"Promocja telekart w Tesco" w ofertach prepaid sieci Plus

Newsy
Żródło: Plus
Opinie: 4

Regulamin promocji o nazwie "Promocja telekart w Tesco" w ofercie Simplus i Sami Swoi:

I. Organizator Promocji; miejsce i okres trwania Promocji

1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji telekart elektronicznych, której organizatorem jest Bankomat 24/Euronet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Promocja”).
2. Promocja trwa od 1 marca do 31 marca 2007 r. lub do wyczerpania zapasów telekart promocyjnych.
3. Promocja organizowana jest w hipermarketach TESCO na terenie całej Polski.

II. Uczestnicy Promocji

1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która w dniach trwania Promocji zakupi w hipermarkecie TESCO telekartę elektroniczną umożliwiającą zasilenie konta usług przedpłaconych operatora telefonii komórkowej POLKOMTEL: SIMPLUS i SAMI SWOI („Uczestnik”). Produkty objęte Promocją:

  • Telekarta SIMPLUS 30

  • Telekarta SIMPLUS 50

  • Telekarta SAMI SWOI 20

  • Telekarta SAMI SWOI 40

2. Promocja nie obejmuje telekart zakupionych przez Uczestnika przed dniem jej rozpoczęcia bądź nabytych w innym miejscu niż na terenie hipermarketu TESCO.
3. Nabycie telekarty promocyjnej jest możliwe w każdej z kas hipermarketów TESCO. Po dokonaniu zakupu telekarty promocyjnej należy dokonać zasilenia konta pre-paid zgodnie z instrukcją podaną przez operatora telekomunikacyjnego, na zasadach analogicznych jak w przypadku tradycyjnej karty-zdrapki. Aby skorzystać z promocji należy dokonać zasilenia konta pre-paid przy użyciu promocyjnej telekarty w okresie obowiązywania promocji.

III. Warunki Promocji

1. W ramach Promocji każdy z Uczestników nabywa Telekarty SIMPLUS i SAMI SWOI, objęte promocją, których wartość będzie wyższa niż nominalna, odpowiednio o:

  • SIMPLUS 30 + 10 %

  • SIMPLUS 50 + 20 %

  • SAMI SWOI 30 + 10 %

  • SAMI SWOI 40 + 20 %

IV. Pozostałe postanowienia

1. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik nie podaje żadnych danych osobowych. Organizator nie będzie tworzyć baz danych Uczestników Promocji.
2. Niniejszy Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora, ul. E. Plater 28, 00-688 Warszawa, tel. (22) 690 51 00. Informacje o zasadach Promocji dostępne będą również w punktach informacyjnych TESCO oraz w materiałach reklamowych i informacyjnych związanych z Promocją.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: