Senat przyjął nowe prawo telekomunikacyjne

Newsy
Opinie: 2
Opinie: 2
Senat przyjął nowe prawo telekomunikacyjne, przewidujące pełną liberalizację rynku usług międzymiastowych i lokalnych od początku 2002 roku oraz połączeń międzynarodowych od 2003 roku. W obecnie obowiązującej ustawie o łączności nie ma regulacji o liberalizacji usług telekomunikacyjnych. Pierwotnie rządowy projekt przewidywał uwolnienie rynku międzymiastowych i lokalnych połączeń telefonicznych od 2001 roku, a międzynarodowych - od 2002 roku, ale rząd wycofał się z tej propozycji i postanowił przesunąć zmiany o rok. W pracach nad projektem uczestniczyli zarówno przedstawiciele operatorów i producentów sprzętu telekomunikacyjnego, jak i samorządu gospodarczego. Nowe prawo przewiduje także utworzenie Urzędu Regulacji Telekomunikacji, który będzie jedynym organem odpowiedzialnym za ten rynek. Prezes URT powoływany przez premiera, przejmie kompetencje prezesa Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej. Agencja ta, oraz Państwowa Inspekcja Telekomunikacyjna i Pocztowa, będą działały jedynie do końca obowiązywania obecnej ustawy o łączności. Prezes URT będzie rozdzielał częstotliwości dla cyfrowego radia i telewizji na wniosek i w porozumieniu z przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nadawanie koncesji tym stacjom pozostanie w gestii Rady. Ustawa zakłada także rozszerzenie pakietu tzw. usług powszechnych, do których mają dostęp abonenci z całego kraju. Są to m.in. usługi telefoniczne, transmisja faksów i dostęp do internetu przez modem. Nie będzie natomiast Funduszu Usług Powszechnych, który miał powstać na mocy prawa w 2005 roku. W czasie prac Komisji Transportu i Łączności posłowie wykreślili ten zapis. Dużo kontrowersji w czasie prac nad ustawą wywołał przepis umożliwiający udostępnianie funkcjonariuszom m.in. policji i UOP danych dotyczących wykonywanych połączeń telefonicznych. Senatorowie odrzucili poprawkę wykreślającą ten zapis z ustawy. Zgodnie z nim operatorzy sieci telekomunikacyjnych mogą ujawniać te informacje tylko, gdy są one niezbędne w zapobieganiu przestępstwu lub jego wykryciu. Krąg osób, które będą miały dostęp do tych informacji, jest zawężony i ściśle określony w ustawie. Do zadań Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej należy obecnie kontrola sieci, linii i urządzeń radiokomunikacyjnych oraz kontrola wykorzystania częstotliwości radiowych. PAR przygotowuje projekty decyzji ministra łączności o rozdzieleniu częstotliwości dla rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych, które uzyskały koncesje KRRiT. Nowe prawo telekomunikacyjne, jeśli podpisze je prezydent, wejdzie w życie od 1 stycznia 2001 roku.

Opinie:

Opinie archiwalne (2):

Komentuj

Komentarze / 2

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: