Sieć Era przedłużyła kolejną promocję

Newsy
Żródło: Era
Opinie: 22

Regulamin promocji "AKTYWACJA BEZ TELEFONU" w sieci Era:

I Opis oferty 

1. W okresie od 31.03.2003r. jednakże nie dłużej niż do 31.08.2003r. (włącznie), PTC, operator sieci Era oferuje:

 • abonament telefoniczny dla taryfy Moja 25 Start w cenie 1 zł netto (1,22 zł brutto) przez 6 kolejnych pełnych Cykli rozliczeniowych, licząc od dnia, w którym nastąpiła aktywacja karty SIM. Po upływie 6 Cykli rozliczeniowych obowiązuje pełna stawka za abonament podana w Cenniku Usług Telekomunikacyjnych PTC. 

 • abonament telefoniczny dla taryf Moja 40 Medium oraz Moja 80 Medium w cenie 1 zł. netto (1,22 zł. brutto) przez 4 kolejne pełne Cykle rozliczeniowe, licząc od dnia, w którym nastąpiła aktywacja karty SIM. Po upływie 4 Cykli rozliczeniowych obowiązuje pełna stawka za abonament podana w Cenniku Usług Telekomunikacyjnych PTC. 

 • abonament telefoniczny dla taryfy Moja 140 VIP w cenie 1 zł. netto (1,22 zł. brutto) przez 3 kolejne pełne Cykle rozliczeniowe, licząc od dnia, w którym nastąpiła aktywacja karty SIM. Po upływie 3 Cykli rozliczeniowych obowiązuje pełna stawka za abonament podana w Cenniku Usług Telekomunikacyjnych PTC 

2. Aktywacja (przyłączenie) do sieci Era wynosi 19 zł. netto (23,18 zł. brutto). Opłata ta jest doliczana do pierwszego rachunku. 

3. W promocji dostępne są Nowe Taryfy: Moja 25 Start, Moja 40 Medium, Moja 80 Medium, Moja 140 VIP. 

4. Abonent nie może zmienić taryfy na niższą przez 6 pełnych Cykli rozliczeniowych. 

5. Cesja nie powoduje utraty upustu promocyjnego. 

6. Zawieszenie karty SIM z powodu braku płatności powoduje utratę prawa do promocyjnego upustu. 

7. Karta SIM oferowana w niniejszej promocji działa w każdym telefonie operatora sieci Era oraz w każdym innym telefonie nie posiadającym blokady karty SIM.

Z oferty może skorzystać każdy, kto jednocześnie z przyłączeniem do sieci Era (aktywacją), w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci Era, w salonie lub sklepie firmowym sieci Era zawrze z PTC Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 12 pełnych Cykli rozliczeniowych. 

II. Postanowienia ogólne 

1. Promocyjna cena przyłączenia do sieci (aktywacji) dotyczy tylko niniejszej oferty promocyjnej i obowiązuje pod warunkiem zawarcia z PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 12 pełnych Cykli rozliczeniowych. Cena przyłączenia do sieci w przypadkach nie objętych niniejszą ofertą promocyjną wynosi 99 zł. netto (120,78 zł. brutto). 

2. PTC operator sieci Era informuje, iż autoryzowane punkty sprzedaży sieci Era nie mają prawa do pobierania żadnych opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych w imieniu PTC, ze szczególnym uwzględnieniem opłaty za przyłączenie do sieci (aktywację) lub kaucji. Opłatę za przyłączenie do sieci wraz z pierwszym abonamentem należy uiścić w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, którą PTC prześle pocztą. 

3. Usługi telekomunikacyjne są świadczone przez PTC zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci Era przez PTC oraz z warunkami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, dostępnymi w każdym autoryzowanym punkcie sprzedaży, w salonach lub sklepach firmowych sieci Era. 

4. Ze względu na uwarunkowania techniczne związane z przyłączeniem (aktywacją) do sieci Era aparatów telefonicznych zakupionych w ramach niniejszej promocji, PTC zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu pomiędzy zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych a aktywacją karty SIM do 5 dni roboczych. Jednocześnie informujemy, iż usługa poczty głosowej dla wszystkich korzystających z powyższej promocji zostanie udostępniona w ciągu 2 dni od daty aktywacji. 

5. Warunków niniejszej promocji nie można łączyć z warunkami innych akcji promocyjnych prowadzonych przez PTC, w tym także akcji promocyjnych, które PTC będzie prowadziła w przyszłości, w zakresie określonym przez operatora.

III. Warunki oferty 

1. Zgodnie z postanowieniami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych oraz Cennika Usług Telekomunikacyjnych ustala się wysokość Limitu Kredytowego w czterech pierwszych Cyklach Rozliczeniowych na 200 PLN. W pozostałych Cyklach Rozliczeniowych wysokość limitu kredytowego wynosi 500 PLN. 

2. W przypadku zawarcia Umowy w ramach niniejszej promocji zgodnym zamiarem Stron jest, aby świadczenie usług telekomunikacyjnych na podstawie Umowy trwało co najmniej przez okres 12 pełnych Cykli rozliczeniowych, licząc od dnia aktywacji. Po upływie tego okresu Umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony, chyba że jedna ze Stron złoży na 30 dni przed jego upływem pisemne oświadczenie o nie przedłużaniu czasu umowy. 

3. Abonent przyjmuje na siebie:
3.1 zobowiązanie niepieniężne do utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era przez okres 12 pełnych Cykli rozliczeniowych; 
3.2 zobowiązanie pieniężne do uiszczania opłaty abonamentowej oraz do uiszczania opłat za usługi telekomunikacyjne i inne usługi świadczone przez PTC zgodnie z cennikiem 

4. W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania, o którym mowa w pkt III ppkt 3.1., Abonent będzie zobowiązany na pisemne żądanie PTC do naprawienia szkody poprzez zapłatę na jej rzecz kary umownej w wysokości: 

 • 468 zł jeżeli klient w momencie aktywacji wybierze taryfę Moja 140 VIP 

 • 408 zł jeżeli klient w momencie aktywacji wybierze taryfę Moja 80 Medium 

 • 288 zł jeżeli klient w momencie aktywacji wybierze taryfę Moja 25 Start. 

 • 264 zł jeżeli klient w momencie aktywacji wybierze taryfę Moja 40 Medium. 

Kara umowna będzie pomniejszana w stosunku miesięcznym w zależności od czasu w jakim Abonent wykonywał zobowiązanie. Obowiązek naprawienia szkody wynika ze zgodnego zamiaru Stron, o którym mowa w pkt III ppkt 2 i celu umowy, która na zasadach promocyjnych przyznaje Abonentowi specjalne warunki zakupu telefonu i usług. 

5. Obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę powyższej kary umownej będzie dotyczył również przypadków, w których niemożliwość utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era nastąpi wskutek jednej z poniższych przyczyn: 

 • złożenia przez Abonenta w PTC oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przed końcem okresu jej obowiązywania. 

 • rozwiązania przez PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w przypadkach o których mowa w § 17 ust. 3, 4, 5 i 6 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polska Telefonię Cyfrową. 

 • utracenia przez Abonenta karty SIM oraz niewykonywania związanych z tym obowiązków określonych w pkt III ppkt 6 i ppkt 6.1 

6. W przypadku utraty karty SIM, nabytej w ramach niniejszej promocji, przed upływem 12 pełnych Cykli rozliczeniowych od dnia aktywacji karty SIM, Abonent zobowiązany jest powiadomić PTC o tym fakcie w terminie 3 dni od dnia ujawnienia utraty, a w przypadku kradzieży przedstawić dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 

6.1 Abonent ma obowiązek wystąpić do PTC o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Era w ciągu 7 dni od zgłoszenia do PTC. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie zgodnej z Cennikiem.

Opinie:

Opinie archiwalne (22):

Komentuj

Komentarze / 22

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  marek995 pisze: 2003-04-07 16:48
  Wspaniałomyślni !!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  bach pisze: 2003-04-07 17:04
  COS MI TU NIELADNIE PACHNIE...DOKLADNIE NIE LICZYLEM...ALE WYCHODZI NA TO ZE KLIENT DOSTAJE W PRZECIAGU ROKU TE SAME UPUSTY W CENIE ABONAMENTU CO KORZYSTAJACY Z NORMALNEJ PROMOCJI Z TELEFONEM AKTUALNIE W ERZE...
  0
 • Users Avatars Mini
  marek995 pisze: 2003-04-07 17:07
  Czy oni kiedykolwiek coś zrobili z myślą o kliencie ??
  0
 • Users Avatars Mini
  andrzejq pisze: 2003-04-07 17:08
  To coś chyba źle policzyłeś... Zauważ przede wszystkim, ze ta umowa jest na rok czasu, a przez pół roku dają pow. 40zł upustu na abonamencie (w przyp. taryfy Moja 25 Start).
  0
 • Users Avatars Mini
  bach pisze: 2003-04-07 17:09
  BO POPATRZMY...JESLI PRZEZ POL ROKU NIE PLACIMY ZA MOJA25 PRAWIE NIC(1ZL) TO PRZEZ DRUGIE POL PLACIMY CALA WARTOSC...CZYLI WYCHODZI PO 18 ZL BRUTTO MIESIECZNIE PREZ CALY ROK...A W WYZSZYCH TARYFACH TO WYDAJE MI SIE ZE JEST DROZEJ...BO Z UPUSTEM NA ABO W MOJEJ 40MEDIUM CO MIESIAC WYCHODZI NAM SREDNIA 23 ZL, A W TEJ PSEUDOPODPUSZE BEDZIE TO W KONSEKWENCJI 31 ZL NETTO
  0
 • Users Avatars Mini
  andrzejq pisze: 2003-04-07 17:09
  marek995 : Przejdź się po salonach innych sieci tak jak ja to zrobiłem i znajdź lepszą promocję niż aktualna promocja ERY
  0
 • Users Avatars Mini
  andrzejq pisze: 2003-04-07 17:12
  No tak, ale gdzie znajdziesz ofertę z rocznym abonamentem 18zł, w którym masz 25 minut ??
  0
 • Users Avatars Mini
  andrzejq pisze: 2003-04-07 17:14
  a w wyższych taryfach mash więcej rozmów, wiec wzrost ceny abonamentu jest tego naturalną konsekwencją...
  0
 • Users Avatars Mini
  bach pisze: 2003-04-07 17:21
  POZORNIE PRZEZ POL ROKU DZWONIMY DO PEWNEGO LIMITU ZA DARMO..ALE OD 7 MIESIACA NADCHODZI WYROK W ZAWIESZENIU...42 ZL BRUTTO Z HAKIEM I JAK TI SIE PRZYZWYCZAIC DO DODATKOWEGO OBCIAZENIA O KTORYM MOZNA JUZ ZAPOMNIEC NA DOBRA SPRAWE...CHYBA UCZCIWIEJ BYLOBY PLACIC PRZEZ PIERWSZE 6 MIESIECY TEN ABONAMENT...A PO POL ROKU OTRZYMAC TAKI BONUS
  0
 • Users Avatars Mini
  titq pisze: 2003-04-07 17:26
  niesamowite! nikt nie narzeka ze "mogliby dac jakis telefon za 1zl, najlepiej 6610" :PPP
  0
 • Users Avatars Mini
  andrzejq pisze: 2003-04-07 17:26
  No wiesz... najlepiej, to by było żeby przez cały czas abonament wynosił 1zł :)
  0
 • Users Avatars Mini
  bach pisze: 2003-04-07 17:31
  NIECH WYNOSI ILE MA WYNOSIC CZYLI PRZYZWOICIE...ALE NIECH NIE BEDZIE PULAPKA NA KOGOS KTO UZNA ZE SPROSTA PEWNEMU OBCIAZENIU FINANSOWEMU...BO GO NA RAZIE NIE ODCZUWA...A TU NAGLE ONO Z CALA SILA NA NIEGO SPLYNIE PO CZASIE... WIEC NIECH KAZA PLACIC OD RAZU...A POTEM W POLOWIE NIECH JUZ NIE ZADAJA...SKORO TAK SOBIE TO WYMYSLILI
  0
 • Users Avatars Mini
  pafnucy pisze: 2003-04-07 18:32
  Ta promocja to jakaś pomyłka! Była OK gdy abo było po 35 zł netto. Teraz te 20 zł upustu w abo prze 12 mies. + tel. to znacznie wiecej niez brak abo przez 6 mies. i to BEZ fona!!! Obecna promocja z telefonami jest na tyle atrakcyjna, że aby przyciągnąć uzytkowników z telefonami powinni być oni zwolnieni z abo przez 12 mies.
  0
 • Users Avatars Mini
  maciek603 pisze: 2003-04-07 19:07
  Nie wiem kto skorzysta z takiej promocji, juz lepiej kupic sobie super fonik z foto aparacikiem w promocji Upust 20 zł.
  0
 • Users Avatars Mini
  Szy pisze: 2003-04-07 21:22
  Policzmy inaczej... 19zł + 6 x 1zł + 6 x 34,99 zł = 229,94 zł + VAT (brutto: 280,53 zł) otrzymujemy 300 minut, czyli minuta kosztuje nas 280,53/300 = 93,5 gr - czyli koszty są porównywalne z TakTakiem, gdzie minuta kosztuje od 70 gr do 2 zł (przy zakupie np. kuponów 149/179 - czyli przy wyborze odpowiedniej do profilu dzwonienia taryfy może nam wyjść trochę taniej w pre-paidzie, niż w abonamenice - chociażby z powodu braku comiesięcznych opłat. NIE MARTWCIE SIĘ - OPERATORZY NA SWOICH PROMOCJACH NIE TRACĄ!
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-04-07 23:05
  marek995 - rzeczywiście nic nie robią... a mogliby przecież dawać za darmo :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-04-07 23:09
  Szy - zwróciłeś uwagę, że w ofercie abonamentowej masz większe możliwości niż w TT? Chociaż usługi pre-paid mają zdecydowanie większe możliwości niż miały jeszcze dwa lata temu (praktycznie tylko połączenia głosowe, esemesy i "wdzwaniany" internet) to i tak oferta dla klientów abonamentowych jest chyba jednak szersza, przyznasz?
  0
 • Users Avatars Mini
  kmc pisze: 2003-04-07 23:24
  ***Szy: brawo ! wszystkie obliczenia się zgadzają poza tym, że piszesz że minuta w TT kosztuje od 70 gr do 2 zł !!! nawet jak policzysz średnio to i tak wyjdzie ci 1.35 zł, ale czesciej dzwoni sie w szczycie niz poza nim i wtedy za minute płacimy około 1.50 albo i więcej. Dadaj do tego to co napisał "wlo" i sam stwierdzisz ze ta promocja jest więc dużo lepsza niż Tak-Tak.
  0
 • Users Avatars Mini
  nessip pisze: 2003-04-08 02:57
  Era po prostu nie ma już pomysłów/wydolności na dobre promocje. Telefony w promocjach są kijowe, zobaczymy co dadzą jak skończą to badziewie. Ostatnio jestem troszkę rozczarowany choć jakością usług i tak biją Idee na głowę a z plusem równo konkurują. Sam mam 4 numery w erze i jestem happy choć jakiś fonik przydałoby się wymienić:)
  0
 • Users Avatars Mini
  Krzyhoo pisze: 2003-04-08 09:57
  Pieprzycie o super jakosci Ery. G... prawda. Mialem wczesniej Idee Optime. Praktycznie nie mialem zadnych problemow. Praktycznie wszedzie moglem sie dodzwonic gdzie chcialem i normalnie porozmawiac(bez zadnego przerywania glosu) Przeszedlem do Ery bo wszyscy ją cholera chwalicie i wielkie g.... :( W okolo 50% rozmow mialem glos przerywany (jąkanie) i nie dało sie wogole dogadac. To ma byc ta super jakosc Ery?? Szkoda ze jestem teraz na dwa lata z Erą związany. Jesli nic sie nie poprawi przez te dwa lata uciekam z Ery. Kumpel tez ma Ere. Mowi ze od dwoch miesiecy sie tak wszystko wali. Jestem cholernie wkurzony jak narazie:(
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-04-10 01:05
  Czyli takie jak StartOptima.Tu jednak Idea byla szybsza i juz dawno to ma.Ale popytu to raczej an to nie ma!
  0
 • Users Avatars Mini
  Dzabar pisze: 2003-05-10 22:47
  taniej wyjdzie kupic z fon.. w promocji na dłóższy okres bedzie taniej :)
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: