Samsung pomoże startupom ze wschodniej Polski

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0

W Białymstoku powstał trzeci Inkubator Samsunga dla startupów z Polski Wschodniej.

Podlaski Inkubator to pierwsze na świecie miejsce tego typu, gdzie startupy będą tworzyć rozwiązania na rzecz odpowiedzialności społecznej.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG)  określone przez Organizację Narodów Zjednoczonych zakładają m.in. działanie na rzecz eliminacji ubóstwa, nierówności ekonomicznej, ochronę środowiska, zdrowia, zapobieganie zmianom klimatycznym, promowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz sprawiedliwość.

Uruchomienie Inkubatora w Białymstoku jest częścią  ogólnoświatowego programu wsparcia startupów  realizowanego przez Samsunga. Partnerami projektu są Centrum UNEP GRID Warszawa – organizacja pozarządowa realizująca w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), Białostocki Park Naukowo-Technologiczny zrzeszający największą w regionie społeczność startupową oraz HugeTech.

W Inkubatorze w Białymstoku startupy uzyskają pomoc merytoryczną i technologiczną od partnerów inicjatywy. Najlepsze pomysły mogą liczyć na wsparcie finansowe od firmy Samsung przy zachowaniu pełnych praw do swoich koncepcji. Miejsce będzie otwarte dla lokalnej społeczności i ma się przyczynić do aktywizacji mieszkańców Podlasia. Inkubator będzie również promować ideę Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ edukując w tym zakresie młodzież szkolną oraz chętne do współpracy instytucje i firmy z regionu.

Na otwarciu była obecna Ambasador Republiki Korei w Polsce, Mira Sun.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: