Usługi wiązane - od wielu lat liderem jest PLAY - dane z raportu UKE

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0

UKE opublikowało Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2018 r.

W 2018 roku wartość rynku telekomunikacyjnego wyniosła 39,2 mld zł. Jest to nieznaczny spadek w stosunku do roku 2017 (o 0,3 mld zł).

Gospodarstwa domowe cieszyły się penetracją usługami internetu szerokopasmowego na poziomie 105%, co oznaczało nieznaczny wzrost w porównaniu do 2017 r. Sama wartość rynku usług dostępu do internetu wzrosła w stosunku do 2017 r. o około 15% (5,4 mld zł). Niezmiennie od kilku lat utrzymuje się tendencja wzrostowa dla liczby łączy o najwyższych przepływnościach – udział łączy równych lub powyżej 100 Mb/s sięga około 43%.

W 2018 r. odnotowano ponadto spadek przychodów z usług telefonii mobilnej. Łączne wpływy operatorów wyniosły 13,8 mld zł i były o 8% niższe niż rok wcześniej. Rynek ten generował ponad 35% przychodów w skali całego rynku telekomunikacyjnego w Polsce.

Z roku na rok maleje natomiast wartość rynku oraz liczba użytkowników telefonii stacjonarnej. W 2018 r. przychody operatorów spadły poniżej poziomu 2 mld zł, a liczba abonentów wyniosła ok. 4,1 mln.

Z raportu wynika, że możliwość dostępu do stacjonarnego internetu o szybkości min. 30 Mb/s ma dziś 43,1% budynków. Dostęp do usług o prędkościach najwyższych, wynoszących co najmniej 100 Mb/s, mają aktualnie mieszkańcy co czwartego budynku mieszkalnego w Polsce – w roku 2017 dostęp taki miało 10% budynków.

W 2018 r., podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej użytkowników dostępu do internetu posiadała firma Orange Polska. Jej udział w rynku dostępu do internetu pod względem liczby użytkowników wyniósł 29,6%, co oznacza spadek o 1,5 pp. wobec 2017 r. Na drugim miejscu znalazł się Polkomtel, którego udział również nieco spadł i w 2018 r. kształtował się na poziomie 8,1%. Kolejne miejsce w zestawieniu zajął T-Mobile z udziałem na poziomie 7,9%. Spośród znaczących operatorów rynku internetu w Polsce jedynie T-Mobile, Netia i w bardzo małym stopniu Multimedia zwiększyli swoje udziały w rynku użytkowników.

Przedsiębiorcy świadczący usługi dostępu do internetu w technologii FTTH uzyskali w 2018 r. przychody w wysokości ok. 0,7 mld zł. W tym segmencie rynku znaczącymi operatorami pozostawali Orange Polska, Inea, Netia i Multimedia, którzy łącznie posiadali ok. 43% udziału w liczbie użytkowników. Wśród nich największą liczbą użytkowników cieszył się Orange Polska. Pozostała część rynku była bardzo rozdrobniona. Ponad 57% udziałów należało do firm, które świadczyły usługi dla mniej niż 1,5% użytkowników tej technologii.

Wskaźniki pokrycia terytorium Polski siecią mobilną uzyskują coraz wyższe wartości. Według sprawozdań operatorów nasz kraj jest w 98,8% pokryty siecią 3G oraz w 98% siecią 4G/LTE.

Łączny czas trwania połączeń głosowych wykonanych (inicjowanych) przez Polaków poza granicami kraju w ramach roamingu w 2018 r. wyniósł 4,3 mld minut. W porównaniu do poprzedniego roku jest to wzrost prawie o 32%.

Również liczba wiadomości SMS wysłanych przez Polaków poza granicami kraju w ramach roamingu wzrosła w 2018 r. w porównaniu do 2017 r. Wzrost ten wyniósł 24% i był mniejszy niż w poprzednim okresie sprawozdawczym (wzrost o 64%). Abonenci polskich sieci komórkowych korzystający z roamingu wysłali ponad 1,3 mld SMS-ów.

Największą dynamikę zmian wśród usług w roamingu aktywnym odnotowano w zakresie transmisji danych. Transmisja ta była ponad 4,6 krotnie większa niż rok wcześniej.

Niezmiennie od kilku lat operatorem przyciągającym największą rzeszę klientów usług wiązanych (około 46%) jest P4. W porównaniu do 2017 r. jest to spadek o 6,5 pp. Orange udało się zgromadzić w bazie ponad 13% użytkowników usług wiązanych. Polkomtel odnotował wzrost użytkowników usług wiązanych o 5,2 pp.

Pełna treść raportu jest dostępna tutaj

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: