PTC chce działać z wykorzystaniem sieci TP

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 7

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie WLR dla Polskiej Telefonii Cyfrowej.

Warunki rozliczeń - projekt

1. Ustala się, że podstawą do rozliczeń pomiędzy PTC i TP za udostępnione łącze analogowe oraz pozostałe usługi, z zastrzeżeniem ustępów poniższych, będzie cena referencyjna obliczona w wysokości 37,83 PLN.
2. Podstawą do rozliczeń pomiędzy PTC i TP za udostępnione łącze cyfrowe (ISDN) oraz pozostałe usługi, będzie cena referencyjna w wysokości 55 PLN.
3. Zobowiązuje się TP do udzielania PTC opustu hurtowego w wysokości 46,99% wobec ceny referencyjnej wskazanej w ust. 1 i 2.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: