Prima Aprilis w NOM

Newsy
Żródło: NOM
Opinie: 2
Opinie: 2

NOM zapowiedział promocję Prima Aprilis. W ramach promocji Prima Aprilis klient otrzymuje możliwość wykonywania połączeń lokalnych z 50% opustem, czyli w cenie 5 groszy netto za1 minutę połączenia w godzinach 18-22.

Promocja obowiązuje w dniu 1.04.2007.
Promocja dotyczy abonentów NOM posiadających plan taryfowy NOM Dla Domu.
Promocja obejmuje połączenia lokalne w godz. 18-22.

Regulamin Promocji Prima Aprilis

I. Warunki uczestnictwa w Promocji Prima Aprilis.

1. Promocję Prima Aprilis organizuje Niezależny Operator Międzystrefowy sp. z o.o. (NOM), z siedzibą w Warszawie (04-164), przy ulicy Perkuna 47, zwana dalej NOM.

2. Promocja Prima Aprilis dotyczy osób fizycznych i prawnych oraz innych podmiotów organizacyjnych, zwanych dalej „Abonentami”, którzy mają podpisaną i aktywowaną Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z NOM i w Okresie Trwania Promocji są Abonentami NOM.

3. Uczestnikami Promocji mogą być tylko Abonenci NOM, którzy korzystają z planu taryfowego NOM Dla Domu, a w przypadku posiadania innego planu taryfowego, przed rozpoczęciem Promocji dokonają zmiany na plan taryfowy NOM Dla Domu.

II. Zasady Promocji Prima Aprilis.

1. Promocja Prima Aprilis obowiązuje w dniu 1 kwietnia 2007 roku w godzinach 18.00-22.00
(Okres Trwania Promocji).

2. W ramach Promocji Prima Aprilis koszt 1 minuty połączenia lokalnego wynosi 5 groszy netto.

3. Poza godzinami promocji Abonent rozliczany jest za połączenia zgodnie ze swoim planem taryfowym.

4. Połączenia objęte Promocją Prima Aprilis taryfikowane są z dokładnością sekundową.

5. W Okresie Trwania Promocji Prima Aprilis pierwszeństwo mają inne opusty, rabaty i pakiety darmowych minut przyznane we wcześniejszych Promocjach.

III. Pozostałe zasady Promocji Prima Aprilis.

1. NOM zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Promocji.

Opinie:

Opinie archiwalne (2):

Komentuj

Komentarze / 2

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: