Plus podwyższa ceny w swoich ofertach na kartę

Newsy
Opinie: 0
Nadchodzą zmiany w cennikach i regulaminach ofert na kartę w Plusie

Plus wprowadza zmiany w cennikach i regulaminach ofert na kartę.

Zmiany, które zostaną wprowadzone 8.01.2021 r.:

 1.  zmiana cenników krajowych dla następujących taryf:

Plus Elastyczna na Kartę, Prosto na Kartę, JA + Na Kartę I, JA + Na Kartę, Plus na Kartę bez limitu, Plus na Kartę, Plus na Kartę Więcej Do Wszystkich, Plus na Kartę Więcej Internetu i SMSów, Plus na Kartę Więcej w Plusie, Plus na Kartę Więcej przez Rok, Simplus, Nowy Simplus, Team 7, Twój Profil, Easy, 36.6, PiszMów Dobowy, Sami Swoi, iPlus na kartę, Nowy Plus Internet Na Kartę, Plus Internet Na Kartę, JA + Internet Na Kartę, Nowy Plush, Plush na Kartę, Plush bez limitu.

Zmiany obejmują:

Taryfa:

Zmiana:

Obecna stawka

Nowa stawka

Plus Elastyczna na Kartę, JA + Na Kartę I i Nowy Plush

podwyższenie opłaty za minutę połączenia do abonentów krajowych operatorów telekomunikacyjnych (mobilnych i stacjonarnych) oraz abonentów dostawców korzystających z sieci telekomunikacyjnej tych operatorów

29 gr/min

35 gr/min

Prosto na Kartę

19 gr/min

29 gr/min

PiszMów Dobowy

podwyższenie opłaty za minutę połączenia do abonentów lub użytkowników Polkomtel Sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A., Orange Polska S.A. oraz do abonentów lub użytkowników dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tych operatorów oraz do abonentów lub użytkowników krajowych sieci stacjonarnych

29 gr/min

35 gr/min

Plus Internet na Kartę i Plus na Kartę

podwyższenie opłaty za minutę połączenia do abonentów lub użytkowników Polkomtel Sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A., Orange Polska S.A., Cyfrowego Polsatu S.A oraz do abonentów lub użytkowników krajowych sieci stacjonarnych

29 gr/min

35 gr/min

Nowy Plus Internet Na Kartę, JA + Internet Na Kartę, JA + Na Kartę, Plus na Kartę bez limitu, Plus na Kartę Więcej Do Wszystkich, Plus na Kartę Więcej w Plusie, Plus na Kartę Więcej przez Rok, Plus na Kartę Więcej Internetu i SMSów, Plush na Kartę, Plush bez limitu

podwyższenie opłaty za minutę połączenia do abonentów lub użytkowników Polkomtel Sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A., Orange Polska S.A., Cyfrowego Polsatu S.A, P4 Sp. z o. o., CenterNet S.A., Aero2 Sp. z o. o., Mobyland Sp. z o. o., do abonentów lub użytkowników nie wymienionych operatorów infrastrukturalnych oraz do abonentów lub użytkowników dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tych operatorów i do abonentów lub użytkowników krajowych sieci stacjonarnych

29 gr/min

35 gr/min

 • Podwyższenie opłaty za SMS:

Taryfa:

Zmiana:

Obecna stawka

Nowa stawka

Plus Elastyczna na Kartę, JA + Na Kartę I, JA + Na Kartę, Plus na Kartę bez limitu, Plus na Kartę Więcej Do Wszystkich, Plus na Kartę Więcej w Plusie, Plus na Kartę Więcej przez Rok, Plus na Kartę, Simplus, Nowy Plus Internet Na Kartę, Plus Internet Na Kartę, JA + Internet Na Kartę, Nowy Plush, Plush na Kartę, Plush bez limitu

podwyższenie opłaty za SMS do abonentów krajowych sieci komórkowych

19 gr

20 gr

Plus na Kartę Więcej Internetu i SMSów

9 gr

20 gr

36.6

15 gr

20 gr

Twój Profil oraz iPlus

18 gr

20 gr

Prosto na Kartę

19 gr

29 gr

PiszMów Dobowy

podwyższenie opłaty za SMS do abonentów krajowych sieci komórkowych

15 gr

20 gr

podwyższenie opłaty za SMS do abonentów 36.6

9 gr

20 gr

 • Podwyższenie opłaty za MMS:

Taryfa:

Zmiana:

Obecna stawka

Nowa stawka

Plus Elastyczna na Kartę, JA + Na Kartę I, JA + Na Kartę, Plus na Kartę bez limitu, Plus na Kartę Więcej Internetu i SMSów, Nowy Plush, Plush na Kartę, Plush bez limitu

podwyższenie opłaty za MMS do abonentów krajowych sieci komórkowych

19 gr

40 gr

Plus na Kartę Więcej w Plusie, Plus na Kartę Więcej przez Rok, Plus na Kartę Więcej Do Wszystkich

29 gr

40 gr

36.6 i PiszMów Dobowy

15 gr

40 gr

Prosto na Kartę

19 gr

29 gr

 • Podwyższenie opłaty za 1 MB:

Taryfa:

Zmiana:

Obecna stawka

Nowa stawka

JA + Na Kartę I, JA + Na Kartę, Plus na Kartę, Plus na Kartę bez limitu, Plus na Kartę Więcej Do Wszystkich, Plus na Kartę Więcej Internetu i SMSów, Plus na Kartę Więcej w Plusie, Plus na Kartę Więcej przez Rok, Simplus, Sami Swoi, Nowy Simplus, Twój Profil, Easy, 36.6, PiszMów Dobowy, JA + Internet Na Kartę, Nowy Plush, Plush na Kartę, Plush bez limitu

podwyższenie opłaty za 1 MB

19 gr

20 gr

Prosto na Kartę

19 gr

29 gr

 

Zmiana dotycząca okresu na odbieranie połączeń przychodzących oraz okresu karencji w cennikach taryf:

Plus Elastyczna na Kartę, Prosto na Kartę, JA + Na Kartę I, JA + Na Kartę, Plus na Kartę bez limitu, Plus na Kartę Więcej Do Wszystkich, Plus na Kartę Więcej Internetu i SMSów, Plus na Kartę Więcej w Plusie, Plus na Kartę Więcej przez Rok, Plus na Kartę, Nowy Simplus, Simplus, Twój Profil, Team 7, Easy, 36.6, PiszMów Dobowy, Sami Swoi, iPlus na kartę, Nowy Plus Internet Na Kartę, Plus Internet Na Kartę, JA + Internet Na Kartę, Nowy Plush, Plush na Kartę, Plush bez limitu.

 • Abonent będzie mógł odbierać połączenia przychodzące przez 90 dni od Okresu ważności dla usług wychodzących lub wyczerpania Wartości konta
 • Zmianie ulegnie zapis dotyczący okresu karencji i będzie brzmieć:

Okres karencji upływa w 90 dniu od chwili zawieszenia świadczenia przez Polkomtel Usług z powodu zakończenia okresu ważności dla usług przychodzących.

Dodanie opłaty za brak aktywności w cennikach taryf:

Plus Elastyczna na Kartę, Prosto na Kartę, JA + Na Kartę I, JA + Na Kartę, Plus na Kartę bez limitu, Plus na Kartę Więcej Do Wszystkich, Plus na Kartę Więcej Internetu i SMSów, Plus na Kartę Więcej w Plusie, Plus na Kartę Więcej przez Rok, Plus na Kartę, Nowy Simplus, Simplus, Twój Profil, Team 7, Easy, 36.6, PiszMów Dobowy, Sami Swoi, iPlus na kartę, Nowy Plus Internet Na Kartę, Plus Internet Na Kartę, JA + Internet Na Kartę, Nowy Plush, Plush na Kartę, Plush bez limitu.

Opłata za brak aktywności wynosi 3 zł. Opłata za brak aktywności na koncie będzie pobierana od 14 września 2021 r.

 • Opłata za brak aktywności będzie naliczana po upływie 30 dni od ostatniej aktywności Abonenta.
 • Przez aktywność Abonenta należy rozumieć aktywności w postaci:

a)  wykorzystania Wartości konta (MIN/SMS/MMS/Internet, zakupu usług/pakietów/promocji),
b)  doładowania konta,
c)  skorzystania z zakupionych pakietów/promocji: minut, SMS-ów/MMS-ów lub Internetu.

 • Abonenci, których Wartość konta na dzień pobrania opłaty jest niższa niż 3 zł obciążani będą opłatą w wysokości dostępnej Wartości konta.
 • Opłata za brak aktywności będzie pobierana cyklicznie co 30 dni od ostatniej aktywności Abonenta lub od daty pobrania ostatniej opłaty za brak aktywności aż do momentu blokady Usług przychodzących.

Zmiany w cenniku połączeń międzynarodowych i w roamingu międzynarodowym (Na Kartę) dla następujących taryf:

Plus Elastyczna na Kartę, Prosto na Kartę, JA + Na Kartę I, JA + Na Kartę, Plus na Kartę bez limitu, Plus na Kartę Więcej Do Wszystkich, Plus na Kartę Więcej Internetu i SMSów, Plus na Kartę Więcej w Plusie, Plus na Kartę Więcej przez Rok, Plus na Kartę, Nowy Simplus, Simplus, Twój Profil, Team 7, Easy, 36.6, PiszMów Dobowy, Sami Swoi, Nowy Plus Internet Na Kartę, Plus Internet Na Kartę, Nowy Plush, Plush na Kartę, Plush bez limitu:

 • zmiana w sekcji dotyczącej transmisji danych w roamingu:

 

Abonent jest w strefie roamingowej

UE

1

2

3

Zapis obowiązujący do 7.01.21 r:
Pakietowa transmisja danych niezależnie od użytego Punktu Dostępu (APN)

Nowy Plus Internet Na Kartę – 0,03 zł za 1 MB
Prosto na Kartę – 0,19 zł za 1 MB
Pozostałe taryfy 0,09 zł za 1 MB

+ Dodatkowa opłata roamingowa 3,73 zł za GB*

0,05 zł za 1 KB

0,05 zł za 1 KB

0,05 zł za 1 KB

Zapis obowiązujący od 8.01.21 r:
Pakietowa transmisja danych niezależnie od użytego Punktu Dostępu (APN)

Plus Elastyczna na Kartę – 0,20 zł za 1 MB
Plus na Kartę – 0,20 zł za 1 MB
Team 7 – 0,20 zł za 1 MB
Pozostałe taryfy – opłata jak w Polsce

+ Dodatkowa opłata roamingowa 3,73 zł za GB*

0,05 zł za 1 KB

0,05 zł za 1 KB

0,05 zł za 1 KB

 • zmiana w sekcji dotyczącej opłat za MMS w strefie UE z „opłata jak w Polsce” na „opłata jak w Polsce za każde rozpoczęte 100 KB, nie więcej niż 1 zł za sztukę”
 • zmiana wysokości dodatkowych opłat za usługi w Roamingu Regulowanym, o których mowa w pkt III. POLITYKI UCZCIWEGO KORZYSTANIA W ROAMINGU NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ, NORWEGII, ISLANDII I LIECHTENSTEINU („ROAMING REGULOWANY”) ust. 7, naliczanych w przypadku stwierdzenia niewłaściwego lub niestandardowego korzystania z Roamingu Regulowanego przez Abonenta zgodnie z ust. 6:
 1. podwyższenie opłaty za wykonane połączenie głosowe z 0,16 zł za minutę na 1,78 zł za 10 minut (rozliczane są za każdą sekundę połączenia wykonanego),
 2. podwyższenie opłaty odebrane połączenie głosowe z 0,04 zł za minutę na 0,44 zł za 10 minut (rozliczane są za każdą sekundę połączenia odebranego),
 3. podwyższenie opłaty za wysłane wiadomości SMS z 0,05 za sztukę na 0,55 zł za 10 sztuk (rozliczane są za wysłanie każdej wiadomości SMS).

1.01.2021 r. nastąpią zmiany w cenniku połączeń międzynarodowych i w roamingu międzynarodowym (Na Kartę).

Z uwagi na wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 531/2012, zmianę ceny hurtowej za 1 GB w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie, z dniem 1 stycznia 2021 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Zmiana obejmuje:

 • obniżenie wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za wiadomość MMS do 0,17 zł za 10 wysłanych wiadomości MMS,
 • obniżenie wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za transmisję danych do 17,13 zł za każdy GB transmisji danych.

Zmiany, które zostaną wprowadzone 21.12.2020 r.:

 1. Dla taryf:  Plus na Kartę bez limitu, Plus na Kartę Więcej Do Wszystkich, Plus na Kartę Więcej Internetu i SMSów, Plus na Kartę Więcej w Plusie, Plus na Kartę Więcej przez Rok, Plus na Kartę, Nowy Simplus, Simplus, Twój Profil, 36.6, PiszMów Dobowy, iPlus na kartę, Nowy Plus Internet Na Kartę, Plus Internet Na Kartę, Plush bez limitu zostaną wprowadzone następujące zmiany:
  • usunięcie bonusu w wysokości 15% lub 15 zł do doładowań kwotą od 100 zł do 149 zł
  • usunięcie bonusu w wysokości 30 zł do doładowania za 150 zł
 2. Dla taryfy Easy i Team 7 zostaną wprowadzone następujące zmiany:
  • usunięcie zapisu o rabatach przy zakupie telekarty o treści:
   • Przy zakupie telekarty "100 / 115" udzielany jest rabat w wysokości 15 zł.
   • Przy zakupie telekarty "150 / 180" udzielany jest rabat w wysokości 30 zł
 3. Dla taryfy Nowy Simplus zostaną wprowadzone następujące zmiany:
  • usunięcie zapisu o rabatach o treści:
 • Przy zasileniu w kwocie 100-149 zł udzielany jest rabat w wysokości 15%.
 • Przy zasileniu w kwocie 150 zł udzielany jest rabat w wysokości 30 zł.
 • Przy zakupie telekarty Simplus "100/115" udzielany jest rabat w wysokości 15 zł.
 • Przy zakupie telekarty Simplus "150/180" udzielany jest rabat w wysokości 30 zł.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: