Promocja "10-tka Bis" w Plus GSM

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 4

Regulamin promocji "10-tka Bis".

 1. Promocja "10-TKA Bis" obejmuje osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą , które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej wraz z aktywacją. 

 2. Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM oferowane po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji. 

 3. Promocyjna cena Zestawów wynosi odpowiednio: 
  Zestaw 1: składający się z: 
   - opłaty aktywacyjnej: 15,00 zł + VAT 
   - aparatu telefonicznego Nokia 3310 w cenie 1,00 zł + VAT we wszystkich planach taryfowych z pakietu taryf Non Stop 
  Zestaw 2: składający się z: 
   - opłaty aktywacyjnej: 15,00 zł + VAT 
   - aparatu telefonicznego Nokia 6210 w cenie:
  349,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 50 
  299,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 100 
  249,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 150 
  99,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 300 
  Zestaw 3: składający się z: 
   - opłaty aktywacyjnej: 15,00 zł + VAT 
   - aparatu telefonicznego Nokia 8210 w cenie:
  299,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 50 
  249,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 100 
  199,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 150 
  49,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 300 
  Zestaw 4: składający się z: 
   - opłaty aktywacyjnej: 15,00 zł + VAT 
   - aparatu telefonicznego Siemens S40 w cenie:
  329,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 50 
  279,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 100 
  229,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 150 
  79,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 300 

 4. Opłata aktywacyjna płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym. 

 5. Cena wyżej wymienionych aparatów telefonicznych wraz z aktywacją, oferowanych na zasadach ogólnych wynosi odpowiednio: 
  Zestaw 1: 899,00 zł + VAT składający się z: 
   - opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT 
   - aparatu telefonicznego Nokia 3310 w cenie 799,00 zł + VAT 
  Zestaw 2: 1699,00 zł + VAT składający się z: 
   - opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT 
   - aparatu telefonicznego Nokia 6210 w cenie 1599,00 zł + VAT 
  Zestaw 3: 2199,00 zł + VAT składający się z: 
   - opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT 
   - aparatu telefonicznego Nokia 8210 w cenie 2099,00 zł + VAT 
  Zestaw 4: 1399,00 zł + VAT składający się z: 
   - opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT 
   - aparatu telefonicznego Siemens S40 w cenie 1299,00 zł + VAT 

 6. Promocja "10-TKA Bis" trwa od 21 maja 2001 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 31 sierpnia 2001 roku

 7. Do wzięcia udziału w Promocji "10-TKA Bis" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1. 
  Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach 

 8. Promocji "10-TKA Bis": 
   - w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia, 
   - Klient nie może zawiesić świadczenia usługi, 
   - Klient nie może rozwiązać Umowy. 

 9. Klient nabywający Zestaw promocyjny może wybrać wyłącznie jedną z taryf dostępnych w pakiecie taryf Non Stop. 

 10. Klient, który kupił Zestaw w ramach Promocji "10-TKA Bis", w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania Umowy może zmienić wybraną zgodnie z pkt. 3 taryfę tylko na wyższą w opłacie abonamentowej i wyłącznie na taryfę należącą do pakietu Non Stop. 

 11. Klientom uruchamiającym po raz pierwszy usługę System Plus na swoim koncie zostanie obniżona opłata miesięczna do 1 PLN netto przez okres 6 miesięcy od daty uruchomienia usługi. 

 12. Usługa System Plus z obniżoną opłatą miesięczną do 1 PLN może zostać udostępniona wyłącznie Klientowi, który w Promocji "10-TKA Bis" zakupił co najmniej jeden z Zestawów wymienionych w pkt.3. i złożył wniosek o jej uruchomienie w okresie trwania Promocji "10-tka Bis" wymienionym w pkt.6. 

 13. Usługa System Plus może być uruchomiona wyłącznie Klientowi posiadającemu na koncie co najmniej 5 kart SIM. 

 14. W Promocji "10-TKA Bis" oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne. 

 15. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej promocji, przed upływem dwudziestu czterech miesięcy od dnia zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 
   - Klient ma prawo wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + VAT. 
   - W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 15a, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 16 niniejszego Regulaminu. 

 16. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 8 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zawieszenia świadczenia usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 1000,00 zł 

 17. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 16 niniejszego Regulaminu rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany Cennika usług Polkomtel S.A. skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi. 

 18. Polkomtel S.A. informuje, że oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM. 

 19. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 48 godzin Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany. 

 20. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych +VAT. 

 21. W przypadku usunięcia blokady telefonu z pominięciem zasad określonych w pkt. 19 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji. 

 22. Promocja "10-TKA Bis" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji. 

 23. Klient biorący udział w Promocji "10-TKA Bis" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu lub usługi. 

 24. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "10-TKA Bis" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. 

 25. Klient w przypadku zawierania Umowy na odległość, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy. 

Opinie:

Opinie archiwalne (4):

Komentuj

Komentarze / 4

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  Zygi pisze: 2001-08-01 19:04
  Lepiej nie kręcić masła maślanego tylko zrobić dla poważnych minutę poniżej 60 groszy bo wszyscy przejdą z dzwonieniem do ERY lub nawet mniej świadomi do IDEAlnych. Pozdrawiam niezawodnego PLUSA, Zygmunt.
  0
 • Users Avatars Mini
  Jacek pisze: 2001-08-01 20:36
  A ja nie rozumiem czegoś... Pkt. 6 mówi, iż promocja trwa od 31 maja br. czyli już 2 miesiące. Dlaczego w takim razie GSMONLINE podaje tę informację dopiero teraz ? A może to po prostu jest reklama ??
  0
 • Users Avatars Mini
  clam pisze: 2001-08-01 21:10
  przeciez napisali wyraznie: promocja zostala PRZEDLUZONA, stad info
  0
 • Users Avatars Mini
  MIKI pisze: 2001-08-09 01:37
  dokładnie tak i na pewno już długo trwa bo już dawno dostałem tą ofertę i zakupiłem dwie dodatkowe 6210. System Plus jest naprawdę dobry dla firm.
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: