Promocja "TANIEJ PLUS WIECEJ III" w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: www.plus.gsm.g.pl
Opinie: 25

Regulamin promocji "TANIEJ PLUS WIECEJ III".

1. Promocja "TANIEJ PLUS WIECEJ III" obejmuje osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą, które w czasie trwania Promocji zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej wraz z aktywacją.
2. Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM oferowane po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.
3. Promocyjna cena aparatów telefonicznych wraz z aktywacją wchodzących w skład Zestawów wynosi odpowiednio:

 

Cena telefonu w taryfie

Zestaw Model telefonu Cena Aktywacji Często 15 Często 50 Często 100 Często 150 Non Stop 15 Non Stop 50 Non Stop 100 Non Stop 150 Non Stop 300
Zestaw 1 Ericsson R380 15 zł  1 zł  1 zł  1 zł  1 zł  1 zł  1 zł  1 zł  1 zł  1 zł
Zestaw 2 Ericsson T68i 15 zł 149 zł 99 zł 79 zł  49 zł 149 zł 99 zł 79 zł  49 zł 1 zł
Zestaw 3 Ericsson T68i Bond 15 zł 549 zł 499 zł 479 zł 449 zł 549 zł 499 zł 479 zł 449 zł 399 zł
Zestaw 4 Motorola Accompli 15 zł 299 zł 249 zł 199 zł 149 zł 299 zł 249 zł 199 zł 149 zł 99 zł
Zestaw 5 Motorola C333 15 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
Zestaw 6 Motorola V66i 15 zł 49 zł 29 zł 1 zł 1 zł 49 zł 29 zł 1 zł 1 zł 1 zł
Zestaw 7 Nokia 3410 15 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
Zestaw 8 Nokia 3510i 15 zł 49 zł 29 zł 1 zł 1 zł  49 zł 29 zł 1 zł 1 zł 1 zł
Zestaw 9 Nokia 5210 15 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
Zestaw 10 Nokia 6310i 15 zł 99 zł 79 zł 49 zł 1 zł 99 zł 79 zł 49 zł 1 zł 1 zł
Zestaw 11 Nokia 6510 15 zł 49 zł 29 zł 1 zł 1 zł  49 zł 29 zł  1 zł  1 zł 1 zł
Zestaw 12 Nokia 6610 15 zł 649 zł 549 zł 349 zł 249 zł 649 zł 549 zł 349 zł 249 zł 99 zł
Zestaw 13 Nokia 7210 15 zł 899 zł 799 zł  699 zł 599 zł 899 zł 799 zł 699 zł 599 zł 549 zł
Zestaw 14 Nokia 7650 15 zł 1 199 zł 899 zł 699 zł 599 zł 1 199 zł 899 zł 699 zł 599 zł 549 zł
Zestaw 15 Nokia 8310 15 zł 299 zł 249 zł 199 zł 149 zł 299 zł 249 zł 199 zł 149 zł 99 zł
Zestaw 16 Nokia 8910 15 zł 999 zł 799 zł 599 zł 499 zł 999 zł 799 zł 599 zł 499 zł  399 zł
Zestaw 17 Nokia 9210i 15 zł 1 199 zł 1 099 zł 999 zł 899 zł 1 199 zł 1 099 zł 999 zł 899 zł 799 zł
Zestaw 18 Panasonic GD67 15 zł 99 zł 49 zł 29 zł 1 zł 99 zł 49 zł 29 zł 1 zł  1 zł
Zestaw 19 Samsung A400 15 zł 29 zł 1 zł 1 zł 1 zł 29 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
Zestaw 20 Samsung N500 15 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
Zestaw 21 Samsung T100 15 zł 699 zł 679 zł 599 zł  549 zł 699 zł 679 zł  599 zł  549 zł 399 zł
Zestaw 22 Samsung N620 15 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
Zestaw 23 Siemens C55 15 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
Zestaw 24 Siemens S55 + aparat fotograficzny Quick Pic 15 zł 899 zł 699 zł 599 zł 399 zł 899 zł 699 zł 599 zł 399 zł  349 zł
Zestaw 25 Siemens SL45i 15 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
Zestaw 26 Sony J7 15 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł

Do wszystkich cen w tabeli doliczana jest kwota 22 % z tytułu podatku VAT.

4. Opłata aktywacyjna w wysokości określonej w pkt.3 płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym.

5. Promocja "TANIEJ PLUS WIECEJ III" trwa od 1 kwietnia 2003 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 20 kwietnia 2003 roku.

6. Do wzięcia udziału w Promocji "TANIEJ PLUS WIECEJ III" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1.

7. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "TANIEJ PLUS WIECEJ III":
a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia,
b) Klient nie może zawiesić świadczenia usługi,
c) Klient nie może rozwiązać Umowy.

8. Klient nabywający Zestaw promocyjny może wybrać wyłącznie jedną z taryf dostępnych w planie taryfowym Często lub Non Stop zgodnie ze specyfikacją poszczególnych Zestawów określoną w pkt. 3 Regulaminu Promocji "TANIEJ PLUS WIECEJ III".

9. Klient, który kupił Zestaw w ramach Promocji "TANIEJ PLUS WIECEJ III", w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania Umowy może zmienić wybraną zgodnie z pkt. 3 taryfę wyłącznie na taryfę o wyższej opłacie abonamentowej i należącą do planu taryfowego Często lub Non Stop. Zmiana taryfy na taryfę o niższej lub równej opłacie abonamentowej w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy powoduje zaprzestanie naliczania Rabatu, o którym mowa w pkt. 10 - 13 oraz Bonifikaty, o której mowa w pkt. 15 - 19 niniejszego Regulaminu.

10. Klient nabywający Zestaw promocyjny otrzymuje rabat w wysokości 50% opłaty netto na wykonywane połączenia, o których mowa w pkt. 12 (zwany dalej Rabatem).

11. Rabat pomniejszający rachunek telefoniczny będzie udzielany przez 12 miesięcy od daty aktywacji karty SIM.

12. Rabat udzielany będzie po 30 sekundach połączenia i dotyczy połączeń głosowych do dowolnej krajowej sieci stacjonarnej lub wewnątrz sieci Plus GSM po wykorzystaniu pakietu minut zawartych w abonamencie. Rabat nie dotyczy połączeń wykonywanych poza granicami kraju (w roamingu), połączeń międzynarodowych, połączeń do innych sieci komórkowych, a także połączeń na numery specjalne w sieci Plus GSM, w szczególności w ramach usług System Plus, Numer Ulgowy, Sami Swoi, połączeń z numerami typu 0700XXXXXX, połączeń z pocztą głosową, połączeń przekazywanych.

13. Rabat dotyczy połączeń w godzinach szczytu oraz poza godzinami szczytu i w nocy, niezależnie od dnia tygodnia.

14. Po 12 okresach rozliczeniowych od daty aktywacji karty SIM opłaty za połączenia naliczane będą zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM.

15. Do każdej aktywacji w Promocji "TANIEJ PLUS WIECEJ III" dodawana jest specjalna bonifikata na wykonywane połączenia (zwana dalej Bonifikatą).

16. Wysokość Bonifikaty miesięcznej równa jest iloczynowi wymienionej w pkt. 18 liczby minut dla jednego okresu rozliczeniowego oraz wysokości opłaty za jedną minutę rozmowy w momencie realizacji połączenia.

17. Bonifikata, o której mowa w pkt. 16 - 19 pomniejszająca rachunek telefoniczny, udzielana będzie przez pełne 12 okresów rozliczeniowych, z tym że pierwszy okres rozliczeniowy będzie trwał od dnia aktywacji karty SIM do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego. Bonifikata nie wykorzystana w danym okresie rozliczeniowym nie jest przenoszona do następnego okresu rozliczeniowego, ani też nie jest zwracana.

18. Liczba minut stanowiących podstawę do obliczenia wysokości Bonifikaty w Promocji "TANIEJ PLUS WIECEJ III" wynosi dla taryf: Często 15, Często 50, Często 100, Często 150, Non Stop 15, Non Stop 50, Non Stop 100, Non Stop 150 i Non Stop 300 - 600 minut (50 minut w jednym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy.

19. Udzielona Bonifikata dotyczy pierwszych płatnych krajowych połączeń głosowych wykonanych po wykorzystaniu pakietu minut zawartych w abonamencie. Udzielona Bonifikata nie dotyczy połączeń wykonywanych poza granicami kraju (w roamingu), połączeń międzynarodowych, a także połączeń na numery specjalne w sieci Plus GSM, w szczególności w ramach usług System Plus, Numer Ulgowy, Sami Swoi, połączeń z numerami typu 0700XXXXXX, połączeń z pocztą głosową, połączeń przekazywanych.

20. W Promocji "TANIEJ PLUS WIECEJ III" oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku, gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.

21. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej Promocji, przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania.
a) Klient ma prawo wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + VAT.
b) W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 21a, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 22 niniejszego Regulaminu.

22. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 7 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zawieszenia świadczenia usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 1000,00 zł.

23. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 22 niniejszego Regulaminu rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany Cennika usług Polkomtel S.A. skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

24. Oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

25. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 48 godzin Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z aparatem telefonicznym, który ma zostać odblokowany.

26. W przypadku usunięcia blokady w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych +VAT.

27. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 25 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji.

28. Promocja "TANIEJ PLUS WIECEJ III" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.

29. Klient biorący udział w Promocji "TANIEJ PLUS WIECEJ III" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.

30. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "TANIEJ PLUS WIECEJ III" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

31. Klient w przypadku zawierania Umowy na odległość, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy.

32. Cena aparatów telefonicznych wraz z aktywacją wymienionych w punkcie 3, oferowanych na zasadach ogólnych wynosi odpowiednio:

Zestaw Model telefonu Cena Aktywacji Cena brutto w zł aparatu telefonicznego oferowanego na zasadach ogólnych
Zestaw 1 Ericsson R380 100 zł 999 zł
Zestaw 2 Ericsson T68i 100 zł 1 949 zł
Zestaw 3 Ericsson T68i Bond 100 zł 2 249 zł
Zestaw 4 Motorola Accompli 100 zł 1 799 zł
Zestaw 5 Motorola C333 100 zł 799 zł
Zestaw 6 Motorola V66i 100 zł 1 199 zł
Zestaw 7 Nokia 3410 100 zł 899 zł
Zestaw 8 Nokia 3510i 100 zł 999 zł
Zestaw 9 Nokia 5210 100 zł 999 zł
Zestaw 10 Nokia 6310i 100 zł 1 499 zł
Zestaw 11 Nokia 6510 100 zł 1 499 zł
Zestaw 12 Nokia 6610 100 zł 1 849 zł
Zestaw 13 Nokia 7210 100 zł 1 899 zł
Zestaw 14 Nokia 7650 100 zł 2 699 zł
Zestaw 15 Nokia 8310 100 zł 1 899 zł
Zestaw 16 Nokia 8910 100 zł 3 199 zł
Zestaw 17 Nokia 9210i 100 zł 3 299 zł
Zestaw 18 Panasonic GD67 100 zł 999 zł
Zestaw 19 Samsung A400 100 zł 1 399 zł
Zestaw 20 Samsung N500 100 zł 949 zł
Zestaw 21 Samsung T100 100 zł 1 849 zł
Zestaw 22 Samsung N620 100 zł 999 zł
Zestaw 23 Siemens C55 100 zł 999 zł
Zestaw 24 Siemens S55 + aparat fotograficzny Quick Pic 100 zł 1 649 zł
Zestaw 25 Siemens SL45i 100 zł 999 zł
Zestaw 26 Sony J7 100 zł 699 zł

Do wszystkich cen w tabeli doliczana jest kwota 22 % z tytułu podatku VAT.

33. Klient zobowiązuje się do informowania Polkomtel S.A. o stosowaniu urządzeń FCT "Fixed Cellular Terminal" (adapter GSM, urządzenie zapewniające dostęp do sieci GSM z terminali stacjonarnych lub tez central PBX), w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Plus GSM.

34. Klient zobowiązuje się do przekazania Polkomtel S.A. pełnego zakresu numeracji wewnętrznej centrali PBX "Privet Branch Exchange" (centrala abonencka umożliwiająca łączność wewnętrzna w biurze z możliwością realizacji połączeń do i z innych sieci), wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do numeracji z której będą pochodziły połączenia realizowane za pośrednictwem urządzeń FCT.

35. Klient zobowiązuje się do wykorzystywania kart SIM, działających w sieci Plus GSM, wyłącznie w celu realizacji połączeń zainicjowanych z tych kart.

36. Klient nie ma prawa za pomocą kart SIM, działających w sieci Plus GSM, kierować do sieci Plus GSM, ruchu z innych sieci telekomunikacyjnych.

37. Polkomtel S.A. ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej w ramach niniejszej Promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Klienta z zobowiązań określonych w pkt. 33-36, co nie wyłącza możliwości skorzystania przez Polkomtel S.A. z uprawnień określonych w pkt. 22 niniejszego Regulaminu.

Opinie:

Opinie archiwalne (25):

Komentuj

Komentarze / 25

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: