PIS - do 2023 roku w większości miast będzie 5G - kontrolę będzie pełniła polska firma

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Jarosław Kaczyński o 5G

Prawo i Sprawiedliwość opublikowało w internecie swój pełny program wyborczy. Partia porusza w nim także kwestie związane z rozwojem infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce.

PIS wymienia 4 główne projekty:

  • program budowy sieci szerokopasmowej – celem ma być doprowadzenie światłowodu do każdego budynku w Polsce
  • 19 tys. bezpłatnych hotspotów
  • szybki internet w każdej szkole do 2020 r.
  • do końca 2023 roku w większości miast będzie działać sieć 5G - kontrolę nad siecią będzie pełniła polska firma, ale na razie jej nie wybrano

Fragmenty programu PIS dotyczące telekomunikacji:

Program budowy sieci szerokopasmowej

Dlatego realizujemy największy w UE (i przez Komisję Europejską uznany za najlepszy) program budowy sieci szerokopasmowej. W efekcie już realizowanych inwestycji (o wartości ponad 6 mld zł) 2 mln gospodarstw, głównie z terenów wiejskich i małych miast, uzyska dostęp do szybkiego Internetu. Kolejny milion jest przyłączanych w ramach inwestycji własnych operatorów telekomunikacyjnych. Naszym zadaniem jest doprowadzenie światłowodu do każdego budynku w Polsce. Dzięki utworzeniu Funduszu Szerokopasmowego możliwe będzie np. dofinansowanie budowy i rozwoju sieci telekomunikacyjnych. To podstawa tworzenia infrastruktury przyszłości i nowoczesnej gospodarki.

19 tys. bezpłatnych hotspotów

Wesprzemy gminy w upowszechnieniu publicznego dostępu do szybkiego Internetu. Obecnie tylko 405 gmin w naszym kraju ma hotspoty. Przeznaczymy 120 mln zł na bony dla gmin, które będą chciały skorzystać z indywidualnego dofinansowania. Hotspoty, czyli punkty z bezpłatnym WiFi pojawią się m.in. w parkach, na skwerach, dworcach, w domach kultury i bibliotekach. Szacujemy, że dzięki tej inicjatywie na terenie naszego kraju pojawi 19 tysięcy nowych punktów z bezpłatnym WiFi.

Szybki internet w każdej szkole

Do końca 2020 roku wszystkie szkoły w Polsce będą miały dostęp do szybkiego, bezpiecznego i finansowanego z budżetu państwa Internetu w ramach Otwartej Sieci Edukacyjnej. OSE to nie tylko szybki Internet, ale także nowe treści edukacyjne dla uczniów i wsparcie szkół w procesie kształcenia umiejętności cyfrowych. Koszty wdrożenia OSE szacowane są na 320 mln zł (środki POPC), zaś jej funkcjonowania na ponad 1,3 mld zł w perspektywie 10 lat i zostaną sfinansowane z budżetu państwa. W najbliższych 4 latach wydamy 600 mln.

Sieć 5G

W najbliższych latach skoncentrujemy się również na rozwoju sieci 5G, która umożliwi kilkadziesiąt razy szybszą transmisję danych na urządzeniach mobilnych. Wdrożenie tej technologii to przede wszystkim możliwość podłączenia do sieci coraz inteligentniejszych sprzętów codziennego użytku. Dzięki tysiącom czujników miasta będą mogły bardziej racjonalnie zarządzać infrastrukturą i wydatkować środki na rzeczywiste potrzeby. Wkrótce sieć 5G stanie się kręgosłupem naszych gospodarek. Rząd Prawa i Sprawiedliwości już dzisiaj wychodzi naprzeciw tej rewolucji. Zakładamy, że już w 2020 roku w dwóch miastach w Polsce, a do końca 2023 roku w większości miast będzie działać sieć 5G. Z uwagi na fundamentalne znaczenie sieci 5G dla bezpieczeństwa informatycznego Państwa doprowadzimy do sytuacji, w której kontrolę nad siecią będzie pełniła polska firma. Na tym etapie nie przesądzamy jaka to będzie firma.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: