Polski rynek telefonii komórkowej po I kw. 2011 r. - penetracja 125,76%

Newsy
Opinie: 0

GUS podał, że na koniec I kw. 2011 r. liczba aktywnych kart SIM w Polsce wyniosła 48.045.200. Oznacza to kwartalny wzrost o 568.300 kart. GUS zmienił także liczbę kart na koniec zeszłego roku - obecnie urząd podaje, że była to liczba 47.476.900 kart. Penetracja kart SIM na koniec I kw. 2011 wyniosła 125,76%.

Liczba klientów sieci komórkowych (w tys.) 2000 - 03.2011Penetracja telefonii komórkowej w Polsce 2000-03.2011Kwartalne przyrosty kart SIM ( w tys.) 2005 - 2010

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: