UKE: gdy operator podwyższy nam ceny roamingu na Wyspach to będzie można zerwać umowę

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
UKE: gdy operator podwyższy nam ceny roamingu na Wyspach to będzie można zerwać umowę

UKE twierdzi, że monitoruje sytuację rynkową w związku ze zmianami w cennikach usług niektórych operatorów mobilnych. Mają one związek z zakończeniem okresu przejściowego w relacjach Unii Europejskiej ze Zjednoczonym Królestwem.

 

W ocenie szefa UKE, niezwykle istotne jest, aby dostawcy usług roamingu działający w Polsce w sposób rzetelny i transparentny realizowali obowiązki mające na celu ochronę użytkowników końcowych.

 

UKE analizuje działania podjęte przez poszczególnych dostawców w celu dokonania ich oceny pod kątem stwierdzenia ewentualnych naruszeń przepisów prawa krajowego oraz rozporządzeń unijnych.

 

Urząd twierdzy, że sam fakt wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE, czy też zakończenia okresu przejściowego, nie powoduje konieczności modyfikacji ceny usług świadczonych w roamingu w Zjednoczonym Królestwie, ustalonych w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej przed dniem wystąpienia.

 

Według wykładni prawników UKE, zmiana określonej w umowie ceny świadczenia usług w roamingu w Zjednoczonym Królestwie może nastąpić wyłącznie zgodnie z:

 

  • z zachowaniem formy i postaci informacji o zmianie warunków umowy poprzez publikację na stronie internetowej oraz w przypadku umowy zawartej w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej przekazanie informacji o zmianie w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została umowa, chyba że abonent złożył żądanie doręczenia na wskazany adres elektroniczny, natomiast w przypadku pozostałych umów, poprzez przesłanie na udostępniony adres korespondencyjny

  • z wyprzedzeniem co najmniej miesiąca przed wprowadzeniem zmian w życie

  • wraz z przekazaniem propozycji zmiany warunków umowy abonent powinien być informowany także o tym, że w razie skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmiany warunków umowy lub podwyższenia cen dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych nie przysługuje zwrot ulgi

 

Od początku stycznia szef UKE będzie „realizował swoje uprawnienia” wynikające z Prawa telekomunikacyjnego, mając na celu ochronę abonentów. Prowadzona będzie dogłębna analiza spełniania wszystkich obowiązków wynikających z przepisów prawa przez świadczących usługi operatorów mobilnych, przy pomocy środków i narzędzi leżących w gestii UKE.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: