"Promocja Wiosenna tp bonus" dla nowych klientów neostrady tp

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 58
Opinie: 58

Regulamin "Promocji Wiosennej tp bonus" Wirtualna Polska S. A.

1. Organizatorem "Promocji Wiosennej tp bonus" (zwanej dalej "Promocją") jest WIRTUALNA POLSKA S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000068548, zwana dalej "Organizatorem Promocji".

2. Adres Organizatora Promocji: WIRTUALNA POLSKA S.A., 80-226 Gdańsk ul. Traugutta 115C.

3. Partnerem Promocji jest TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000010681 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej "Partnerem Promocji".

4. Promocja trwa od 21 lutego 2007 roku do 30 kwietnia 2007 roku.

5. Promocja skierowana jest do Klientów, którzy złożą w czasie trwania Promocji zamówienie na usługę neostrada tp w promocyjnej ofercie „startowa promocja neostrady tp” w opcji 512 na okres 24 miesięcy lub 36 miesięcy, oraz dokonają rejestracji usługi neostrada tp na stronie www.rejestracja.neostrada.pl (zwanych dalej „Uczestnikami Promocji”).

6. Promocja polega na przyznaniu każdemu Uczestnikowi Promocji TP Bonusa, który Uczestnik Promocji będzie mógł wykorzystać na następujące produkty i usługi Organizatora Promocji (lub podwykonawców Organizatora Promocji) i Partnera Promocji w portalu internetowym Wirtualna Polska (dostępnego pod adresem internetowym www.wp.pl):

a) Serwis MP3: możliwość pobierania plików komputerowych zawierających utwory muzyczne udostępniane za pośrednictwem Serwisu MP3 za kwotę 10 zł brutto przyznaną w ramach Promocji w postaci TP Bonusów do wykorzystania bez limitu czasu;

b) Serwis GryOnLine: Pakiet VIP Gold w abonamencie miesięcznym, trzymiesięcznym, sześciomiesięcznym lub rocznym od daty aktywacji;

c) Serwis GryOnLine: Pakiet Wirtualna Gotówka (50.000, 100.000, 600.000, 1 500.000 jednostek Wirtualnej Gotówki do wykorzystania bez limitu czasu);

d) Serwis Bloog: możliwość korzystania z pojemności 50 MB na dowolną ilość blogów przez 6 miesięcy lub rok od daty aktywacji;

e) Serwis Foto: możliwość skorzystania ze wszystkich usług dostępnych w tym serwisie;

f) Poczta PRO: abonament miesięczny, półroczny lub roczny od momentu aktywacji;

g) Serwis Bramka : możliwość wysyłania 5, 15, 35 lub 57 sms-ów z bramki;

h) Serwis Szkolenia: możliwość skorzystania z kursu szybkiego czytania na okres jednego miesiąca;

i) Serwis Pocztowki: możliwość wykonania własnej karty pocztowej;

j) Serwis Karta: cobrandowa karta kredytowa w mBanku (brak opłaty za wydanie karty);

k) Serwis Randka: możliwość korespondencji pomiędzy użytkownikami oraz dostęp do standardowo płatnych w tym serwisie funkcjonalności przez miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy lub 12 miesięcy od daty aktywacji;

7. Wartość TP Bonusa jest uzależniona od umowy neostrady tp, jaka zostanie wybrana przez Uczestnika Promocji, tj. w przypadku:

a) umowy na 24 miesiące: neostrada 512 – 150 zł

b) umowy na 36 miesięcy: neostrada 512 – 200zł;

8. Uczestnik, który złoży zamówienie na neostradę tp przez Internet za pośrednictwem strony internetowej www.tp.pl.otrzyma dodatkowo 50 zł.

9. Uczestnik, który składając zamówienie na neostradę tp przez Internet za pośrednictwem strony internetowej www.tp.pl wybierze modem livebox tp otrzyma dodatkowo 50 zł.

10. Kwoty, o których mowa w pkt. 7-9, zawierają podatek VAT.

11. Aby skorzystać z Promocji, Uczestnik Promocji powinien:

a) złożyć zamówienie na usługę neostrada tp w promocji „startowa promocja neostrady tp” w dniach od 21 lutego 2007 roku do dnia 30 kwietnia 2007 roku,

b) zarejestrować usługę neostrada tp zakupioną w „startowej promocji neostrady tp”

c) zalogować się w Serwisie Promocji na stronie internetowej www.tpbonus.wp.pl, a w przypadku braku konta poczty elektronicznej w Portalu WP - zarejestrować się na stronie internetowej www.tpbonus.wp.pl, podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, płeć, miejsce zamieszkania, itd.) oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Promocji dla celów Promocji i celów marketingowych;

d) dokonać aktywacji TP Bonusów zgodnie z instrukcją, zamieszczoną na stronie internetowej www.tpbonus.wp.pl. do dnia 31 lipca 2007.

e) podczas aktywacji TP Bonusa Uczestnik Promocji jest weryfikowany przez: numer EWID, numer zamówienia neostrady tp oraz ID ( uzyskany w procesie rejestracji neostrady tp).

12. Aktywacja TP Bonusów odbywa się na stronie www.tpbonus.wp.pl nie wcześniej niż 10 dni po rejestracji usługi neostrada tp na stronie internetowej www.rejestracja.neostrada.pl

13. Jeden Uczestnik Promocji może dokonać tylko jednej aktywacji tp bonusów.

14. TP Bonusów nie można wymienić na świadczenie pieniężne. Uczestnik Promocji może nabywać w ramach Promocji produkty i usługi wskazane w pkt 6 wyłącznie w zamian za środki przyznane w ramach TP Bonus. Uczestnik Promocji nie może dokonać dopłaty w jakiekolwiek innej formie.

15. Uczestnik jest uprawniony do wykorzystania TP Bonusów do 31 lipca 2007 roku. Po upływie tego terminu Uczestnik Promocji nie może korzystać ze środków w ramach TP Bonus. Z tytułu niewykorzystanych środków Uczestnikowi Promocji nie przysługuje odszkodowanie.

16. W przypadku, gdy Uczestnik Promocji zrezygnuje z usługi neostrada tp przed zakończeniem okresu, na jaki została zawarta Umowa, Organizator Promocji może zablokować pozostałą część TP Bonusów, zaś Partner Promocji może domagać się od uczestnika zwrotu środków wydanych na usługi i produkty wymienione w pkt 7.

17. Uczestnik Promocji może sprawdzić datę aktywacji usługi na stronie www.tpbonus.wp.pl.

18. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z TP Bonusów wynikający z przyczyn niezależnych od niego, a w szczególności braku dostępu do sieci Internet, zakłóceń w działaniu sieci szkieletowej oraz niemożności połączenia się z serwisem lub jego częścią.

19. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za problemy z pobraniem plików muzycznych w Serwisie MP3, będące wynikiem nieprawidłowego działania sprzętu komputerowego, jego błędnej konfiguracji, bądź próby pobrania plików na komputer nie obsługujący danego formatu plików.

20. Uczestnika Promocji obowiązują regulaminy i cenniki następujących serwisów internetowych:

a) GryOnLine- http://gryonline.wp.pl/

b) Mp3 - http://www.mp3.pl/

c) Bloog - http://bloog.pl/

d) Randka - https://ssl.wp.pl/

e) Foto - http://foto.wp.pl/

f) Pocztówki - http://pocztowki.wp.pl/

g) Szkolenia - http://szkolenia.wp.pl/

h) Poczta PRO - http://profil.wp.pl/

i) Karta - http://karta.wp.pl/

j) Bramka SMS - http://bramkasms.wp.pl/

21. Uczestnik Promocji ponosi zryczałtowany koszt przesyłki towarów zamówionych w Sklepie TP w wysokości 19,40 zł, który pokrywany jest z TP Bonusa.

22. Uczestnik Promocji może zgłaszać problemy techniczne w Biurze Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18 pod tel. (58) 52 15 913 lub pocztą elektroniczną pod adresem tpbonus@serwis.wp.pl oraz przez komunikatora Spik (spik.wp.pl), dodając do kontaktów login: tpbonus@jabber.wp.pl

23. Udział Uczestnika Promocji w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

24. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo złożenia reklamacji zakupionego produktu w Sklepie TP. Reklamacje należy składać na adres sklep.tp@telekomunikacja.pl z dopiskiem - Promocja Wiosenna dla Użytkowników neostrady tp . Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana na adres podany w reklamacji.

25. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.tpbonus.wp.pl oraz w biurze Wirtualnej Polski S.A., w Gdańsku przy ul. Traugutta 115 c oraz w wybranych punktach sieci sprzedaży produktów Partnera Promocji.

Opinie:

Opinie archiwalne (58):

Komentuj

Komentarze / 58

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  lewy pisze: 2007-02-23 19:18
  znowu do dupy promocja TP
  0
 • Users Avatars Mini
  lewy pisze: 2007-02-23 19:20
  znowu do dupy promocja TP
  0
 • Users Avatars Mini
  lewy pisze: 2007-02-23 19:28
  znowu do dupy promocja TP
  0
 • Users Avatars Mini
  orlinos pisze: 2007-02-23 19:31
  uh - mam już dość TP , ich promocji i całej otoczki ! nie mogę się doczekać końca umowy! jak tylko mi się skończy (to już niedługo całe szczęście) to uciekam do netii, mam nadzieję, że u nich będzie uczciwiej!
  0
 • Users Avatars Mini
  orlinos pisze: 2007-02-23 19:45
  uh - mam już dość TP , ich promocji i całej otoczki ! nie mogę się doczekać końca umowy! jak tylko mi się skończy (to już niedługo całe szczęście) to uciekam do netii, mam nadzieję, że u nich będzie uczciwiej!
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2007-02-23 20:00
  orlinos - przecież do 14 lutego można było zrezygnować z Neostrady bez płacenia kary umownej. Co ty jeszcze u nich robisz?
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2007-02-23 20:00
  orlinos - przecież do 14 lutego można było zrezygnować z Neostrady bez płacenia kary umownej. Co ty jeszcze u nich robisz?
  0
 • Users Avatars Mini
  radek pisze: 2007-02-23 21:10
  Tak wszyscy chwalą netię, ale niech ktoś się spróbuje do niej dodzwonić, sytuacja podobna do blueline tp.
  0
 • Users Avatars Mini
  krzysp pisze: 2007-02-23 21:24
  Ustawiasz głośnomówiący i czekasz w kolejce do skutku. Pozdrawiam.
  0
 • Users Avatars Mini
  scorpion pisze: 2007-02-24 03:10
  Ja tam właśnie mam koniec umowy. Przedłużam neo i oczywiście zwiększam prędkość na minimum 1 mb :) Nie mam niestety innego lepszego dostawcy internetu w mojej okolicy.
  0
 • Users Avatars Mini
  krs pisze: 2007-02-24 12:31
  orlinos - obudziles sie z reka w nocniku. Tak jak koledzy mowia, mogles zmieniac na netie bez zadnych konsekwencji.
  0
 • Users Avatars Mini
  Stefan pisze: 2007-02-24 14:27
  Dziwne. Nie podaja ile trzeba im bolic co miesiac przez 3 lata (36 miesiecy). To szmat czasu. Za jakies *******y chca zlapac naiwnych.
  0
 • Users Avatars Mini
  adr pisze: 2007-02-24 17:22
  hehehehehehe i ktos sie na to lapie???????
  0
 • Users Avatars Mini
  nautilius pisze: 2007-02-24 19:49
  wczoraj podziękowałem tp za neostradę :D i zamówiłem netie :D
  0
 • Users Avatars Mini
  Ricki pisze: 2007-02-24 20:03
  Lepiej niech zrobią neo na socjalnym i 512 za 33 zł w umowie na rok, a nie jakieś chore promocję. Na co mi te prezenty? Rozumiem jeśliby można to przeznaczyć na rachunki za neo to ok, bo to zawsze kilka rachunków za darmo, ale uszczęśliwianie na siłę jakimiś niepotrzebnymi rzeczami to tylko tp mogła wpaść na tak głupi pomysł.
  0
 • Users Avatars Mini
  Ricki pisze: 2007-02-24 20:09
  Lepiej niech zrobią neo na socjalnym i 512 za 33 zł w umowie na rok, a nie jakieś chore promocję. Na co mi te prezenty? Rozumiem jeśliby można to przeznaczyć na rachunki za neo to ok, bo to zawsze kilka rachunków za darmo, ale uszczęśliwianie na siłę jakimiś niepotrzebnymi rzeczami to tylko tp mogła wpaść na tak głupi pomysł.
  0
 • Users Avatars Mini
  r pisze: 2007-02-24 20:29
  a do mnie wczoraj dzwoniła kobiecina z telepsa żeby mi wcisnąć ten ich badziewny net. Z bólem serca ją pogoniłem hehe
  0
 • Users Avatars Mini
  r pisze: 2007-02-24 20:31
  a do mnie wczoraj dzwoniła kobiecina z telepsa żeby mi wcisnąć ten ich badziewny net. Z bólem serca ją pogoniłem bo zdawała się sympatyczna a w końcu to nie jej wina że musi pracować w telepsie hehe
  0
 • Users Avatars Mini
  ddd pisze: 2007-02-25 13:22
  Ależ to chamstwo niech sobie telekomuna te bonusy wsadzi w d... ludzie co Wy tam jeszcze robicie w tej telekomunie ja już się dawno wyniosłem!!!!!!!!!i
  0
 • Users Avatars Mini
  rrr pisze: 2007-02-25 15:43
  co do "promocji" jezeli to tak mozna wogóle nazwac to totalna beznadzieja , a co do tej twojej wypowiedzi "r" "....a do mnie wczoraj dzwoniła kobiecina z telepsa żeby mi wcisnąć ten ich badziewny net. Z bólem serca ją pogoniłem hehe..." to multimedia z tym swoim chello to jeszcze wiekszy syf
  0
 • Users Avatars Mini
  rrr pisze: 2007-02-25 15:45
  co do "promocji" jezeli to tak mozna wogóle nazwac to totalna beznadzieja , a co do tej twojej wypowiedzi "r" "....a do mnie wczoraj dzwoniła kobiecina z telepsa żeby mi wcisnąć ten ich badziewny net. Z bólem serca ją pogoniłem hehe..." to multimedia z tym swoim chello to jeszcze wiekszy syf
  0
 • Users Avatars Mini
  janex pisze: 2007-02-25 19:14
  niestety sa takie regiony w polsce ktore inni operatorzy maja głeboko w d**** a TPSA nie dlatego niektorzy z nas sa zmuszeni do korzystania z ich oferty.BTW ja wziałem neo przed swietami tez z tp bonusem i sobie za niego telefon wymieniłem na nowszsy :) tak ze przydało sie ..
  0
 • Users Avatars Mini
  harry pisze: 2007-02-25 22:30
  dlaczego nie narzekacie na Netie, Tele, Energisy itp itd że nie robią nic tam gdzie nie ma TP?? Niech inwestują ich ruchy to iluzja!!! Bez ponoszenia dużych kosztów kupują churtem łącza za 30% ceny dają marże 110% i działają na łaczach TP taniej tylko o 10-15 zł To tak jak z uzależnieniem gazu od Moskwy - możemy kupować go z innego żródła w Niemczech ale jest to gaz z tej samej rury tylko z puli Niemiec, jak rusek zakręci to i tak guzik. Inna rzecz że net mógłby być tańszy w TP,
  0
 • Users Avatars Mini
  harry pisze: 2007-02-25 22:34
  dlaczego nie narzekacie na Netie, Tele, Energisy itp itd że nie robią nic tam gdzie nie ma TP?? Niech inwestują ich ruchy to iluzja!!! Bez ponoszenia dużych kosztów kupują churtem łącza za 30% ceny dają marże 110% i działają na łaczach TP taniej tylko o 10-15 zł To tak jak z uzależnieniem gazu od Moskwy - możemy kupować go z innego żródła w Niemczech ale jest to gaz z tej samej rury tylko z puli Niemiec, jak rusek zakręci to i tak guzik. Inna rzecz że net mógłby być tańszy w TP,
  0
 • Users Avatars Mini
  orlinos pisze: 2007-02-26 12:28
  wiem - jestem debilem do kwadratu!!! stwierdziłem, że skoro mam już jakoś 2 miesiące do końca umowy to się nie będę z TP chandryczyć ze zrywaniem. Ale szlag ciężki mnie trafia codziennie!!!!! @@@@ I żałuje bardzo, że nie skorzystałem z tego zerwania umowy bo tam jakaś super promocja była dla tych zrywających a teraz nie wiem jaka będzie . Ale wszystko jedno jaka będzie, na pewno będzie lepsza niż w TP :D
  0
 • Users Avatars Mini
  orlinos pisze: 2007-02-26 12:30
  wiem - jestem debilem do kwadratu!!! stwierdziłem, że skoro mam już jakoś 2 miesiące do końca umowy to się nie będę z TP chandryczyć ze zrywaniem. Ale szlag ciężki mnie trafia codziennie!!!!! @@@@ I żałuje bardzo, że nie skorzystałem z tego zerwania umowy bo tam jakaś super promocja była dla tych zrywających a teraz nie wiem jaka będzie . Ale wszystko jedno jaka będzie, na pewno będzie lepsza niż w TP :D
  0
 • Users Avatars Mini
  misterious pisze: 2007-02-27 10:51
  harry, bo ta usluga ma taka specyfike. Netia opiera sie na laczach, tepsy, ale ludzie nie marudza na nich, bo pozwalaja zaoszczedzic. wykupujesz abo w tepsie, nawet najtanszy, a np. dzwonisz przez netie, dzieki czemu oszczedzasz. tepsa to monopolista, a ci nie maja latwo, z reszta, jesli sie jest dyktatorem wysokich cen na rynku, to niech sie nie dziwia, ze ludzie po nich jada. netia pozwala troche odetchnac w tej junglii.
  0
 • Users Avatars Mini
  max pisze: 2007-03-02 16:37
  Ludzie nie narzekajcie tak. Nikt Was nie zmusza do chodzenia i podpisywania umów. Idziesz, a potem narzekasz. Co za naród.
  0
 • Users Avatars Mini
  max pisze: 2007-03-02 16:37
  Ludzie nie narzekajcie tak. Nikt Was nie zmusza do chodzenia i podpisywania umów. Idziesz, a potem narzekasz. Co za naród.
  0
 • Users Avatars Mini
  fragles pisze: 2007-03-03 18:41
  nie można wykorzystać bonusa na zakup telefonu poprzez internet
  0
 • Users Avatars Mini
  jona pisze: 2007-03-12 12:26
  uważam że wszystkie te firmy które oferują internet są po prostu niekompetentne.delikatnie mówiąc.podpisałam umowę z netią.przez 6 tyg nie raczył nikt się odezwać.w końcu po wielu ponagleniach przyjechali.okazało sie ze nie ma możliwości technicznych.po co było zawracać głowę?w następnej kobitka oświeciła mnie że przyjadą jak śnieg zginie.kpina.próbowałam zamówić neostradę przez internet.nierealne.zamówiłam w punkcie.jest ale na kuriera z bonusem czekam już długo i jakoś go nie widać.porażka..
  0
 • Users Avatars Mini
  sylwek pisze: 2007-03-13 08:44
  wykorzystalem bonusa minol 30 dnowy termin i nic z tego mialem 200 zl na zakupy zrobili mnie w bambuko k. AXL
  0
 • Users Avatars Mini
  sylwek pisze: 2007-03-21 17:54
  co jest z tym bonusem minelo juz30 dni i nic?
  0
 • Users Avatars Mini
  sylwek pisze: 2007-03-21 17:55
  co jest z tym bonusem minelo juz30 dni i nic? 761494427827981
  0
 • Users Avatars Mini
  sylwek pisze: 2007-03-21 17:55
  co jest z tym bonusem minelo juz30 dni i nic? 761494427827981
  0
 • Users Avatars Mini
  sylwek pisze: 2007-03-21 17:55
  co jest z tym bonusem minelo juz30 dni i nic? 761494427827981
  0
 • Users Avatars Mini
  sylwek pisze: 2007-03-21 17:55
  co jest z tym bonusem minelo juz30 dni i nic? 761494427827981
  0
 • Users Avatars Mini
  sylwek pisze: 2007-03-21 17:55
  co jest z tym bonusem minelo juz30 dni i nic? 761494427827981
  0
 • Users Avatars Mini
  sylwek pisze: 2007-03-21 17:55
  co jest z tym bonusem minelo juz30 dni i nic? 761494427827981
  0
 • Users Avatars Mini
  sylwek pisze: 2007-03-21 17:55
  co jest z tym bonusem minelo juz30 dni i nic? 761494427827981
  0
 • Users Avatars Mini
  sylwek pisze: 2007-03-21 17:55
  co jest z tym bonusem minelo juz30 dni i nic? 761494427827981
  0
 • Users Avatars Mini
  sylwek pisze: 2007-03-21 17:55
  co jest z tym bonusem minelo juz30 dni i nic? 761494427827981
  0
 • Users Avatars Mini
  sylwek pisze: 2007-03-21 17:55
  co jest z tym bonusem minelo juz30 dni i nic? 761494427827981
  0
 • Users Avatars Mini
  sylwek pisze: 2007-03-21 17:55
  co jest z tym bonusem minelo juz30 dni i nic? 761494427827981
  0
 • Users Avatars Mini
  sylwek pisze: 2007-03-21 17:55
  co jest z tym bonusem minelo juz30 dni i nic? 761494427827981
  0
 • Users Avatars Mini
  Fiona pisze: 2007-03-23 09:30
  To wielka ściema z tym bonusem! Ja na swój zamówiony telefon czekam od końca stycznia! Wysyłam maile z zapytaniami, kiedy otrzymam przesyłkę, próbuję dzwonić...I nic. Jestem totalnie lekceważona!Juz brak mi sił do walki z tp
  0
 • Users Avatars Mini
  sylwia pisze: 2007-03-27 19:49
  hej,wszystkim tym którzy zamówili telefon w promocji tpbonus tak jak ja ,zamówienie złozyłam 02 02 07 i dostałam tylko email z wiadomością o złozeniu zamówiania,dokładnie po 30 dniach które minęło od zlożenia zamówienia wysłałam 2 emeile z reklamacją i niestety cisza z ich strony,żadnej odpowiedzi!!!!!dziś wykonałam kilka telefonów do telekomunikacji,do sklepu wp-tam miły pan mi powiedział że mam dzwonić bezpośrednio do sklepu tp,no ale tam nikt nie odbiera telefonu!telefonu nie ma !!pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  asia pisze: 2007-04-20 21:26
  Chcę się zarejestrować, mam poprawne nr ID,ewidencyjny itd. ale nie mogę. wyświetla się komunikat, że niepoprawna para numerów.Co mam zrobić?
  0
 • Users Avatars Mini
  ania pisze: 2007-05-03 12:41
  chce sie zarejestrowac i mam problem z numerem ewidencyjnym.wyswietla sie komunikat ze niepoprawna para numerow.co mam zrobic?
  0
 • Users Avatars Mini
  kania pisze: 2007-06-11 17:44
  czy zna ktoś numer do tego bałaganu.Telefon zamówiłam 14 lutego i do dnia dzisiejszego cisza ,dostałam raz odpowiedz że zamówienie jest w trakcie realizacji a teraz nikt nieodpowiada na emaile z prośbą O WYJAŚNIENIE kiedy to się wreszcie skończy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  Karolina pisze: 2007-06-12 23:30
  Ja też zamówiłam telefon w lutym i nie dostałam żadnej odpowiedzi...dzwoniłam do wp.pl i do sklepu tp powiedziano mi że telefon wysłali i powinnam go otrzymać w marcu a jest CZERWIEC!!!! Jedna wielka kicha!!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  aga pisze: 2007-06-13 23:18
  Jestescie nieodpowiedzialną firma. Te bonusy to wielkim niewypał od dwoch msc próbuje sie zalogowac mimo prawidlowych danychhciagle mnie odrzucacie a numer telefonu do Was jest nieosiągalny nie wiem kto sie tam dodzwania ale od msc jets cały czas zajęty . Mysle że dyrekcja odfpowie na moje pisma wysłane drog a urzedowa
  0
 • Users Avatars Mini
  pinokio pisze: 2007-06-25 13:00
  od trzech miesięcy nie mogę się zalogować a mam do wykorzystania bonus morze ktoś mi powie o co w tym chodzi czy nie można by było wykorzystać bonus przez telefon
  0
 • Users Avatars Mini
  sandra pisze: 2007-06-27 21:13
  ta promocja to jedna wielka niewiadoanawet niewiadomo do kogo sie zwrucic zrubcie cos z tym bo to zaczyna byc nieprzyjemne poprostu trzeba zglosic to do obslugi konsumenta tam juz cos nato poradzom jak mamy zaufac tp skoro oni nawet niestarajom sie zadowolic klieta pamietajcie KLIENT WASZ PAN
  0
 • Users Avatars Mini
  eliza pisze: 2007-10-23 14:42
  złożyłam zamówienie na Phillips Magic 5 Primo, w promocji, nie mogę potwierdzić , żadnego zainteresowania z Waszej strony, dzwoniłam do TP podano mi tel.w W-wie 0226992309 jest głuchy jak pień brakuje mi cierpliwości, nie wiem po co ludziom mącicie w głowie szkoda naszego czasu, czy jest jeszcze jakaś szansa, aby przesyłka dotarła do mnie ?
  0
 • Users Avatars Mini
  kaya pisze: 2008-01-18 11:50
  Promocja neostrady w TP zrobiła klijentom z mózgu wodę Przedłużyłem umowę po natarczywości kurierów TP ,obiecujacych bonus a teraz wydzwaniam i jezdze po serwisach TP i otrzymuje sprzeczne stwierdzenia.Drodzy klijęci nie dajcie sie nabierac.Teraz żałuję swojej decyzji.Szkoda że musze 2 lata czekać na zerwanie umowy.....
  0
 • Users Avatars Mini
  majkelo pisze: 2008-03-16 22:18
  neostradą nie ma się co przejmować. siedzę w niej już jakiś czas i jak słyszę teraz co moi znajomi mają w netii, to mnie kurwica bierze, że jeszcze mam umowę i nie zanosi się chwilowo na zmianę :(
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2008-07-23 01:45
  Ta Neostrada jest do d... Niemogę się połączyć z piepszonym serwerem
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: