RN Elektrimu odwołała prezesa spółki

Newsy
Żródło: Reuters
Opinie: 13

Rada nadzorcza Elektrimu odwołała Jacka Krawca ze stanowiska prezesa zarządu i powołała na jego miejsce Macieja Radziwiłła, równocześnie funkcję wiceprezesa zarządu powierzyła Robertowi Butzke. "Zmiany w składzie zarządu mają na celu stabilizację zarządzania i przeprowadzenie nezbędnej restrukturyzacji Grupy Elektrim, jak również szybkie i korzystne dla spółki osiągnięcie porozumienia z obligatariuszami" - głosi komunikat.
Na swoim stanowisku pozostał Jan Rynkiewicz, dotychczasowy wiceprezes. Maciej Radziwiłł, dotychczasowy członek zarządu będzie również odpowiedzialny za finanse Elektrimu. Robert Butzke był do tej pory prezesem Elektrimu-Megadex. Spółka podała, że decyzje rady zapadły jednomyślnie.

Równocześnie spółka podała, że rada obniżyła wynagrodzenia członków zarządu o 30 procent od 1 maja, nie podała jednak ile zarabiają osoby wchodzące w skład kierownictwa firmy.

Opinie:

Opinie archiwalne (13):

Komentuj

Komentarze / 13

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: