Przedłużono promocję "Strefa Plus III" w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 30

Regulamin Promocji "Strefa Plus III" w sieci Plus GSM:

1. Promocja "Strefa Plus III" (dalej jako "Promocja") obejmuje wszystkich Abonentów Plus GSM, którzy w okresie obowiązywania Promocji posiadają aktywację lub dokonają aktywacji w następujących planach taryfowych: Plus, Czasami, Często, Non Stop i nie korzystają z usługi System Plus. 

2. Promocja trwa od 1 do 30 września 2003 r. 

3. W okresie trwania Promocji Abonenci mogą aktywować usługę Strefa Plus na warunkach określonych w tabeli 1. 
Tabela 1.

Opłata aktywacyjna 5 zł
6,10 zł z VAT
Opłata deaktywacyjna 2zł
2,44 zł z VAT 
Opłata miesięczna 10 zł
12,20 zł z VAT
Opłata za zmianę obszaru 5 zł
6,10 zł z VAT

4. W okresie obowiązywania Promocji opłata miesięczna za usługę wynosi 1 zł (1,22 zł z VAT)

5. Abonenci Plus GSM, którzy aktywują usługę w okresie Promocji mogą wybrać numer kierunkowy do połączeń lokalnych1 zgodnie z pkt. 17 

6. W okresie obowiązywania promocji użytkownicy usługi Strefa Plus mogą dokonać jednej zmiany numeru kierunkowego do połączeń lokalnych1 zgodnie z pkt. 18. Zmiana numeru kierunkowego jest bezpłatna. 

7. Po zakończeniu Promocji Polkomtel S.A. ma prawo przedłużyć promocję na kolejne okresy. Polkomtel S.A. poinformuje o takim fakcie użytkowników usługi Strefa Plus poprzez wiadomość SMS. 

8. W trakcie obowiązywania Promocji Abonent może dokonać 1 zmiany obszaru Strefa Plus zgodnie z pkt. 19 w ciągu kolejnych trzech miesięcy. 

9. Strefa Plus to usługa, która umożliwia wykonywanie tańszych połączeń z miejsca wybranego przez Abonenta w procesie aktywacji usługi. Połączenia wykonywane z obszaru Strefa Plus są naliczane według stawek określonych w tabeli 2. 
Tabela 2. 

  Minuta połączenia lokalnego1,3,4 Minuta połączenia międzystrefowego2,3,4 Minuta połączenia do sieci Plus GSM Minuta połączenia do Internetu5
Szczyt  0,36 zł
0,44 zł z VAT
0,42 zł
0,51 zł z VAT
0,60 zł
0,73 zł z VAT
0,24 zł
0,26 zł z VAT
Poza szczytem 0,24 zł
0,29 zł z VAT
0,36 zł
0,44 zł z VAT
0,42 zł
0,51 zł z VAT
Noc  0,24 zł
0,29 zł z VAT

1 Połączenia pod wybrany numer kierunkowy w ramach jednej strefy numeracyjnej - zgodnej z obszarem Strefa Plus (zgodnie z krajowym planem numeracyjnym) lub pod numer kierunkowy wybrany przez abonenta. 
2 Połączenia pod dowolny numer kierunkowy - różny od numeru strefy numeracyjnej obszaru Strefa Plus (zgodnie z krajowym planem numeracyjnym) lub różny od numeru kierunkowego wybranego przez abonenta.
3 Nie dotyczy połączeń do operatorów sieci komórkowych (PTK Centertel i PTC Sp. Z o.o.)
4 Dotyczy połączeń głosowych oraz przesyłania danych i faksów.
5 Dotyczy połączeń z numerami dostępowymi: 123, 601 100 123, +48 601 100 123

Pozostałe połączenia zgodnie z wybranym planem taryfowym.
Opłaty za połączenia naliczanie są za każde rozpoczęte 30 sekund. 
Godziny szczytu: poniedziałek - piątek 08:00-18:00 
Poza godzinami szczytu : poniedziałek - piątek 18:00 - 23:00 i 6:00 - 8:00 oraz soboty, niedziele i święta 6:00 - 23:00.
Noc: cały tydzień 23:00 - 06:00
Połączenia naliczane zgodnie z usługą Strefa Plus nie pomniejszają pakietów minut wliczonych w abonament, minut dostępnych w usłudze "Plus Tobie" oraz innych dostępnych pakietów minut.

Usługi telekomunikacyjne podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 22%, z wyjątkiem usług transmisji danych i wiadomości - wyłącznie usługi dostępu do sieci Internet( PKWiU 64.20.1). Usługi te są opodatkowane podatkiem VAT wg stawki 7%; a w przypadku świadczenia na rzecz szkół, zakładów kształcenia nauczycieli, placówek oświatowych, szkół wyższych, wyższych szkół zawodowych i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk, są zwolnione z podatku VAT.

10. Abonent może zdefiniować swój obszar Strefa Plus zgodnie z indywidualnymi preferencjami np.: miejsce zamieszkania lub inne wybrane miejsce i jego najbliższe okolice. Ostateczny kształt obszaru Strefa Plus wyznaczany jest przez Polkomtel S.A. 

11. Po aktywacji usługi Abonent ma aktywną opcję powiadamiania o połączeniu wykonywanym z obszaru Strefa Plus. Przed każdym połączeniem realizowanym z obszaru Strefa Plus Abonent będzie informowany - specjalnym sygnałem dźwiękowym - że znajduje się w swoim obszarze Strefa Plus. 

12. Po aktywacji usługi Abonent może sprawdzić przypisany mu numer kierunkowy1) - W tym celu należy wysłać SMS o treści: USTAWIENIA pod numer 8008. 

13. Aby wyłączyć sygnał powiadamiający o połączeniu z obszaru Strefa Plus należy wysłać SMS w formacie: USTAWIENIA NIE pod numer 8008. 

14. Aby ponownie włączyć sygnał powiadamiający o połączeniu z obszaru Strefa Plus należy wysłać SMS w formacie: USTAWIENIA TAK pod numer 8008. 

15. Wielkość obszaru Strefa Plus określa obecność sygnału dźwiękowego pojawiającego się przed każdym połączeniem wykonywanym z obszaru Strefa Plus. 

16. Usługa może być aktywowana w dowolnym miejscu na terenie Polski znajdującym się w zasięgu sieci Plus GSM. 

17. Aby aktywować usługę Strefa Plus należy z miejsca, w którym ma być określony obszar Strefa Plus wysłać SMS w formacie: AKTYWUJ pod numer 8008. Jeżeli abonent nie poda numeru kierunkowego wówczas zostanie mu on przypisany zgodnie z miejscem działania usługi Strefa Plus 

18. Aby dokonać zmiany numeru kierunkowego należy z dowolnego miejsca wysłać SMS w formacie: USTAWIENIA pod numer 8008 

19. Aby dokonać zmiany obszaru Strefa Plus należy z miejsca, w którym ma być określony nowy obszar Strefa Plus wysłać SMS w formacie: ZMIANA pod numer 8008. Jeżeli abonent nie poda numeru kierunkowego wówczas zostanie mu on przypisany zgodnie z nowym miejscem działania usługi Strefa Plus. 

20. Obszar Strefa Plus zostanie określony przez Polkomtel S.A. w miejscu, z którego wysłano wiadomość aktywującą lub modyfikującą obszar. 

21. Aby deaktywować usługę należy z dowolnego miejsca wysłać SMS w formacie: DEAKTYWUJ pod numer 8008. 

22. We wszystkich poleceniach w miejsce należy wpisać Plus Kod 5. 

23. We wszystkich poleceniach w miejsce należy wpisać numer w formacie 0xx lub xx (np. 022 lub 22 dla Warszawy). Numer musi być zgodny z krajowym planem numeracyjnym. 

24. Treść poleceń może być wpisywana zarówno małymi jak i wielkimi literami. Wymagane jest natomiast stosowanie odstępów pomiędzy wyrazami. 

25. Proces aktywacji i modyfikacji usługi może trwać do 24 godzin. O zakończeniu procesu aktywacji lub modyfikacji obszaru Strefa Plus Abonent zostanie powiadomiony SMSem zwrotnym. 

26. Połączenie rozpoczęte w obszarze Strefa Plus taryfikowane jest zgodnie z cennikiem usługi określonym w pkt. 9 niniejszego regulaminu niezależnie od miejsca zakończenia połączenia. 

27. Połączenia wykonywane z obszaru Strefa Plus na numery w usłudze Sami Swoi naliczane są zgodnie z cennikiem usługi określonym w pkt. 9 niniejszego regulaminu. 

28. Abonent zobowiązuje się do informowania Polkomtel S.A. o stosowaniu urządzeń FCT "Fixed Cellular Terminal" (adapter GSM, urządzenie zapewniające dostęp do sieci GSM z terminali stacjonarnych lub tez central PBX), w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Plus GSM. 

29. Abonent zobowiązuje się do przekazania Polkomtel S.A. pełnego zakresu numeracji wewnętrznej centrali PBX "Private Branch Exchange" (centrala abonencka umożliwiająca łączność wewnętrzna w biurze z możliwością realizacji połączeń do i z innych sieci) wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do numeracji, z której będą pochodziły połączenia realizowane za pośrednictwem urządzeń FCT. 

30. Abonent nie ma prawa za pomocą kart SIM, działających w sieci Plus GSM, kierować do sieci Plus GSM ruchu z innych sieci telekomunikacyjnych. 

31. Polkomtel S.A. ma prawo do wyłączenia usługi Strefa Plus ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Abonenta ze zobowiązań określonych w pkt. 28-30. 

32. Zastrzega się możliwość zmiany Regulaminu Promocji lub wcześniejszego zakończenia Promocji. 

33. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Promocji mają zastosowanie postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.

Opinie:

Opinie archiwalne (30):

Komentuj

Komentarze / 30

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  ojciec.dyrektor pisze: 2003-09-04 16:36
  Więc można zaoszczędzić okrągłe 9 PLN. No, no..
  0
 • Users Avatars Mini
  Robert542 pisze: 2003-09-04 16:46
  No, no. Ale nic poza tym sie nie zmienilo.
  0
 • Users Avatars Mini
  ojciec.dyrektor pisze: 2003-09-04 16:57
  Czekam na niusa aktywuj CLIP w +gsm, 0 PLN za aktywację, 5 PLN miesięcznego abonamentu. Promocja trwa od 1 do 30 września, CLIP i jego aktywacja stanowią niepodzielny zestaw itd.... :-P
  0
 • Users Avatars Mini
  ojciec.dyrektor pisze: 2003-09-04 17:00
  Dam sobie myszkę uciąć, że po "itd..." dałem "ENTER" Dziwne
  0
 • Users Avatars Mini
  berr pisze: 2003-09-04 17:21
  Mam pytanie czy ktoś mógłby mi wyjaśnić jaki wpływ na jazde autobusów i trojlebusów ma telefon komórkowy? W Lublinie wprowadzono bowiem w MPK zakaz używania komórek w MPK, gdyż mogą zakłócać prace pojazdów i działanie urządzeń które w przyszłości mają liczyć ilość pasażerów. Czy takie konflikty są możliwe - rozumiem, że w samolotach komórki mają jakiś wpływ ale w pojazdach MPK? Przepraszam, że właściwie jest to mało związane z tematem informacj GOLa ale pytam z ciekawości. Z góry dzieki za info
  0
 • Users Avatars Mini
  torre pisze: 2003-09-04 17:22
  Strefa chyba od samego początku istnienia jest w promocji za 1zł - nie lepiej zamiast ciągłego przedłużania wstawić to na stałe do cennika?
  0
 • Users Avatars Mini
  Jarpol pisze: 2003-09-04 17:31
  Po choinke te pacanki wprowadzaja tak wysokie abnamenty by straszyc ludzi, a potem permanentnie promocje uskuteczniaja?
  0
 • Users Avatars Mini
  ojciec.dyrektor pisze: 2003-09-04 17:51
  Już dawno nie widziałem żeby któryś operator po prostu wprowadził coś do cennika. Ciągle tylko promocja i kolejne przedłużacze. Może oni mają jakiś kompleks w kwestii przedłużania ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  JohnnyB pisze: 2003-09-04 17:59
  Nie moge się doczejkać aż T-Moblie przejmie erę ciekawe co będzie z cenami
  0
 • Users Avatars Mini
  ICEWIND pisze: 2003-09-04 18:31
  Może by tak na stale SP za 1,22 zł bo inaczej nikt tego sobie nie aktywuje, obecnie może 60tys abo to ma ?!
  0
 • Users Avatars Mini
  dev pisze: 2003-09-04 18:48
  to jest ostatnia promocja przedłuzająca niską opłatę - 1.22 PLN z VAT - za Strefę Plus, od 1 października będzie już 12.20 PLN z VAT lub może jakaś urodzinowa promocja - październik miesiącem Plusa ;))
  0
 • Users Avatars Mini
  Gonzales pisze: 2003-09-04 19:49
  ***ICEWIND - a skąd masz takie dokładne dane? No a poza tym - mogliby faktycznie wprowadzić do stałego cennika. Trochę komicznie wygląda to wieczne przedłużanie oferty - tak jak to napisał nasz wielebny.
  0
 • Users Avatars Mini
  Irek24 pisze: 2003-09-04 19:52
  Zamiast przedłużać promocję mogliby dać STREFA PLUS IV.
  0
 • Users Avatars Mini
  obsessed pisze: 2003-09-04 19:53
  od jakiegoś czasu zastanawiam się czy nie wyłączyć tej usługi. Jak podniosą opłaty na 10 + Vat to łatwiej mi będzi podjąć decyzję.
  0
 • Users Avatars Mini
  obsessed pisze: 2003-09-04 19:55
  odp. do beer nie wiesz czemu jest zakaz używania komórek? głownie dlatego że u kierowców autobusów zaobserwowano znaczne przegrzewanie się zwojów mózgowych :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  obsessed pisze: 2003-09-04 19:58
  a tak poważnie to pewnie przez to że Lubelskie MPK zaoszczędziło troszkę kasy kupując urządzenia nieekranowane przed falami radiowymi. dziwne jest jednak to że wiele autobusów (przynajmniej w Rzeszowie, wydaje mi się że w Lublinie również) pasiada system łączności radiowej. wygląda na to że kierowcy zostaną pozbawieni możliwości infomowania dyspozytorów np. o awarii pojazdu itp.
  0
 • Users Avatars Mini
  ICEWIND pisze: 2003-09-04 20:02
  Gonzales Sam Polkomtel jakieś 2 miesiące temu podawał ze ma obecne w SP około 50 tysięcy aktywacji ;-|
  0
 • Users Avatars Mini
  miki pisze: 2003-09-04 20:40
  DAWAĆ ROZWIĄZANIE KONKURSU, bo jak nie, to na serio idę do sądu( ma ktoś namiary- e-mail do SAGEMA w Polsce??)
  0
 • Users Avatars Mini
  filips90 pisze: 2003-09-04 21:15
  miki nie denerwuj się na pewno wygrałeś, tylko nie mogą się do ciebie dodzwonić
  0
 • Users Avatars Mini
  xslimakx pisze: 2003-09-04 21:18
  hehe po wprowadzeniu nowych taryf jakos ta strefa plus moim zdaniem przynajmniej stracila atrakcyjnosc i chyba dlatego ciagle to przedluzaja.
  0
 • Users Avatars Mini
  miki pisze: 2003-09-04 21:42
  NO WŁAŚNIE, że nie podałem numeru telefonu, tylko e-mail !!!
  0
 • Users Avatars Mini
  Gonzales pisze: 2003-09-04 21:42
  ***Icewind - dzięki wielkie.
  0
 • Users Avatars Mini
  rgumkowski1 pisze: 2003-09-04 23:48
  Bardzo dobrze, że przedłużają ciągle tą promocję Strefy Plus, dopuki jest za 1zl, to bede z niej korzystal, dopiero, gdy abonament za tą usługę wzrośnie do 10zł, to wtedy się zastanowię, po przeliczeniu kosztów,czy z niej nie zrezygnować.
  0
 • Users Avatars Mini
  rgumkowski1 pisze: 2003-09-04 23:51
  Ale tak prawde mówiąc, to mogli by wprowadzić na stałe do cennika abonament za 1zł, co niewątpliwie podniosło by atrakcyjność tej usługi.
  0
 • Users Avatars Mini
  rgumkowski1 pisze: 2003-09-04 23:56
  Gdy, abonament wzrośnie do 12,20zł to śmiem twierdzić, że większość użytkowników SP, zrezygnuje z niej, bo korzysta wyłącznie dlatego, że w chwili obecnej opłata miesięczna wynosi 1,22zł.
  0
 • Users Avatars Mini
  blobi pisze: 2003-09-05 12:51
  Ciekawe czy ktokolwiek zastosuje sie do zakazu uzywania komorek w autobusach :/ Jakby coś akiego we wrocku wprowadzili to mogliby mnie co najwyzej w odbyt cmoknąc :/ (choć na przyjemność trzeba sobie zasłużyć ;))
  0
 • Users Avatars Mini
  pinkbird pisze: 2003-09-05 12:58
  taaak, jak wzrosnie do 12 zlotych to na pewno wszyscy zrezygnuja.... :)))))))) ale z niektorych tutaj golodupcy...
  0
 • Users Avatars Mini
  berr pisze: 2003-09-05 13:46
  Oj blobi we Wrocku to macie dobrze. Poza tym ze możecie uzywać komórek w MPK to i miesięczny przejazd kosztuje Was mniej niz utrzymanie fona na abonament. W Lublinie koszty posiadania telefonu w którejkolwiek z sieci przy powiedzmy ok. 100 min w abonamencie będą zawsze niższe niż miesięczny bilet MPK na 2 linie. Pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  pinkbird pisze: 2003-09-05 15:43
  berr: zartujesz??? ale porazka, w wawie mozesz smigac autobusami i metrem za jakies "60 minut" :)
  0
 • Users Avatars Mini
  berr pisze: 2003-09-08 11:56
  No i jest news z informacją o zakazie o który wspominałem.
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: