Przeglądarka WAP i i-mode w jednym

Newsy
Opinie: 0
Powstanie przeglądarka obsługująca oba istniejące interfejsy mobilnego Internetu: WAP i i-mode. Obie technologie mają swoje plusy i minusy. Do plusów WAP-u należy zaliczyć szerokie wsparcie producentów na świecie oraz mechanizmy ochrony, które pozwalają na dokonywanie operacji bankowych. Tego typu mechanizmów nie posiada i-mode. Minusem WAP-u jest to iż połączenia są typu dial-up, czyli transmisja danych przebiega po zestawieniu połączenia oraz jest to standard jeszcze zbyt wolny. Przewagą i-mode jest fakt, że transmisja danych przebiega pakietowo, co umożliwia rozliczanie na podstawie ilości przesyłanych danych a nie czasu połączenia tj. w WAP-ie. Poza tym w standardzie i-mode wykorzystywany w języku cHTML, który jest podzbiorem używanego w całym Internecie HTML-a. Zarówno WAP Forum jak i NTT DoCoMo (z tym operatorem związana jest technologia i-mode) zapewniają, że podejmą działania prowadzące do integracji obu standardów.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: