Raport UKE o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2006 r.

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 1

UKE opublikował Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2006 roku. Raport za rok 2006 jest czwartym tego typu raportem opublikowanym przez polskiego Regulatora.

Opracowanie zostało przygotowane na podstawie informacji uzyskanych od przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Ponadto na potrzeby niektórych analiz i zestawień zawartych w niniejszym dokumencie wykorzystano ogólnodostępne informacje i raporty oraz opracowania zamówione w 2006 roku na potrzeby Urzędu. Do takich zamówionych przez UKE opracowań zaliczyć należy takie opracowania jak: „Rynek telekomunikacyjny w Polsce, 2006 - 2009” firmy PMR, obejmujące swoim zakresem dane historyczne do połowy 2006 roku oraz 12 Raport Implementacyjny Komisji Europejskiej.

Informacje o rynku zostały przedstawione w niniejszym Raporcie przede wszystkim w postaci udziałów przedsiębiorców telekomunikacyjnych w poszczególnych dziedzinach działalności telekomunikacyjnej. Dane za rok 2006 prezentowane są głównie w zestawieniach z danymi za lata ubiegłe.

Raport ten zawiera również szczegółowe opracowania dotyczące zmian cen usług telekomunikacyjnych, część z tych informacji była już publikowana na stronach internetowych UKE, jednak na uwagę zasługuje nie publikowana jeszcze analiza zmian cen w zakresie usług telefonii ruchomej powstała w oparciu o zdefiniowane przez UKE i wyliczone przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych koszyki cen oraz na podstawie koszyków międzynarodowych skonstruowanych w oparciu o założenia firmy Teligen.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: