PTK Centertel podwyższa kapitał

Newsy
Żródło: Idea
Opinie: 0

Kapitał zakładowy PTK Centertel zostanie podwyższony do 18 września 2001 r. o 760.000.920 zł. Pozwoli to operatorowi sieci Idea umocnić swoją pozycję na rynku oraz zapłacić kolejne raty opłaty koncesyjnej UMTS.
Zgromadzenie Wspólników spółki PTK Centertel - jednostki zależnej od Telekomunikacji Polskiej S.A. - podjęło w dniu 20 czerwca 2001 r. uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.800.500.418 zł do kwoty 2.560.501.338 zł, tj. o kwotę 760.000.920 zł. 
Wpłata na podwyższony kapitał zakładowy nastąpi w czterech ratach :
* do dnia 22 czerwca 2001 r. - 380.000.142 zł,
* do dnia 10 lipca 2001 r. - 40.000.266 zł,
* do dnia 7 sierpnia 2001 r. - 20.000.292 zł,
* do dnia 18 września 2001 r. - 320.000.220 zł.
Środki uzyskane z podwyższenia kapitału PTK Centertel przeznaczy na dalszy rozwój sieci Idea, jak i na wpłatę kolejnych rat za koncesję na telefonię trzeciej generacji UMTS. Środki te pozwolą również na realizację strategii PTK Centertel, która zakłada powiększenie udziałów w rynku, jak i utrzymanie pozycji lidera na rynku nowych technologii w telefonii komórkowej. 
TP S.A wniesie na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego PTK Centertel wkład pieniężny w łącznej wysokości 501.600.607,20 zł. 
TP S.A. posiada 66 % udziałów w PTK Centertel, które uprawniają do wykonania 66% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników PTK Centertel. Poza TP S.A. wspólnikiem PTK Centertel jest France Telecom, który posiada 34% udziałów PTK Centertel.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: