RN NFI Midas nie zgadza się na sprzedaż CenterNetu

Newsy
Żródło: NFI Midas
Opinie: 0

16 marca 2010 r. została zawarta przedwstępna umowa sprzedaży akcji, przedwstępna umowa objęcia akcji nowej emisji oraz umowa akcjonariuszy pomiędzy NFI Midas , NFI MAGNA POLONIA oraz MEDIATEL. Umowa ta została zawarta z zastrzeżeniem warunków zawieszających. Między innymi umowa ta została zawarta pod warunkiem wyrażenia zgody na jej zawarcie w terminie 21 dni od dnia jej zawarcia przez Radę Nadzorczą NFI Midas. W dniu 6 kwietnia 2010 r. Rada Nadzorcza NFI Midas  podjęła uchwałę o nie wyrażeniu zgody na zawarcie ww. umowy i w konsekwencji ww. warunek zawieszający nie został spełniony.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: