Sferia - wyniki w 1Q2008

Newsy
Żródło: Sferia
Opinie: 0

W pierwszym kwartale br. Sferia zanotowała wzrost przychodów o 23% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Firma zwiększyła ponad dwukrotnie liczbę abonentów Internetu oraz blisko trzykrotnie przychodów z tytułu usług internetowych w stosunku do pierwszego kwartału 2007 roku.

Sferia zwiększyła liczbę usług telefonicznych o 52% (w stosunku do 1Q’2007r.) oraz zanotowała trzykrotny wzrost przychodów z tytułu sprzedaży i dzierżawy urządzeń abonenckich.

Łączna liczba usług świadczonych przez spółkę wzrosła o 77% z 44 280 na koniec 1Q’2007 roku do 78 422 na koniec 1Q’2008 roku.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: