Prezes UKE zdziwiona uzasadnieniem wyroku pozytywnego dla TP

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 7
Opinie: 7

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, iż prezes UKE nie miał prawa nałożyć kary na TP za wiązanie oferty neostrady tp z abonamentem telefonicznym.

W dniu 21 maja 2007 r. przed Sądem Okręgowym - Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów odbyła się rozprawa w sprawie z odwołania Telekomunikacji Polskiej S.A. od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 25 września 2006 r. nakładającej na TP karę pieniężną w wysokości 100 mln zł.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił decyzję o nałożeniu kary w całości, a w motywach ustnych wskazał następujące podstawy uchylenia tej decyzji:

1) rażące naruszenie prawa poprzez sprzeczne z prawem powołanie Prezesa UKE,

2) naruszenie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego mające wpływ na wynik sprawy,

3) naruszenie art. 201 Prawa telekomunikacyjnego poprzez ominięcie procedury, o której mowa w tym artykule, a mianowicie nie przeprowadzenie kontroli, następnie wydania zaleceń pokontrolnych i dopiero nałożenie kary.

Sąd w motywach ustnych stwierdził także, iż usługa neostrada nie jest usługą telefoniczną, co powoduje, iż nie można było wskazać podstawy prawnej decyzji z przepisów przejściowych Prawa telekomunikacyjnego. Ponadto, zdaniem Sądu Prezes UKE badając dotychczasową działalność Spółki powinien badać czy dotychczasowe kary już nałożone na TP odniosły skutek, co by pozwoliło stwierdzić, czy konieczne jest stosowanie aż tak dotkliwej sankcji.

Komentarz Prezesa UKE:

Niniejsze orzeczenie Sądu wzbudziło zdziwienie co do podstawy uchylenia decyzji Prezesa UKE, wskazanej powyżej w punktach 1) i 2) ustnego uzasadnienia wyroku Sądu. Dotychczasowe bowiem stanowisko Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odnośnie kwestii powołania Prezesa UKE było odmienne niż zaprezentowane podczas dzisiejszej rozprawy.

SOKiK między innymi w wyroku z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie o sygn. akt XVII AmT 31/06 sprawy z powództwa Telekomunikacji Polskiej wskazał: „Sąd Okręgowy w Warszawie nie podzielił natomiast zarzutu skarżącego, iż Prezes UKE nie jest prawidłowo wybrany na powyższą funkcję. Należy zgodzić się ze stanowiskiem pozwanego, że ustawodawca przewidział dwa tryby powoływania Prezesa UKE - wtedy, gdy jest to pierwsze powołanie i wtedy gdy są to następne (kolejne) powołania”.

Z kolei w innym orzeczeniu z dnia 26 marca 2007 r. (sygn. akt XVII AmT 34/06) SOKiK stwierdził, iż „w ocenie sądu wobec tego, iż z akt sprawy ani twierdzeń powoda oraz z innych powszechnie dostępnych informacji nie wynika, aby w sprawie dotyczącej kwestii powołania Prezesa UKE toczyło się jakiekolwiek postępowanie, a tym bardziej nie zapadło żadne prawomocne orzeczenie stwierdzające, że powołanie tego organu zostało dokonane w sposób nie zgodny z prawem, należy przyjąć domniemanie, że decyzja powołująca Prezesa UKE była zgodna z obowiązującymi przepisami, a więc jest prawidłowa co do trybu i ważna w skutkach”.

Również dotychczasowe orzecznictwo Sądu Antymonopolowego wskazywało, iż Sąd ten podziela utrwalony w orzecznictwie pogląd, iż podnoszenie w postępowaniu przed SOKiK zarzuty naruszenia procedury administracyjnej, które choć podniesione w odwołaniu od decyzji nie skutkują uchyleniem decyzji Prezesa UKE.

Opinie:

Opinie archiwalne (7):

Komentuj

Komentarze / 7

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  ptok pisze: 2007-05-21 19:09
  Tez jestem mocno zdziwiony. Widocznie im większe pieniądze, tym większa możliwość korzystnych wyroków dla tepsy. Kto smaruje , ten jedzie.
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2007-05-21 19:18
  to zdaje się niedługo pokomentujemy news o "pojechaniu" sędziów SOKiK ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  ptok pisze: 2007-05-21 20:28
  @wlo. A czy Ciebie nie dziwi ten punkt? 1) rażące naruszenie prawa poprzez sprzeczne z prawem powołanie Prezesa UKE Tym bardziej, że wcześniej w tym temacie wyroki było odmienne.
  0
 • Users Avatars Mini
  pablo pisze: 2007-05-22 09:32
  W końcu ktoś jej dowalił bo za bardzo się szarogęsi ta ,,PANI". Karać to potrafi- a gdzie nagrody??? Powinny być przewidziane jako środek motywujący.
  0
 • Users Avatars Mini
  dr pisze: 2007-05-22 10:07
  pablo ma rację! ta "PANI" powinna oddawać całą swoją pensji operatorom, którzy poprawnie będą wykonywać swoje podstawowe obowiązki i głaskać po główce za każdy przykład przestrzegania prawa telekomuniacyjnego... pablo na prezydenta ;p
  0
 • Users Avatars Mini
  pablo pisze: 2007-05-22 15:49
  Dzięki;-). Ciekawe tylko na co idzie kasa z tych zapłaconych kar....
  0
 • Users Avatars Mini
  nmnnm pisze: 2007-05-22 22:19
  ja cie krece
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: