Porozumienie pomiędzy Siemensem a TP S.A. - komunikat

Newsy
Żródło: Siemens
Opinie: 12

W kwietniu 2002 w Warszawie w siedzibie Siemens Sp. z o.o. podpisane zostało porozumienie o współpracy badawczej pomiędzy Telekomunikacją Polską S.A. oraz Siemens Sp. z o.o.

Przedstawiciele obu firm zadeklarowali chęć współpracy badawczej, która będzie realizowana w następującym zakresie:

  • wymiany informacji dotyczącej tematyki oraz kierunków rozwoju urządzeń i oprogramowania (Siemens), oczekiwań Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) TP S.A., metodologii badań,

  • współpracy w zakresie badań certyfikacyjnych, prowadzonych w kraju i na świecie,

  • badań i rozwoju urządzeń i systemów telekomunikacyjnych sieci PSTN, ATM i IP, a szczególnie w zakresie urządzeń sieci następnej generacji,

  • wymiany doświadczeń, poprzez udział w szkoleniach, sympozjach lub seminariach organizowanych przez Siemens lub CBR,

  • współpracy międzynarodowej i europejskiej w zakresie badań naukowych

Dzięki podpisanemu porozumieniu, Siemens Sp. z o.o. i Telekomunikacja Polska S.A. reprezentowana przez Departament Centrum Badawczo-Rozwojowe zacieśniają współpracę we wprowadzaniu w telekomunikacji nowoczesnych rozwiązań dla sieci telekomunikacyjnej następnej generacji.

Opinie:

Opinie archiwalne (12):

Komentuj

Komentarze / 12

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: