Przedłużono promocję "5 X 5" w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 17

Regulamin promocji "5 X 5 II" w sieci Plus GSM:

1. Promocja "5 x 5 II" obejmuje podmioty, które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej.

2. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi:
a) 50,00 zł (61,00 zł brutto) w przypadku zawarcia Umowy i wyboru jednej z taryf: Plus 20, Plus 40,
b) 15,00 zł (18,30 zł brutto) w przypadku zawarcia Umowy i wyboru jednej z taryf: Plus 60, Plus 100, Plus 200, Plus 400.

3. Opłata aktywacyjna w wysokości określonej w pkt.2 niniejszego Regulaminu płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym. 

4. Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.

5. Promocyjna cena w zł aparatów telefonicznych oferowanych w Promocji "5 x 5 II" wchodzących w skład Zestawów wynosi odpowiednio: 

Lp. Model telefonu Cena netto w zł przy zawarciu Umowy i wyborze taryfy:
Plus 20 Plus 40 Plus 60 Plus 100 Plus 200 Plus 400
1 Motorola C333 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2 Nokia 3310 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
3 Siemens A50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
4 Nokia 5210 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
5 Sony J7 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
6 Motorola V50L 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
7 Nokia 3410 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
8 Samsung N620 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
9 Nokia 5510 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
10 Siemens C55 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
11 Sagem myX-5m 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
12 Philips Fisio 822 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
13 Siemens SL45i 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
14 Motorola V66i 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
15 Samsung N500 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
16 Samsung C100 49,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
17 Nokia 3510i 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
18 Panasonic GD67 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
19 Nokia 6510 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
20 Siemens ME45 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
21 Motorola C350 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
22 Sony Ericsson T310+aparat  49,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
23 Nokia 3100 99,00 79,00 49,00 1,00 1,00 1,00
24 Samsung A400 99,00 99,00 49,00 1,00 1,00 1,00
25 Motorola T720i 99,00 99,00 49,00 1,00 1,00 1,00
26 Motorola T720i+aparat 199,00 149,00 129,00 99,00 99,00 99,00
27 Sony Ericsson T68i 199,00 199,00 199,00 99,00 99,00 99,00
28 Siemens M55 199,00  99,00  79,00  1,00  1,00  1,00
29 Siemens M55+aparat 249,00  149,00  99,00  49,00  29,00  29,00
30 Nokia 8310 299,00  299,00  299,00  199,00  199,00  199,00
31 Nokia 6610 399,00  299,00  149,00  99,00  49,00  49,00
32 Nokia 6100 329,00  249,00  149,00  99,00  49,00  49,00
33 Nokia 6310i  399,00 299,00 199,00 99,00 49,00 49,00
34 Nokia 5100 599,00  599,00  599,00  399,00  399,00  399,00
35 Siemens S55+aparat 699,00  699,00  699,00  499,00  499,00  499,00
36 Siemens SL55 899,00  899,00  899,00  699,00   699,00  699,00
37 Samsung T100 899,00  899,00  899,00  699,00  699,00  699,00
38 Nokia 3650 899,00  899,00  899,00  699,00  699,00  699,00
39 Nokia 7210 699,00  699,00  199,00  199,00  99,00  99,00
40 Nokia 7650 1 199,00  1 199,00  1 199,00  999,00  999,00  999,00
41 Panasonic GD87 999,00  999,00  999,00  799,00  799,00  799,00
42 Nokia 7250 1 099,00  1 099,00  1 099,00  899,00  899,00  899,00
43 Nokia 6800 1 199,00  1 199,00  1 199,00  999,00  999,00  999,00 
44 Nokia 7250i 1 199,00  1 199,00  1 199,00  999,00  999,00  999,00 
45 Samsung V200 1 199,00  1 199,00  1 199,00  999,00  999,00  999,00
46 Samsung S100 1 099,00  1 099,00  1 099,00  899,00  899,00  899,00
47 Nokia 8910i 1 999,00  1 999,00  1 999,00  1 799,00  1 799,00  1 799,00
48 Nokia 9210i 1 999,00  1 999,00  1 999,00  1 799,00  1 799,00  1 799,00

6. Promocja "5 x 5 II" trwa od 10.09.2003 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 15.10.2003 roku.

7. Do wzięcia udziału w Promocji "5 x 5 II" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1 niniejszego Regulaminu.

8. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "5 x 5 II": 
a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia, 
b) Klient nie może zawiesić świadczenia usług,
c) Klient nie może rozwiązać Umowy.

9. Klient nabywający Zestaw w Promocji "5 x 5 II" może wybrać jedną z taryf: Plus 20, Plus 40, Plus 60, Plus 100, Plus 200, Plus 400 zgodnie ze specyfikacją poszczególnych Zestawów, określonych w pkt. 5. Regulaminu Promocji "5 x 5 II" i dokonać aktywacji w "Ofercie Podstawowej" lub "Usłudze Taniej Poza Szczytem"

10. Klient nabywający Zestaw w Promocji "5 x 5 II" nie ma możliwości uruchomienia w momencie aktywacji karty SIM i w ciągu 6 miesięcy od daty aktywacji karty SIM "Usługi naliczania opłat".

11. Klienci nabywający Zestaw w Promocji "5 x 5 II" mogą uruchomić dodatkowo promocyjną usługę "Sami Swoi za 5 groszy" z obniżonymi opłatami za połączenia z wybranymi (co najwyżej 5) numerami w sieci Plus GSM. Niezależnie od daty uruchomienia usługi "Sami Swoi za 5 groszy", opłaty po obniżonych, promocyjnych stawkach naliczane będą przez okres 6 miesięcy od daty aktywacji karty SIM. Promocyjna opłata miesięczna za jeden numer w usłudze "Sami Swoi za 5 groszy" wynosi 1,00 zł (1,22 zł brutto) .

12. Poza promocyjną usługą "Sami Swoi za 5 groszy", Klienci mogą aktywować również usługę "Sami Swoi" (możliwość wyboru numerów krajowych operatorów sieci stacjonarnych). Łączna liczba wybranych numerów w usługach "Sami Swoi za 5 groszy" i "Sami Swoi" nie może być większa niż pięć. Opłaty za połączenia z wybranymi numerami w usłudze "Sami Swoi" pobierane będą zgodnie z Cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM.

13. Chęć aktywacji usługi "Sami Swoi za 5 groszy" bądź usługi "Sami Swoi" Klienci powinni zgłaszać w Dziale Obsługi Klienta, oraz poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (znajdujące się w Internecie pod adresem http://www.plusgsm.pl).

14. Opłaty promocyjne w usłudze "Sami Swoi za 5 groszy" naliczane są z zastrzeżeniem pkt 15 Regulaminu Promocji "5 x 5 II" i dotyczą krajowych połączeń z wybranymi (co najwyżej 5) numerami w sieci Plus GSM (z wyjątkiem połączeń na numery specjalne w sieci Plus GSM i połączeń z pocztą głosową) i wynoszą 5 gr. brutto za minutę połączenia.

15. Bez względu na liczbę wybranych numerów, pierwszy wybór numerów do listy w usłudze "Sami Swoi za 5 groszy" bądź usługi "Sami Swoi" jest bezpłatny. Za każdą modyfikację listy numerów wybranych w usłudze "Sami Swoi za 5 groszy" bądź "Sami Swoi" pobierana jest opłata w wysokości 2,00 zł (2,44 zł brutto). Przez modyfikację listy należy rozumieć: dodanie numeru, usunięcie numeru bądź zmianę któregokolwiek numeru z listy.

16. Klient może zrezygnować z korzystania z usług "Sami Swoi za 5 groszy" oraz Sami Swoi".

17. Po okresie promocyjnym, o którym mowa w pkt. 11 Regulaminu Promocji "5 x 5 II" wybrane przez Klienta numery w ramach usługi "Sami Swoi za 5 groszy" i "Sami Swoi" nie są już objęte usługą promocyjną "Sami Swoi za 5 groszy", ani usługą "Sami Swoi". Po okresie promocyjnym opłata za minutę połączenia z tymi numerami będzie naliczana zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM.

18. Po 6 miesiącach od daty aktywacji karty SIM, usługa "Sami Swoi" może być aktywowana na życzenie Klienta, zgodnie z Cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM. Rezygnacja z usługi "Sami Swoi" odbywa się poprzez Dział Obsługi Klienta lub poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (znajdujące się w Internecie pod adresem http://www.plusgsm.pl).

19. Klient, który kupił Zestaw w Promocji "5 x 5 II" nie może w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania Umowy zmienić taryfy ani aktywować/deaktywować usługi "Taniej Poza Szczytem". Dodatkowo Klient nie może w ciągu 12 miesięcy od daty aktywacji karty SIM zmienić taryfy na taryfę o niższej opłacie abonamentowej.

20. Jeżeli Klient dokona aktywacji w jednej z taryf w ramach planu taryfowego Plus, a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut i SMS'ów wliczonych w abonament, zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego.

21. W Promocji "5 x 5 II", oferowane są karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów oraz karty standardowe umożliwiające bezpłatny wybór dostępnego dla danej karty SIM numeru telefonu. W przypadku, gdy klient wyrazi chęć zmiany numeru przydzielonego do karty wstępnie aktywowanej na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata wynosi 50,00 zł (61,00 zł brutto). Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.

22. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach Promocji "5 x 5 II", przed upływem 24 miesięcy od daty zawarcia Umowy, Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 

23. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł (61,00 zł brutto). 

24. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 23 niniejszego Regulaminu, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 25 Regulaminu Promocji "5 x 5 II".

25. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 8 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zaprzestania korzystania z usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 850,00 PLN. 

26. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 25 niniejszego Regulaminu rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

27. Oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

28. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 14 dni Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany. 

29. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu 24 miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 zł (610,00 zł brutto).

30. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 28 niniejszego Regulaminu Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji, rękojmi lub uprawnień z tytułu niezgodności z umową. 

31. Promocja "5 x 5 II" w czasie jej trwania nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. z zastrzeżeniem treści pkt. 11 Regulaminu niniejszej Promocji.

32. Klient biorący udział w Promocji "5 x 5 II" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.

33. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "5 x 5 II" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

34. Cena wymienionych w pkt. 5 aparatów telefonicznych, oferowanych na zasadach ogólnych wynosi odpowiednio:

Lp. Model telefonu Cena netto w zł  Cena brutto w zł
1 Motorola C333 799,00  974,78
2 Nokia 3310 699,00  852,78
3 Siemens A50 699,00  852,78
4 Nokia 5210 949,00  1157,78
5 Sony J7 699,00  852,78
6 Motorola V50L 1199,00  1462,78
7 Nokia 3410 899,00  1096,78
8 Samsung N620 999,00  1218,78
9 Nokia 5510 899,00  1096,78
10 Siemens C55 999,00  1218,78
11 Sagem myX-5m 699,00  852,78
12 Philips Fisio 822 699,00  852,78
13 Siemens SL45i 999,00  1218,78
14 Motorola V66i 1199,00  1462,78
15 Samsung N500 949,00  1157,78
16 Samsung C100 899,00  1096,78
17 Nokia 3510i 999,00  1218,78
18 Panasonic GD67 999,00  1218,78
19 Nokia 6510 1499,00  1828,78
20 Siemens ME45 1199,00  1462,78
21 Motorola C350 899,00  1096,78
22 Sony Ericsson T310+aparat 899,00  1096,78
23 Nokia 3100 1099,00  1340,78
24 Samsung A400 1399,00  1706,78
25 Motorola T720i 1099,00  1340,78
26 Motorola T720i+aparat 1199,00  1462,78
27 Sony Ericsson T68i 1899,00  2316,78
28 Siemens M55 999,00  1218,78
29 Siemens M55+aparat 1199,00  1462,78
30 Nokia 8310 1949,00  2377,78
31 Nokia 6610 1849,00  2255,78
32 Nokia 6100 1999,00  2438,78
33 Nokia 6310i 1549,00  1889,78
34 Nokia 5100 1699,00  2072,78
35 Siemens S55+aparat 1649,00  2011,78
36 Siemens SL55 1849,00  2255,78
37 Samsung T100 1849,00  2255,78
38 Nokia 3650 2049,00  2499,78
39 Nokia 7210 1899,00  2316,78
40 Panasonic GD87 2299,00  2804,78
41 Samsung S100 1899,00  2316,78
42 Nokia 7650 2699,00  3292,78
43 Nokia 7250 2099,00  2560,78
44 Nokia 6800 2099,00  2560,78
45 Nokia 7250i 2199,00  2682,78
46 Samsung V200 2099,00  2560,78
47 Nokia 8910i 3499,00  4268,78
48 Nokia 9210i 3299,00  4024,78

35. Opłata aktywacyjna w sieci Plus GSM oferowana na warunkach ogólnych wynosi 100,00 zł (122,00 zł brutto).

36. Klient zobowiązuje się do informowania Polkomtel S.A. o stosowaniu urządzeń FCT "Fixed Cellular Terminal" (adapter GSM, urządzenie zapewniające dostęp do sieci GSM z terminali stacjonarnych lub też central PBX), w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Plus GSM.

37. Klient zobowiązuje się do przekazania Polkomtel S.A. pełnego zakresu numeracji wewnętrznej centrali PBX "Private Branch Exchange" (centrala abonencka umożliwiająca łączność wewnętrzną w biurze z możliwością realizacji połączeń do i z innych sieci) wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do numeracji, z której będą pochodziły połączenia realizowane za pośrednictwem urządzeń FCT.

38. Klient nie ma prawa za pomocą kart SIM, działających w sieci Plus GSM, kierować do sieci Plus GSM ruchu z innych sieci telekomunikacyjnych.

39. Polkomtel S.A. ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej w ramach niniejsze Promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Klienta z zobowiązań określonych w pkt. 36 - 38, co nie wyłącza możliwości skorzystania przez Polkomtel S.A. z uprawnień określonych w pkt. 25.

Opinie:

Opinie archiwalne (17):

Komentuj

Komentarze / 17

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  blobi pisze: 2003-09-09 14:29
  Hehe to było do przewidzenia. Fajna promocja i pewnie ma wzięcie wiec przedłużają... :)
  0
 • Users Avatars Mini
  ojciec.dyrektor pisze: 2003-09-09 14:30
  5 groszy - fajnie; 5 osób - fajnie; 6 miesięcy - nie fajnie :-(
  0
 • Users Avatars Mini
  ojciec.dyrektor pisze: 2003-09-09 14:31
  To niech se jeszcze poszerzą ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  Sebastian pisze: 2003-09-09 15:07
  Nie jestem w Plusie, więc nie wypada mi nic innego powiedzieć, jak \"Ale beznadziejna promocja\". To fajnie tak uogólniać, bo nawet nie muszę czytać co tam w tej promocji wogole pisza. Za duzo tego przewijania, żeby dostać się do komentarzy. ;-)))))
  0
 • Users Avatars Mini
  CrazyIwan pisze: 2003-09-09 15:14
  Promocja ok tylko czemu tak krótko i tylko do Plusa. Jakby zrobili też na stacjonarne to by zyskali masę klientów!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-09-09 15:44
  Oooo, widzę, że dodali 7250i Szkoda, że nie ma tutaj (ani w ogóle w żadnej innej promocji Plusa) jego tańszych konkurentów tzn. SE T610 i my-x6 (pewnie zaraz jakiś fanatyk Nokii oburzy się że śmiem porównywać Sagema do Nokii), od biedy także st55.
  0
 • Users Avatars Mini
  ojciec.dyrektor pisze: 2003-09-09 16:32
  ****CrazyIwan - raczej nie spodziewałbym się ceny 5 gr z gsm do stacjonarnych sieci z bardzo prostej przyczyny - opłata interkonnekt z gsm do stacjonarnych wynosi 19 gr za minutę co oznacza, że musieliby dopłacać 14 gr do każdej minuty.
  0
 • Users Avatars Mini
  ojciec.dyrektor pisze: 2003-09-09 16:33
  ****CrazyIwan - raczej nie spodziewałbym się ceny 5 gr z gsm do stacjonarnych sieci z bardzo prostej przyczyny - opłata interkonnekt z gsm do stacjonarnych wynosi 19 gr za minutę co oznacza, że musieliby dopłacać 14 gr do każdej minuty.
  0
 • Users Avatars Mini
  ojciec.dyrektor pisze: 2003-09-09 16:36
  Chciałem tylko raz napisać!
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2003-09-09 17:33
  NIc nowego-duze ceny i tyle.
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-09-09 17:44
  BOSSNOKIA***: jakto nic nowego? A 7250i ???
  0
 • Users Avatars Mini
  Robert542 pisze: 2003-09-09 18:56
  No to poza 7250I nic nowego. Rabaty suuuper ale popatrzcie na cene 7650. Rzygac sie chce.
  0
 • Users Avatars Mini
  adikk pisze: 2003-09-09 20:09
  Ta promocja jest niezla. Szkoda tylko ze wymieniajac aparat nie mozna sie na nia zalapac.
  0
 • Users Avatars Mini
  torre pisze: 2003-09-09 20:20
  Robert542*** to, że w erze 7650 jest za 249 pln to nie znaczy, że musi być w każdej sieci za tyle samo (bo to się po prostu operatorowi nie opłaca) - a jak bardzo ją chcesz to kup sobie w komisie, a sprzedaj np. m55 z kamerą, który weźmiesz w promo za parę złotych, wyjdzie prawie tyle samo co w erze.
  0
 • Users Avatars Mini
  jarpol pisze: 2003-09-09 22:11
  Wolalbym 3 numery a przez rok.
  0
 • Users Avatars Mini
  rgumkowski1 pisze: 2003-09-10 00:26
  No tutaj to telefony w przyzwoitych cenach, a nie jak w "Abo. na Plus V", ale to ze wzgledu na brak rabatu. Pewnym dobrym pomysłem było uruchomienie usługi Sami Swoi za 5gr. do Plusa, jak dobrze pamiętam to było coś takiego w grudniu ubiegłego roku, z tym, że tutaj mamy do wyboru aż 5 osób a kiedys było tylko 3! Minus, - tylko przez 6 miesięcy!
  0
 • Users Avatars Mini
  barnie pisze: 2003-09-10 09:51
  6 miesięcy promocji alojalka na 2 lata. I gdzie tu zysk (dla abonenta, bo dla plusa oczywisty).
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: