Rabat w NOM

Newsy
Żródło: NOM
Opinie: 2
Opinie: 2

26 maja 2007 roku, w ramach promocji na "Dzień Matki", klienci NOM korzystający z planu taryfowego NOM dla Domu, otrzymują rabat w wysokości 50% na połączenia lokalne w godzinach: 18.00 - 22.00.

Regulamin Promocji ”Dzień Matki”

I. Warunki uczestnictwa w Promocji ”Dzień Matki”
1. Promocję ”Dzień Matki” organizuje Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. (NOM),
z siedzibą w Warszawie (04-164), przy ulicy Perkuna 47, zwana dalej NOM.
2. Promocja ”Dzień Matki” dotyczy osób fizycznych i prawnych oraz innych podmiotów
organizacyjnych, zwanych dalej „Abonentami”, którzy mają podpisaną i aktywowaną Umowę
o świadczenie usług telekomunikacyjnych z NOM i w Okresie Trwania Promocji
są Abonentami NOM.
3. Uczestnikami Promocji mogą być tylko Abonenci NOM, którzy korzystają z planu taryfowego
NOM Dla Domu, a w przypadku posiadania innego planu taryfowego, przed rozpoczęciem
Promocji dokonają zmiany na plan taryfowy NOM Dla Domu.
II. Zasady Promocji ”Dzień Matki”
1. Promocja ”Dzień Matki” obowiązuje w dniu 26 maja 2007 roku w godzinach 18.00-22.00
(„Okres Trwania Promocji”).
2. W Okresie Trwania Promocji ”Dzień Matki” Abonent otrzymuje rabat w wysokości 50%
na połączenia lokalne.
3. Połączenia objęte Promocją ”Dzień Matki” rozliczane są w systemie sekundowym.
4. W Okresie Trwania Promocji ”Dzień Matki” pierwszeństwo mają inne opusty, rabaty i pakiety
darmowych minut przyznane we wcześniejszych Promocjach.
5. Rabat określony w punkcie II ust. 2 nie obejmuje usług dodatkowych.
III. Pozostałe zasady Promocji ”Dzień Matki”
1. NOM zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.

Opinie:

Opinie archiwalne (2):

Komentuj

Komentarze / 2

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: