Podwyższenie kapitału zakładowego TP Internet

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 13

Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. poinformował  o tym, że w dniu 25 października 2001r. została podjęta uchwała wspólników spółki TP Internet Sp. z o.o. w sprawie zwiększenia podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki dokonanego w dniu 27 września 2001. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zwiększone o kwotę 132.000.000 zł. Łącznie podwyższenie kapitału zakładowego TP Internet dokonane uchwałami z dnia 27 września 2001 r. oraz 25 października 2001 r. wyniesie 183.000.000 tj. z kwoty 218.213.000 zł do kwoty 401.213.000 zł.

TP S.A. jest jedynym wspólnikiem TP Internet, posiadającym udziały stanowiące 100 % kapitału zakładowego TP Internet oraz uprawniające do wykonania 100 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników TP Internet. Ponadto istnieją następujące powiązania o charakterze personalnym: Pan Bertrand Le Guern (Członek Zarządu TP S.A.) jest przewodniczącym Rady Nadzorczej TP Internet, natomiast Pan Bruno Duthoit (Członek Zarządu TP S.A.) jest Członkiem Rady Nadzorczej TP Internet.

Opinie:

Opinie archiwalne (13):

Komentuj

Komentarze / 13

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: