Przedłużona promocja "Elita".

Newsy
Żródło: www.telefonica.prv.p
Opinie: 46

REGULAMIN PROMOCJI "Elita2"

1. Organizatorem Promocji "Elita2" jest Polkomtel Spółka Akcyjna z siedzibą Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000020908.

2. Promocja "Elita2" obejmuje osoby (zwane dalej Klientem), które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. na warunkach promocyjnych umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i zakupią aparat telefoniczny, o którym mowa w pkt. 4 

3. Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM, oferowane po cenie promocyjnej stanowią z kartami SIM niepodzielne Zestawy i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.

4. Promocyjna cena Zestawu netto wynosi odpowiednio:

ZESTAW APARAT CENA AKTYWACJI CENA TELEFONU W TARYFIE
CZASAMI CZĘSTO NON-STOP
10 20 150 15 50 100 150 15 50 100 150 300
1 Nokia 9210 15 zł brak brak 1999 brak 1999 1999 1999 brak 1999 1999 1999 1999

5. Opłata aktywacyjna w wysokości 15,00 zł netto, płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym.

6. Cena wyżej wymienionych aparatów telefonicznych wraz z aktywacją oferowanych na zasadach ogólnych wynosi odpowiednio:

Zestaw 1: 2699,00 zł + VAT składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
b) telefonu Nokia 9210 w cenie 2599,00 zł + VAT


7. Promocja "Elita2" trwa od 05 lutego 2002 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 24 marca 2002 roku.

8. Do wzięcia udziału w Promocji "Elita2" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.2.

9. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "Elita2":
a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia, 
b) Klient nie może zawiesić świadczenia usługi, 
c) Klient nie może rozwiązać Umowy.

10. Klient nabywający Zestaw promocyjny może wybrać jedną z taryf, dostępnych w trzech Pakietach Taryf: Czasami, Często, Non Stop, zgodnie ze specyfikacją poszczególnych Zestawów umieszczoną w pkt. 4 niniejszego Regulaminu.

11. Klient, który kupił Zestaw w ramach Promocji "Elita2", nie może w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania Umowy zmienić wybranej zgodnie z pkt. 4 taryfy na niższą w opłacie abonamentowej.

12. Do każdej aktywacji w Promocji "Elita2" dodawana jest specjalna bonifikata na usługę transmisji danych. 

13 Wysokość bonifikaty równa jest odpowiednio iloczynowi liczby minut transmisji danych oraz wysokości opłaty za jedną minutę w momencie realizacji połączenia, ale nie więcej niż 60 minut w okresie 6 miesięcy 
14. Udzielona bonifikata pomniejszająca rachunek telefoniczny dotyczy pierwszych 60 minut transmisji danych w ciągu sześciu miesięcy licząc od pierwszego dnia po dniu aktywacji. Niewykorzystana bonifikata nie będzie udzielana po upływie 6 miesięcy od dnia aktywacji.


15. Opłata za każdą kolejną minutę transmisji danych przekraczającą wartość udzielonej bonifikaty naliczona zostanie zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM.

16. W Promocji "Elita2" oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.

17. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej promocji, przed upływem dwudziestu czterech miesięcy od dnia zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 

18. Klient ma prawo wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + VAT. 


19. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 18 działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 20 .

20. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 9, jej rozwiązania przez Klienta lub zawieszenia świadczenia usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 1000,00 zł.

21. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 20 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany Cennika usług Polkomtel SA skutkującego podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

22. Polkomtel S.A. informuje, że oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

23. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 48 godzin Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany. 

24. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych + VAT.

25. W przypadku usunięcia blokady telefonu z pominięciem zasad określonych w pkt. 23 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji.

26. Promocja "Elita2" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji. 

27. Klient biorący udział w Promocji "Elita2" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu lub usługi. 

28. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "Elita2" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

Opinie:

Opinie archiwalne (46):

Komentuj

Komentarze / 46

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  jarpol pisze: 2002-02-04 15:53
  Ja wiem? ta znizka nie jest zbyt wysoka, 2 kpln + vat i 2 lata to nie jest wielkie haloo...
  0
 • Users Avatars Mini
  Michał pisze: 2002-02-04 15:55
  supr ale dalej za drogo kto to kupi
  0
 • Users Avatars Mini
  jarpol pisze: 2002-02-04 15:58
  i jeszcze cos: cena aparatu "na zasadach ogólnych" 2,7 kPLN, w promocji 2 kPLN + ew 1 kPLN kary za wczesniejsze zerwanie + 500 zl za zdjecie smlocka. Razem 3500 dla niezdecydowanego klienta. Wiem, że takie sumowanie jest troche bez sensu, bo kary maja za zadanie odstraszyc klienta od "ucieczki" , ale IMHO kara za zerwanie cyrografu powinna rownac sie +-różnicy między rynkową cena aparatu a tą z promocji.
  0
 • Users Avatars Mini
  dexter pisze: 2002-02-04 16:01
  Michał: Dlatego ta promocja nazywa się "Elita". Już wiesz do kogo jest skierowana. Wydaje mi się że wielu użytkowników biznesowych zaopatrzy się w ten terminal. Nie liczmy jednak na to, że szybko cena tego aparatu spadnie do poziomu dostępnego dla szarego użytkownika komórki. Pzdr
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-04 16:07
  Jak mozna dawac taki telefon w najwyzszym abonamencie w takiej samej cenie, ajk w najnizszym! O to kolejny dowod jak promocje w polsce kuleja!
  0
 • Users Avatars Mini
  luk23 pisze: 2002-02-04 16:14
  w najnizszych go nie ma co nie zmienia faktu ze powinno to byc zroznicowane
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-04 16:20
  Owszem, dziwna ta promocja, jakoś mi się nie podoba!
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2002-02-04 16:28
  tylko udać się do salonu i obejżeć,bo to promocja nie dla szaraczka,a jeszcze bonifikata na usługę transmisji danych,chciałoby się rzec,biznesmen to ma zycie,a tak poważnie ten fonik to długo nie będzie dostępny do ogólu nie ta klasa,a i nie te zadania,których potrzebuje przeciętny klient,zreszta po co komuś kto używa komórki do pogaduszek z przyjaciółmi.cze.
  0
 • Users Avatars Mini
  Amper pisze: 2002-02-04 16:33
  Trzeba zapłacić 2400 za telefon, podpisać umowę na 2 lata i przez 6 miesięcy płacić nawyższy abonament? Promocja powinna się nazywać "Łapać Frajera". Jeśli ten telefon byłby o połowę tańszy, to może i to była promocja, a tak to już bym wolał go kupić w cenach Nokii.
  0
 • Users Avatars Mini
  robru pisze: 2002-02-04 16:38
  powini zróżnicowac ceny w zależności od taryf...
  0
 • Users Avatars Mini
  Michał pisze: 2002-02-04 17:03
  KTO SIE PODSZYWA POD MÓJ LOGIN????? I PO CHOLERE TE KONTA, JEŚLI MOZE WEJSC USER O TAKIM SAMYM LOGINIE BEZ AUTORYZACJI?
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-04 17:06
  Naswietl sprawe bardziej Adminowi i zalatwi sprawe raczej szybko!
  0
 • Users Avatars Mini
  kmnsk pisze: 2002-02-04 17:55
  Coz, odsiwezanie w modzie, mam nadzieje ze kiedys sie znudzi opom taka forma promocji swoich uslug i artykulow. KMNSK
  0
 • Users Avatars Mini
  sepultura pisze: 2002-02-04 19:17
  nie wygłupiajcie się, jak mozna przyciąć z ceną z taką słuchawką ? nie da się, chcesz mieć tani telefon kup Sagema za 1 PLN, prowadzisz firmę i musisz mieć stały dostęp do wszystkiego to liczysz się z kosztami
  0
 • Users Avatars Mini
  milmedyk pisze: 2002-02-04 19:29
  Dlaczego w taryfach e.g. Czasami 10 i 20 nie oferują telefonów? Elita :0
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-02-04 19:30
  kazda promocja znajdzie swoich klientow!! nawet ta:)))
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-04 20:14
  Oj watpie w to, ale dla najwyzszych abonamentow raczej powinno byc tanie! Przeciez przy wyborze taryfy nonstop 300 maja gwarancje, ze co miesic bedzie wplywala wysoka suma za rachunek! Poczynania naszych operatorow sa coraz to dziwniejsze!
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2002-02-04 20:18
  Przy takiej cenie telefon powinien byc dostepny w kazdej taryfie. Bez sensu to rozgraniczenie.
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-02-04 20:26
  @d@m: widac PLUS uwaza ze daje ten fon w baardzo atrakcyjnej cenie wiec chce zeby sie to zwrocilo w rachunkach..a taki gosciu co ma czasami 10 to raczej duzo nie wydzwoni:))stad mysle tak zrobili:) choc sa wyjatki ktore nie potrafia myslec ekonomicznie i biora taka taryfe czasami 10 i dzwonia kupe a pozniej sie dziwia ze rachunek duzy:))a wystarczy wziasc wyzsza taryfe a na pewno by zaoszczedzili mimo ze placili by wyzszy abonament:)
  0
 • Users Avatars Mini
  fian pisze: 2002-02-04 20:41
  Promocja do bani, jak prawie każda ostatnio w Plusie.
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-04 20:42
  I tu znajduje poparcie, ale i tak niektorzy beda twierdzili, ze jest rewelacyjna! ;-(
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-02-04 21:01
  Qba: juz wiemy:)))IDEA ma najlepsze promocje:)))ppp tylko czemu nic nie bylo slychac co sie stalo z promocja 100% GRATIS??cos mi sie obilo ze przedluzyli ja..ale czemu zadnego info nie bylo?? w ogole co IDEA teraz oferuje??
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-04 21:17
  Jak narazie to z aparatami idzie jej najlepiej bo posiada ich najwiecej w promocji i sa tansze niz u konkurencji, a co do pre-paida to tez przoduje na rynku, ale ponoc ma byc jeszcze lepiej! Czas pokarze kto bedzie najlepszy i najlepiej podejdzie do klienta zeby go zachaczyc na jakies dwa lata!
  0
 • Users Avatars Mini
  guclaw pisze: 2002-02-04 21:42
  troche drogo ale kto wie moze sie skusze
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-04 21:44
  Codo tej promocji to wydaje mi się, że nie wiadomo do kogo ona jest adresowana - ludzie na wysokich stanowiskach, płacący duże rachunki (firmowe) dostaną 9210 na dużo lepszych warunkach (coś kiedyś pisano o ok 300 zł) a ludzi "przeciętnych" to ta oferta raczej nie zainteresuje
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-04 21:53
  Przy zakupie wiekszej ilosci aktywacji na firme z wysokimi abonamentami w Idea w czasie kiedy 6210 byla za 1699 netto, firma X dostal za zeta za sztuke! Tu tez chyba jest to mozliwe, choc patrzac na plusa to raczej lekko watpliwe!
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-04 22:05
  Qba, prawie na 100%, zwłaszcza polkomtel ma ofertę dla firm bardzo elastyczną!
  0
 • Users Avatars Mini
  sharkeys pisze: 2002-02-04 23:32
  To i tak jest drogo. Kto to kupi...
  0
 • Users Avatars Mini
  Żeebro pisze: 2002-02-05 02:20
  Telefon fajny, ale promocja SYF!!!!! Kto zakłada do N9210 SIMLOCKA????Przecież to idiotyzm!!Już SL45 nie ma simlocka,a co dopiero taki sprzęt??Do bani !
  0
 • Users Avatars Mini
  misiak_ pisze: 2002-02-05 02:57
  ta cena...wow 1999zl, niezle, nie wiem czy ktos kupi ten telefon za tyle kasy
  0
 • Users Avatars Mini
  super pisze: 2002-02-05 04:49
  czy w tej promocji dokładają jeszcze jakiś samochód??? bo jeśli nie to ,ten co skorzysta z tej promocji może się nazwać frajerem oskubanym przez plusa,chyba że w abonamencie zrobią 1000minut darmowych ,co w usa jest normalne przy dużo niższych abonamentach
  0
 • Users Avatars Mini
  Lucas pisze: 2002-02-05 07:47
  Ludziom z Polkomtela, to sie juz chyba nudow poprzewracalo w glowie i nie wiedza jakie, juz maja wymyslac promocje, tylko by przedluzali. Do kitu, mimo ze fon jest fajny. Pozdrawiam.
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-05 09:32
  Nie pekaj, ludzie ktorzy prowadza biznes przez telefon i jest im cos takiego potrzebne kupowali go nawet za 3499, a teraz jest dla nich tanszy wiec wiecj osob go nabedzie!
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-05 10:32
  Nie nie dzieki, ja tylko tak kontrolnie napisalem i wiedze ze jestes spoko gosc, a jezeli chcesz to ja tez moge cos ci wyslac, tylko narazie nie mam pomyslu co! ;-)))
  0
 • Users Avatars Mini
  leszek27041 pisze: 2002-02-05 11:53
  Szkoda, że ja nie należę do tej Elity, ale i tak nie żałuję bo za tą cenę można mieć inne bajerki.
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-05 12:58
  No co ty! teraz stales sie Guru portalu, czyli jestes na szczycie Elity, powinienes sie cieszyc przeciez tego chyba chciales!
  0
 • Users Avatars Mini
  Jarek pisze: 2002-02-05 13:53
  W ogole ta tabelka tylko po to, by poinformowac ze we wszystkich dostepnych taryfach cena jest taka sama to smieszna sprawa. Marketing sie popisal...
  0
 • Users Avatars Mini
  gawrosz pisze: 2002-02-05 14:49
  Hurraaaa! Odkryłem dlaczego nazwa promocji to elita. To chodzi po prostu o cenę telefonu. Jak zabulisz 1999 to dołączasz do elity... Ciekawe czy tytuł szlachecki jest przesyłany gratis (via SMS) wraz z uruchomieniem zetawu oraz czy wymiana krwi na błękitną jest gratis czy za dodatkową opłatą oczywiście z vacikiem... ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2002-02-05 16:50
  ile kosztuje ten tel normalnie chyba 2600 to sie nie oplaca, kupujesz jakis inny i go sprzedajesz, a tego se kupujesz sam i tyle, lub zawierasz umowe na czas nieokreslony i se sam kupujesz zadna rewelacja
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-06 03:01
  Gawrosz, wymiana gratis, jeśli krew kupujesz w plusie, w innym przypadku płatna :)))
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-06 09:53
  Ale do takiego chetnego przyjzdza ekipa erki z Lodzi wiec trzeba uwazac co bedzie poddane transfuzji! ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-06 10:48
  Cena 9210 bez promocji z internetu netto: 3,178.44 zł brutto: 3,877.70 zł!
  0
 • Users Avatars Mini
  Sliweczka pisze: 2002-02-06 11:23
  tak czy inaczej.. oplaca sie wziac a abonamencie bo jest taniej.. ale klienci plusa, ktorzy placa wysokie rachunki.. moga ten telefon dostac w wymianie aparatow za "grosze".. z tego co wiem, to wlasnie w ten sposob sprzedaje sie 92 najwiecejl.. :)
  0
 • Users Avatars Mini
  Sliweczka pisze: 2002-02-06 11:25
  wedlug najnowszego cennika nokii netto w detalu kosztuje 3270,49 a brutto 3990,0 :)..
  0
 • Users Avatars Mini
  bob_gr pisze: 2002-02-07 01:57
  super cena - naprawde juz widze ten szturm klientow w salonach Plusa
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-07 10:25
  Ja swoja cene tez mam z cennika nokii i jakos jest mala zbierznosc! Dlaczego???
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: