UKE zgadza się na inflacyjne podwyżki w umowach, Plus je popiera, PLAY na razie myśli

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
UKE zgadza się na inflacyjne podwyżki w umowach, Plus je popiera, PLAY na razie myśli

UKE potwierdził wczorajsze informacje o planowanym postępowaniu analizującym wprowadzenie przez polskich operatorów tzw. klauzul inflacyjnych, które pozwalają na podwyżkę cen klientom w trakcie umów terminowych. Takie zapisy są już obecne w najnowszych umowach Orange i T-Mobile. PLAY na razie ich nie stosuje. Plus napisał nam, że pomysł z nowymi zapisami jest dobry: W kontekście obecnego środowiska inflacyjnego, które wyraźnie zwiększyło koszty prowadzenia działalności w segmencie telekomunikacyjnym, widzimy zasadność takich zapisów.

UKE tak ocenia wprowadzenie nowych klauzul:

Niektórzy operatorzy usług telekomunikacyjnych wprowadzili klauzule waloryzacyjne do umów podpisywanych z klientami. Prezes UKE przeprowadzi postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.

Co do zasady, możliwe jest stosowanie klauzul waloryzacyjnych, jednak muszą one być jasne, dokładne i umożliwiać konsumentowi rozeznanie się w tym, jak będzie się zmieniać cena już w momencie zawierania umowy. Ponadto, wskaźnik waloryzacji musi być obiektywny.

W trwających umowach nie można wprowadzić klauzul waloryzacyjnych, chyba że umowa przewiduje taką możliwość. Jeżeli nie przewiduje, to taka zmiana umowy (ceny) skutkuje możliwością jej rozwiązania bez zapłaty kar umownych.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: