Są gotowe systemy do blokowania połączeń i SMSów

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Są gotowe systemy do blokowania połączeń i SMSów

25 września 2023 r. weszła w życie Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Od 26 marca 2024 r. UKE  prowadzi jawny wykaz numerów służących wyłącznie do odbierania połączeń głosowych (skrót nazwy wykazu z jęz. angielskiego Do Not Originate – DNO).

Można już składać wnioski o wpis numeru do wykazu DNO.

Rozwiązanie to ograniczy możliwość podszywania się oszustów pod numery infolinii banków, urzędów, czy innych podmiotów - numer wpisany do wykazu nie będzie służył do inicjowania połączenia. Oszust, próbując wykorzystać numer wpisany do wykazu, nie osiągnie swojego celu, ponieważ połączenie to zostanie od razu zablokowane.

Wnioski mogą składać wyłącznie uprawnione podmioty, tj.:

 • bank,
 • oddział banku zagranicznego,
 • oddział instytucji kredytowej,
 • Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa,
 • spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa,
 • firma inwestycyjna w rozumieniu art. 3 pkt 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 646 i 825),
 • fundusz inwestycyjny,
 • towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
 • instytucja płatnicza,
 • zakład ubezpieczeń,
 • zakład reasekuracji,
 • jednostka sektora finansów publicznych
 • przedsiębiorca telekomunikacyjny w zakresie numerów wykorzystywanych przez tego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego wyłącznie na potrzeby własnego biura obsługi klientów lub infolinii.

Operatorzy mają teraz także obowiązek blokować wiadomości SMS zawierające fałszywe nadpisy (identyfikatory wiadomości SMS), przez które oszuści podszywają się pod podmioty publiczne. Przykładem prawdziwego nadpisu jest np. „e-US” używany przez Krajową Administrację Skarbową. 

Kolejnym etapem wdrożenia ustawy będzie podłączenie się do systemu telegraf.cert.pl, służącego do przekazywania wzorca fałszywej wiadomości SMS – na to przedsiębiorcy telekomunikacyjni świadczący usługi SMS mają czas do 16 kwietnia 2024 r. Blokowane będą wiadomości SMS, które są zgodne z wzorcem fałszywej wiadomości – taka wiadomość nie dotrze do adresata.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: