Unijny roaming przedłużony do 2032 roku

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Unijny roaming przedłużony do 2032 roku

Zgodnie z wstępnym porozumieniem osiągniętym dziś przez negocjatorów z Rady i Parlamentu Europejskiego darmowy roaming w UE zostanie przedłużony do 2032 roku. Obecne przepisy wygasają 30 czerwca 2022 r.

 

Zmienione rozporządzenie reguluje maksymalne ceny hurtowe, aby świadczenie detalicznych usług roamingu po cenach krajowych było opłacalne dla operatorów w całej UE. Komisja będzie dokonywać przeglądu sytuacji i, w stosownych przypadkach, przedstawi nowy wniosek ustawodawczy w celu uregulowania pułapów cen hurtowych i ewentualnie innych aspektów tego rynku.

 

Polityka uczciwego użytkowania, której celem jest zapobieganie stałego korzystania z roamingu przez klientów, będzie utrzymana.

 

Zmienione rozporządzenie ma zagwarantować klientom lepszą jakość usług (głównie szybszy internet) i łatwy dostęp do numerów służb ratunkowych.

 

Nowe przepisy mają też chronić klientów przed dużymi rachunkami wynikającymi z nieumyślnego roamingu w sieciach komórkowych na promach lub samolotach.

 

Osiągnięte dziś wstępne porozumienie podlega zatwierdzeniu przez Radę i cały Parlament Europejski. Ze strony Rady prezydencja słoweńska zamierza przedłożyć porozumienie do zatwierdzenia Komitetowi Stałych Przedstawicieli Rady 15 grudnia.

 

W 2027 r. nastąpią obniżki cen hurtowych z 3 euro do 1 euro za 1GB.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: