Rząd walczy o 448 mln zł

Newsy
Żródło: PAP
Opinie: 0

Ministerstwo Skarbu Państwa zaskarży do sądu uchwałę o podziale zysku podjętą na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TP SA. Na WZA TP SA z końca czerwca, MSP złożyło propozycję uchwały o przeznaczeniu na dywidendę 448 mln zł z zysku TP SA za 2000 rok. MSP mimo, że za jego propozycją oddano większość głosów przegrało głosowanie, gdyż zdaniem obecnych na WZA prawników aby propozycja przeszła musiałaby zostać przegłosowana bezwzględną ilością głosów, czyli, że głosów oddanych za musiałoby być więcej niż głosów wstrzymujących się i głosów przeciw. MSP, powołując się na statut spółki, nie zgadza się z taką interpretacją i podczas WZA zgłosiło sprzeciw wobec uchwały o dywidendzie, co umożliwi późniejsze dochodzenie w sądzie.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: