Fiberhost: bardzo rosną koszty budowy sieci światłowodowej, ale innej drogi nie ma

Newsy
Opinie: 0
Marta Wojciechowska

Fiberhost (Grupa INEA) zaprezentował raport z badania Włączenie Cyfrowe. Według niego wykluczonych cyfrowo jest już tylko 8% Polaków, ale jednocześnie 40% jest niezadowolonych z prędkości swojego Internetu, ponad 60% Polaków jest w zasięgu sieci światłowodowej. Spośród tej ostatniej grupy niewiele ponad połowa badanych korzysta z FTTH.

 

Jeszcze w 2017 roku 18% Polaków było wykluczonych cyfrowo. W 2021 roku, między innymi dzięki budowie sieci światłowodowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na obszarach bez dostępu do przewodowej infrastruktury sieciowej, do tej kategorii zaliczyło się już tylko 8% Polaków. W dalszym ciągu jednak jedną z grup najbardziej narażonych na wykluczenie cyfrowe są mieszkańcy wsi (64% spośród wykluczonych) i aby skutecznie walczyć z tym problemem konieczne są dalsze inwestycje w infrastrukturę, zwłaszcza na terenach, gdzie szybki Internet nie jest jeszcze dostępny.

 

Ankietowanym zadano m.in. pytanie, czy są zadowoleni z prędkości swojego Internetu – aż 40% z nich odpowiedziało, że ich łącze jest trochę lub zdecydowanie za wolne. W grupie osób nieposiadających światłowodu, odsetek ten wynosił 51%.

 

Pośród ankietowanych, którzy korzystają ze światłowodu, 80% uważa, że prędkość ich Internetu przerasta obecne potrzeby lub ma wystarczając szybki Internet do swoich potrzeb. 92% badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że światłowód to zdecydowanie najlepszy rodzaj połączenia internetowego.

 

Spośród 61% ankietowanych, którzy mają możliwość podłączenia światłowodu, 57% skorzystało z tej możliwości, a 43% ciągle używa innych technologii. Twórcy raportu zapytali tę grupę o powody niekorzystania ze światłowodu i według najpopularniejszej odpowiedzi (35% głosów), ankietowanym wystarcza prędkość łącza, jakie mają obecnie. Co czwarty ankietowany obawia się wysokich kosztów, ale np. 14% zastanawia się, jaką ofertę powinno wybrać, 4% jest związanych umową z innym operatorem, a 2% nie dostało zgody od właściciela mieszkania, które wynajmują.

 

Ostatni rozdział raportu pokazuje rosnące koszty walki z wykluczeniem cyfrowym. W porównaniu z drugim konkursem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC2), inwestycje prowadzone w ramach trzeciego konkursu wiążą się z dużo wyższymi kosztami - koszt budowy 1km światłowodu jest o 25% wyższy, a koszt podłączenia 1 gospodarstwa domowego jest o 22% większy. Koszt podłączenia 1 gospodarstwa na obszarach wykluczonych cyfrowo (POPC3) jest o ponad 500% wyższy niż w miastach.

W ramach 1km infrastruktury światłowodowej budowanej z POPC3, podłączanych jest średnio 17 gospodarstw domowych. W Poznaniu do 1 km sieci podłączonych jest ponad 200 gospodarstw, a w miastach powiatowych województwa wielkopolskiego, jak Konin czy Środa Wielkopolska, średnia wynosi 143 gospodarstwa domowe.

 

Badanie, będące podstawą raportu, zostało przygotowane przez agencję Yotta, na zlecenie Fiberhost. Respondentami byli Polacy korzystający z Internetu, którzy ukończyli 18 rok życia. Pomiar przeprowadzono pod koniec sierpnia i na początku września 2022 roku poprzez panel internetowy Ariadna, wielkość próby to 1098 respondentów.

raport Fiberhost „Włączenie Cyfrowe”

raport Fiberhost „Włączenie Cyfrowe”

raport Fiberhost „Włączenie Cyfrowe”

raport Fiberhost „Włączenie Cyfrowe”

raport Fiberhost „Włączenie Cyfrowe”

raport Fiberhost „Włączenie Cyfrowe”

raport Fiberhost „Włączenie Cyfrowe”

raport Fiberhost „Włączenie Cyfrowe”

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: