Zmiany w roamingu wejdą 1 lipca

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Nowe przekształcone unijne rozporządzenie roamingowe

13 kwietnia 2022 r. opublikowano w dzienniku ustaw UE tekst nowego rozporządzenia roamingowego. Znowelizowane przepisy wchodzą w życie 1 lipca 2022 r.

UE od 2006 r. obniżała opłaty roamingowe płacone przez konsumentów za korzystanie z telefonów komórkowych podczas ich podróży za granicę w innym państwie UE/EOG. Kolejne rozporządzenia wprowadzały system umożliwiający korzystanie z roamingu w innych państwach obszaru na warunkach i stawkach krajowych, bez dodatkowych opłat (RLAH, Roam-Like-At-Home). Na operatorów nałożono od 15 czerwca 2017 roku obowiązek zniesienia detalicznych opłat roamingowych płaconych przez konsumentów. W przypadku opłat roamingowych hurtowych (cen pobieranych wzajemnie przez operatorów za korzystanie ze swoich sieci) zostały wprowadzone pułapy cenowe.

W lutym 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała przedłużenie RLAH o kolejne 10 lat, czyli do końca czerwca 2032 r., co nastąpiło na mocy przyjętego właśnie rozporządzenia. Konsumenci będą cieszyli się taką samą jak w kraju jakością usług roamingowych również w pozostałych krajach UE/EOG, a także dostępem do służb ratunkowych bez dodatkowych opłat. Koszt hurtowych opłat roamingowych będzie od 2022 r. ograniczony do 2 EUR za 1 GB (gigabajt), i dalej stopniowo obniżany do 1 EUR w 2027 r. KE oceni, czy konieczne jest dalsze obniżanie opłat za połączenia wewnątrzunijne.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: