Polski Orange w III kw. 2008 r.

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 0
Opinie: 0

Dane operacyjne Orange w II kw. 2008 r.:

Liczba klientów tel. komórkowej (w tys.)

I kw. 2007 II kw. 2007 III kw. 2007 IV kw. 2007 I kw. 2008 II kw. 2008 III kw. 2008
Postpaid 4 986 5 188 5 367 5 556 5 674 5 814 5 963
Prepaid 7 794 7 867 8 119 8 603 8 332 8 086 8 091
NMT 1 1 1 1 1 1 1
Razem 12 781 13 056 13 487 14 158 14 007 13 900 14 054

Abonenci dedykowanych usług mobilnego dostępu szerokopasm. (w tys.)

I kw. 2007 II kw. 2007 III kw. 2007 IV kw. 2007 I kw. 2008 II kw. 2008 III kw. 2008
105 131 159 223 262 297 327

Aktywne mobilne urządzenia dostępu szerokopasmowego (w tys.)

I kw. 2007 II kw. 2007 III kw. 2007 IV kw. 2007 I kw. 2008 II kw. 2008 III kw. 2008
1 637 1 982 2 413 2 953 3 423 3 834 4 086

Pokrycie sieci PTK Centertel

I kw. 2007 II kw. 2007 III kw. 2007 IV kw. 2007 I kw. 2008 II kw. 2008 III kw. 2008
Pokrycie dla sieci EDGE PTK Centertel (w % ludności kraju) 96,7% 98,6% 98,8% 99,5% 99,5% 99,5% 99,5%
Pokrycie dla sieci UMTS PTK Centertel (w % ludności kraju) 19,1% 19,1% 21,0% 25,5% 29,1% 31,7% 34,8%

Udział PTK Centertel w rynku

I kw. 2007 II kw. 2007 III kw. 2007 IV kw. 2007 I kw. 2008 II kw. 2008 III kw. 2008
Udział PTK Centertel w rynku (wg liczby klientów) 33,7% 33,7% 33,6% 34,1% 33,6% 33,3% 32,8%
Udział PTK Centertel w rynku (wg wartości sprzedaży) 34,7% 33,9% 34,5% 34,2% 34,0% 33,2% 33,2%
Wskaźnik penetracji rynku dla telefonii komórkowej 99,4% 101,7% 105,1% 108,9% 109,5% 109,5% 112,4%

Udział przychodów z usług niegłosowych w całości przychodów z tel. komórkowej

I kw. 2007 II kw. 2007 III kw. 2007 IV kw. 2007 I kw. 2008 II kw. 2008 III kw. 2008
22,2% 20,7% 20,3% 21,7% 21,7% 20,2% 23,9%

Wskaźnik odejść klientów telefonii komórkowej (w %)

I kw. 2007 II kw. 2007 III kw. 2007 IV kw. 2007 I kw. 2008 II kw. 2008 III kw. 2008
Postpaid 3,1 2,6 2,9 3,1 3,3 2,9 2,7
Prepaid 11,2 13,1 12,3 9,3 16,0 16,6 15,7

Kwartalne ARPU dla telefonii komórkowej (w zł)

I kw. 2007 II kw. 2007 III kw. 2007 IV kw. 2007 I kw. 2008 II kw. 2008 III kw. 2008
Postpaid 89,7 91,8 93,2 89,8 88,2 87,0 88,5
Prepaid 20,9 21,8 23,6 21,9 21,0 22,0 22,6
Zagregowane 47,5 49,3 51,5 48,9 47,8 48,8 50,6

ARPU z usług głosowych (w zł)

I kw. 2007 II kw. 2007 III kw. 2007 IV kw. 2007 I kw. 2008 II kw. 2008 III kw. 2008
Postpaid 72,0 74,3 76,5 72,4 70,8 71,8 69,0
Prepaid 15,0 15,9 17,3 15,9 15,4 15,9 16,2
Zagregowane 37,0 38,9 41,0 38,4 37,5 38,9 38,6

ARPU z przesyłu danych, w tym SMS (w zł)

I kw. 2007 II kw. 2007 III kw. 2007 IV kw. 2007 I kw. 2008 II kw. 2008 III kw. 2008
Postpaid 17,7 17,5 16,6 17,4 17,3 15,2 19,5
Prepaid 6,0 5,8 6,3 6,0 5,6 6,1 6,5
Zagregowane 10,5 10,4 10,4 10,5 10,3 9,8 12,0

AUPU (w min.)

I kw. 2007 II kw. 2007 III kw. 2007 IV kw. 2007 I kw. 2008 II kw. 2008 III kw. 2008
Postpaid 190,6 196,7 192,8 193,5 195,4 209,3 205,2
Prepaid 36,1 44,5 44,5 38,5 39,4 43,2 44,8
Zagregowane 95,7 104,4 103,9 100,1 101,6 111,6 112,8

SAC (w zł)

I kw. 2007 II kw. 2007 III kw. 2007 IV kw. 2007 I kw. 2008 II kw. 2008 III kw. 2008
Postpaid 502,0 567,9 546,3 496,0 509,8 501,0 468,5
Prepaid 14,7 12,0 13,0 16,0 13,4 12,0 12,2
Zagregowane 136,8 137,4 125,8 121,1 127,0 118,5 103,8

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: