek pocztowych.

Ze względu na regulacje prawne, elektronika na razie nie wyeliminuje całkowicie papierowego awizo, ale do odbioru nieodebranej przesyłki, nie jest wymagane jego okazanie. Odbierając przesyłkę w placówce, wystarczy podać pracownikowi placówki numer przesyłki wskazany w SMS-ie czy w mailu. 

Z usługi elektronicznych powiadomień wyłączone są przesyłki z zadeklarowaną wartością oraz przesyłki rejestrowane doręczane na podstawie przepisów innych ustaw niż ustawa Prawo pocztowe, dotyczących sposobu, zasad i trybu doręczeń (postępowanie cywilne, karne, administracyjne, podatkowe, sądowo-administracyjne, naruszenie dyscypliny finansów publicznych).

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: