Siemens pokaże na KST większość swoich flagowych rozwiązań dla operatorów

Newsy
Żródło: Siemens
Opinie: 10

Podczas Krajowego Sympozjum Telekomunikacji ( 11-13 września 2002 ) Siemens w myśl strategii "Dochodowe sieci. Więcej usług. Niższe koszty." zaprezentuje swoje aplikacje oraz konwergentne rozwiązania, które mają ułatwić rozwój i zapewnić nowe możliwości osiągania przychodów operatorom sieci stałych i ruchomych oraz przedsiębiorstwom. 
Siemens chcąc przybliżyć swoim klientom idee strategii Dochodowe sieci. Więcej usług. Niższe koszty. przeprowadzi na targach następujące seminaria:

 • "Czy systemy telekomunikacyjne pomagają sprzedawać?"

 • "Rozwiązania VoIP dla małych i średniej wielkości przedsiębiorstw"

 • "SURPASS hiS 700 jako rozwiązanie dla sieci sygnalizacyjnej - pierwszy krok w kierunku Sieci Następnej Generacji"

 • "Sieci dostępowe w NGN"

 • "Usługi IP klasy operatorskiej - rozwiązania firmy Siemens"

 • "Internet satelitarny"

 • "Wykorzystanie technologii i aplikacji Java w sieciach telefonii komórkowej"

 • "Czy warto inwestować w konwergencję?"

Na KST w Bydgoszczy Siemens zaprezentuje pełną gamę rozwiązań dla publicznych sieci stałych i ruchomych. Na targach będzie można pogłębić wiedzę nt. otwartej architektury SURPASS bazującej na istniejącej strukturze sieci, pozwalającej na integracje dotychczas odrębnych sieci: telefonicznej z komutacją kanałów i sieci danych z komutacją pakietów. 
Będzie można również min. dowiedzieć się szczegółów dotyczących budowy softswitcha SURPASS na bazie, którego można realizować usługę Wirtual trunking oraz zbudować Centralę Lokalną Następnej Generacji. Centrala lokalna następnej generacji SURPASS umożliwia zrealizowanie systemu telefonii IP na bazie "czystej" technologii internetowej VoIP. Udostępnia funkcje komutowania lokalnego w Internecie Nowej Generacji łącząc w sobie wydajność centrali lokalnej z przepustowością, elastycznością i otwartymi interfejsami, charakterystycznymi dla transmisji danych. Cały ruch odbywa się w sieci IP: od terminala użytkownika, przez sieć dostępową aż do sieci szkieletowej. 
Wirtual Trunking SURPASS jest rozwiązaniem w zakresie sieci szkieletowej VoIP klasy operatorskiej, opartym na standardowej, rozproszonej i otwartej architekturze, obsługującym SS7 w sieci IP oraz SS7 w sieci TDM.
Do kompleksowego zarządzania sieciami SURPASS służy NetManager. Wszystkie elementy systemu SURPASS łączą się z nim za pomocą protokołu IP.

Zwiedzający będą mogli zapoznać się z rodziną rozwiązań systemów dostępowych . Zaprezentowane zostanie rozwiązanie zewnątrzbudynkowe Fastlink (FTTC ONU 500) wyposażone w doskonale znaną na rynku półkę abonencką UMX2S pozwalającą świadczyć usługi typu POTS/ISDN/LL/xDSL oraz nową szerokopasmową półkę abonencką UMX2MS, dedykowaną do realizacji usług xDSL (32 abonentów ADSL lub 16 abonentów SDSL/SHDSL) a zapewniającą szeroką gamę wymiennych interfejsów transmisyjnych: E1, n x E1 IMA, E3, STM-1 optyczne/elektryczne. 
Ważnym uzupełnieniem systemów dostępowych są koncentratory szerokopasmowe XpressPass, z których podczas KST pokazany zostanie model XpressPass 144.

Przedstawiona zostanie idea dynamicznego mapowania usług IP do statycznej sieci ATM (MLA - Multi Layer Aggregation). Wraz z rozwojem rynku xDSL będzie istniała potrzeba zapewnienia możliwości dynamicznego dostarczania dodanych usług szerokopasmowych do klienta. Klient, który posiada wykupiony abonament na poziomie 256 Kb/s mógłby otrzymywać pasmo wraz z gwarancją jakości dla usług o wyższej przepływności nie na stałe ale na żądanie, np. 2 godziny w tygodniu pasmo 2 Mb/s. 

Będzie również możliwość zapoznania się z szeroką gamą zakończeń abonenckich firmy Siemens. Przedstawimy zarówno zakończenia xDSL jak i zakończenia ISDN z rodziny Santis Comunicator (Santis-ab oraz Santis-USB).

Zwiedzający będą mieli okazję samodzielnie zainstalować zakończenia xDSL z rodziny SpeedStream za pomocą oprogramowania TANGO. W skład tego oprogramowania wchodzą moduły pozwalające na:

 • samodzielny wybór typu modemu oraz zamówienie go poprzez Internet, 

 • samo-instalację modemu, 

 • ustawienie parametrów połączenia PPP,

 • diagnostykę i naprawę konfiguracji modemu klienta. 

Przedstawione będą również możliwości instalacji szerokopasmowej półki abonenckiej UMX4MS (64 abonentów ADSL lub 160 abonentów SHDSL) w rozszerzonej wersji sheltera komutacyjnego Shelter 1000 - ZETO.
Sprzedawane w tej chwili komutacyjne szafy uliczne typu Shelter 1000 - ZETO, jak również te które istnieją już zainstalowane w sieci można doposażyć w technologię xDSL na dwa sposoby. Pierwszy polega na zainstalowaniu w ramach DLU modułów ADSL, ADSL.Lite oraz PhuB. Drugi polega na zainstalowaniu w shelterach półki serii UMX_MS z tym, że w tym przypadku oprócz ADSL, ADSL.Lite mamy także dostępną technologię VDSL i SHDSL pozwalającą zaoferować klientom technologię VoDSL łączącą idealnie transmisję głosową i danych. 

Pokazana zostanie optyczna sieć miejska następnej generacji zbudowana w oparciu o węzły wielousługowe MSN (Multiservice Node), łącząca zalety techniki DWDM oraz SDH, pod wspólnym systemem zarządzania TNMS (Telecommunication Network Management System). Przedstawione rozwiązanie zintegrowane będzie w szafach systemów komutacyjnych i dostępowych Siemensa.
Rdzeń optycznej sieci miejskiej następnej generacji, zbudowanej z węzłów wielousługowych MSN tworzy miejski system DWDM - WaveLine MetroNet, który posiada możliwość przezroczystej transmisji do 64 kanałów (32 z protekcją) o przepływności od 50 Mbit/s do 10 Gbit/s. WaveLine MetroNet umożliwia odpowiednie wykorzystanie pasma transmisyjnego dzięki różnorodności interfejsów dopływowych pod względem formatu sygnałów, jak i przepływności oraz pełnej skalowalności (od 1 do 64 kanałów). Rozszerzeniem rodziny WaveLine są zaprezentowane urządzenia FeederLink zapewniające optymalne wykorzystanie pasma optycznego poprzez multipleksowanie wielu różnorodnych sygnałów w jeden kanał optyczny. Uzupełnieniem węzłów pracujących w technice DWDM są odpowiednie multipleksery TDM, które dobiera się odpowiednio do wymagań klientów końcowych. Pokazane zostanie kompaktowe urządzenie SMA1K CP, które przeznaczone jest do montażu bezpośrednio u klienta w postaci wolnostojącej czy naściennej i zapewniające pokrycie potrzeb małych lokalizacji biznesowych. Dla większych potrzeb ruchowych dostępne są multipleksery SMA serii 4, które służą porządkowaniu, przełączaniu i konsolidowaniu ruchu, dostarczając również możliwość realizacji transmisji sygnałów pakietowych poprzez sieć SDH przy wykorzystaniu mechanizmu konkatenacji, interfejsów ethernetowych oraz funkcjonalność RPR, czyli budowania wirtualnych sieci transmisji danych na bazie sieci SDH. Połączenia pomiędzy siecią metro DWDM, a innymi sieciami SDH i DWDM są realizowane za pomocą zaprezentowanych po raz pierwszy w Polsce urządzeń typu cross-connect STM64 o nazwie SL64.

Szybki dostęp do Internetu zaprezentowany zostanie przy wykorzystaniu transmisji satelitarnej jedno i dwukierunkowej.
Usługa jednokierunkowa pobiera zawartość stron internetowych drogą satelitarną, natomiast kanał zwrotny czyli transmisja do serwera odbywa się przez jedno z następujących mediów: POTS, ISDN, xDSL, NMT, DCS, GSM, GPRS i UMTS. W usłudze dwukierunkowej abonent wyposażony w antenę i odbiornik dwukierunkowy odbiera i wysyła sygnał do satelity. Oprócz szerokopasmowego Internetu, system dostępu satelitarnego oferuje następujące usługi: odbiór kanałów telewizyjnych cyfrowych, usługi nauczania na odległość, serwisy finansowe, a także Internet off-line (bez opłat).

Siemens przedstawi także platformę multimedialną HotStreams, która zapewnia użytkownikom interaktywny dostęp na życzenie do materiałów audio/wideo o każdej porze dnia i nocy, bez konieczności opuszczania domu. W rozwiązaniu został zaimplementowany mechanizm dynamicznego dostosowania materiałów do potrzeb użytkowników. Usługi aplikacji mogą zostać zaoferowane klientom posiadającym dostęp do sieci Internet, z wykorzystaniem technik przewodowego dostępu szerokopasmowego xDSL oraz dla przyszłych bezprzewodowych sieci IP (UMTS). 

Zwiedzający będą mogli zapoznać się z rozwiązaniami Juniper Networks. Juniper Networks Service Deployment System SDX-300 (SSC) został zaprojektowany w celu szybkiego wdrażania nowych usług i rozszerzenia doświadczeń użytkowników z zagwarantowaniem pełnej kontroli nad użytkownikami i siecią operatora. 
System SDX 300 (SSC) jest częścią portfolio inteligentnego systemu UMC, który jest elastyczny i skalowalny, pozwalający na kreowanie, aktywowanie, zliczanie i zarządzanie zasobami abonenta. System SDX 300 (SSC) współpracujący z ruterem usługowym ERX, który pozwala na przyłączenie setek tysięcy użytkowników poprzez różne metody dostępu takie jak: technologie xDSL, sieci kablowe, sieci stałe, oraz GSM. Użytkownicy automatycznie mogą dokonywać wyboru usług i je aktywować według swoich kryteriów i upodobań. Dodatkowymi zaletami systemu SDX i rutera usługowego ERX w usłudze dostępu szerokopasmowego jest np.: możliwość filtrowania pakietów, przydzielania klas ruchu, ograniczenia pasma przy pełnym zagwarantowaniu prędkości (Wire-speed). 
System SDX 300 pozwala operatorowi na świadczenie użytkownikom usług takich jak VPN, pasmo na żądanie, gry multimedialne, video chat, usługi e-learning, filtrowanie wiadomości, video na żądanie, telewizja IP, Pay-Per-View audio i video, integracja głosu i danych. Wszystkie te możliwości przedstawimy w wersji DEMO.

Siemens podczas KST zaprezentuje HiPath - architekturę sieci telekomunikacyjnej przeznaczoną dla szeroko rozumianego klienta biznesowego: poczynając od małych firm typu SOHO, a na międzynarodowych korporacjach kończąc. Nadrzędnym celem strategii HiPath jest dostarczenie elastycznych, wydajnych i racjonalnych rozwiązań do zintegrowanej komunikacji głosowej i transmisji danych. 
Zwiedzający będą mogli zapoznać się z działaniem rozwiązania VoIP - HiPath 5000. Jest to system pracujący w oparciu o protokół IP i standardy H.323, H.225, H.235, H.245, H.450, T.128. System umożliwia rozszerzenie istniejącej infrastruktury IP poprzez integrację z tradycyjną telefonią głosową i dołączenie nowych aplikacji multimedialnych. Pozwala to np. na połączenia pomiędzy abonentami, umożliwiające wspólną pracę i dyskusję nad tym samym dokumentem.
Architektura systemu HiPath 5000 umożliwia łączenie wielu oddziałów zbudowanych w technologii przełączanego Ethernetu. Dzięki zastosowaniu kodowania głosu zgodnie ze standardami G.711 (64kbps) oraz G.732.1 (5,3 kbps) możliwe jest zmniejszenie kosztów związanych z dzierżawą łączy międzymiastowych. Istnieje możliwość połączenia z siecią publiczną PSTN poprzez gateway HiPath RG 2500 wykorzystujący łącza ISDN BRI lub ISDN PRI. Serwer HiPath 5000 realizuje również funkcję IP Call Center bazującą na ACD (Automatic Call Distribution). IP Call Center jest tak samo funkcjonalny jak: Flex Routing, web call-back, IVR (Interactive Voice Responce), music-on-hold, a ponadto umożliwia wykonywanie różnego rodzaju statystyk.
HiPath 5000 dzięki integracji z systemami poczty głosowej i e-mail umożliwia wysyłanie wiadomości głosowych w postaci plików WAV prosto do skrzynek pocztowych. 
Klientami systemu mogą być aplikacje typu SoftPhone z rodziny optiClient 300 czy Microsoft NetMeeting oraz dowolne telefony IP pracujące w standardzie H.323 np. optiPoint 300 Advanced, optiPoint 400 standard, optiPoint 600. 
Główną z zalet systemu HiPath 5000 jest skalowalność, bowiem liczbę użytkowników można rozszerzać jedynie poprzez zakup licencji, a pozostałe komponenty nie ulegają zmianie. Poza tym instalacja systemu w istniejących sieciach IP przebiega w bardzo prosty sposób. 
System oferowany jest w dwóch wersjach: instalowanej na oddzielnym serwerze - HiPath 5500 oraz wersji przystosowana dla mniejszych konfiguracji - HiPath 5300, montowanej w racku 19'' z preinstalowanym systemem Windows NT.

Wraz z pojawieniem się technologii VoIP firma Siemens wprowadziła do swojej oferty nowe urządzenia umożliwiające realizację połączeń głosowych wykorzystując protokół IP oraz rozszerzyła funkcjonalność istniejących platform. Do produktów realizujących usługi VoIP należą serwery HiPath 3000, HiPath 4000 oraz HiPath 5000. Klientami telefonii IP mogą być aplikacje tzw. Softphone oraz telefony IP.
Podczas KST zwiedzający będą mieli okazję zapoznać się z ofertą telefonów IP - optiPoint należących do rodziny optiPoint zgodne ze specyfikacją H.323 za wyjątkiem telefonu optiPoint 100 advance pracującego w oparciu o protokół SIP. Wszystkie telefony IP mogą realizować połączenia z kodowaniem G.711 i G.723.1. Różnice pomiędzy poszczególnymi modelami: optiPoint 300 advance, optiPoint 400 standard czy też optiPoint 600 sprowadzają się do wielkości i typu wyświetlacza, zakresu zaimplementowanej funkcjonalności czy też wielości pamięci. Telefon optiPoint 100 advance jest konstrukcyjnie tym samym aparatem co optiPoint 300 advance, różnice leżą po stronie oprogramowania.

Siemens pokaże także HiPath 4000 - konwergentną platformę IP dla przedsiębiorstw, która łączy w sobie zalety nowatorskiej, opartej na protokole IP komunikacji z niezawodnością i bezpieczeństwem systemów przeznaczonych do przesyłania wyłącznie głosu. Konwergentne platformy IP mogą znaleźć zastosowanie w sieci dowolnego typu. Rozproszona architektura serwera HiPath 4000 jest zarządzana centralnie. Takie rozwiązanie gwarantuje znaczne korzyści ekonomiczne dla przedsiębiorstwa. Również aplikacje instalowane są centralnie. Są one dostępne dla wszystkich użytkowników sieci bez względu na to, w którym miejscu firmy aktualnie się znajdują.
Dzięki platformie HiPath 4000 przedsiębiorstwa dowolnej wielkości - a w szczególności posiadające wiele oddziałów - korzystają efektywnie ze wszystkich funkcji systemowych. Jednorodna sieć może również powstać poprzez łączenie serwerów HiPath 4000 oraz istniejących już systemów Hicom 300 E.
Oprócz wszystkich usług dostępnych w tradycyjnych systemach komunikacji głosowej, HiPath 4000 udostępnia również rozwiązania do komunikacji multimedialnej pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy. HiPath 4000 posiada rozproszoną architekturę bazującą na otwartych standardach. Wszystkie aplikacje i rozwiązania są instalowane tylko raz i administrowane przez centralny system zarządzania. Zapewniony jest przy tym wysoki poziom dostępności.
Zastosowanie serwera HiPath przynosi również korzyści z inwestycji dokonanych już wcześniej zarówno w infrastrukturę komunikacyjną, jak i w klientów, partnerów czy też pracowników. Na przykładzie systemu HiPath 4000 można zauważyć, jak platforma konwergentna obniża koszty komunikacji w przedsiębiorstwie. Zlikwidowany zostaje podział na sieci do przesyłania głosu i danych. Trzeba utrzymywać i dbać tylko o jedną infrastrukturę. Procesy pracy stają się stabilne i przebiegają elektronicznie.
Serwer HiPath gwarantuje, że procesy konwergencji w przedsiębiorstwach dokonują się bez żadnego ryzyka. Karty systemowe stosowane dotychczas w rozwiązaniu Hicom 300 E i nowe karty systemu HiPath 4000 są ze sobą kompatybilne. Bez problemu można również integrować nowe aplikacje i rozwiązania.
Cała rodzina HiPath 4000 (HiPath 4300 i 4500) posiada jednakowe oprogramowanie, interfejsy i aplikacje. Dzięki koncepcji modułowej budowy, wielości skalowalnych punktów dostępu i wszechstronnym możliwościom pracy w sieci, HiPath 4000 jest idealnym rozwiązaniem dla całego przedsiębiorstwa - niezależnie o jego wielkości i lokalnych wymagań - i oferuje możliwości łatwej rozbudowy.
HiPath 4300 obsługuje do 3 bezpośrednio przyłączonych punktów dostępowych i dodatkowo do 40 przyłączonych poprzez sieć IP. Do systemu można przyłączyć do 2 000 abonentów. Dzięki modułowej budowie, HiPath 4300 jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla małych i średnich lokalizacji, jak również dla prostych konfiguracji typu Simplex w wyższym segmencie pojemności.
HiPath 4500 obsługuje do 15 bezpośrednio przyłączanych punktów dostępowych i dodatkowo do 83 rozproszonych w sieci IP. W tej konfiguracji możliwe jest podłączenie do 12 000 abonentów. Ponadto, w celu zwiększenia stopnia niezawodności systemu, oferuje się opcję dupleksowego rozwiązania dla sterowania centralnego, jak również redundantne zasilanie. Dzięki modułowej budowie systemu HiPath 4500 można realizować również rozwiązania dupleksowe (z rezerwowym polem komutacyjnym i procesorem centralnym) w przedsiębiorstwach średniej wielkości.

Siemens podczas KST zaprezentuje HiPath 3000. W zależności od wariantu systemu, HiPath 3000 można rozbudować w sposób zapewniający obsługę do 500 konwencjonalnych abonentów telefonicznych oraz do 384 adapterów do przesyłu danych. Po włączeniu HiPath 3000 do sieci LAN zgodnej z protokołem TCP/IP można realizować równocześnie do 144 połączeń typu Voice over IP (VoIP) z wykorzystaniem telefonów IP lub oprogramowania telefonii IP.
Interaktywny system obsługi z użyciem wyświetlacza i przycisków dialogowych umożliwia łatwe i szybkie wybieranie funkcji w systemowych aparatach cyfrowych typu optiPoint 500, jak również w telefonach IP wykorzystujących protokół HFA. HiPath 3000 w połączeniu z rozwiązaniami łączności bezprzewodowej HiPath Cordless EM umożliwia stworzenie spójnego systemu łączności z wykorzystaniem telefonów systemowych, także aparatów typu DECT. Dzięki specjalnym adapterom podłączanym bezpośrednio do telefonów optiPoint 500, możliwe jest dostosowanie funkcjonalności aparatu do potrzeb danego stanowiska pracy.
W przypadku istnienia filii i oddziałów terenowych firmy, połączenia sieciowe z innymi systemami realizuje się za pomocą konwencjonalnych protokołów sieciowych CorNet-N i QSig lub połączeń między sieciami LAN pracującymi w oparciu o protokół TCP/IP. Oprogramowanie zarządzające systemem jest wydajne niezależnie od wielkości systemu. Poszczególne aplikacje integruje się z systemem w postaci dodatkowych modułów lub przyłącza za pośrednictwem otwartych interfejsów. HiPath 3000 pozwala na elastyczną migrację od konwencjonalnych systemów komunikacji do opartych na protokole IP multimedialnych platform komunikacyjnych.

Zwiedzający będą mogli poznać działanie HiPath ProCenter Workflow, rozwiązania, które pozwala na profesjonalną organizację kontaktów z klientami. W dużym stopniu ułatwiania pracę osobom, które odbierają telefony i pocztę elektroniczną, faksy i wiadomości poczty głosowej, dzwonią do klientów i współpracowników, wysyłają pocztę, faksy i listy (właściwie to opis pracy na każdym stanowisku w firmie, która ma klientów!). Na czym polega ułatwienie tej pracy? Na tym, że można wszystkie te czynności wykonywać z jednego miejsca i przy użyciu jednego urządzenia - komputera (wyposażonego dodatkowo w słuchawkę telefoniczną). Ponieważ cały ten pozorny chaos telefoniczno-mailowo-faksowo-pocztowo-głosowy trafia w jedno miejsce, da się go w jakiś sposób uporządkować. Na przykład, kiedy odpowiadamy na pocztę elektroniczną to nie dzwoni telefon i na odwrót; wiadomości głosowe, pozostawione w poczcie głosowej i faksy trafiają do nas w ten sam sposób - jako pliki w systemie pocztowym dzięki czemu można je wygodnie przeglądać, sortować, przekazywać do innych osób itd. Wszystkie sposoby komunikacji (telefon, e-mail, www, faks, poczta głosowa) obsługiwane są przez jeden system i w jeden sposób - cyfrowa transmisja z protokołem internetowym (IP) pozwala zaoszczędzić wydatki na dwie odrębne, jak dotąd, sieci: telefoniczną i komputerową. Tutaj wszystko trafia do użytkownika przez jedną sieć - sieć komputerową LAN. W momencie włączenia komputera staje się on uniwersalnym stanowiskiem komunikacyjnym. A dokładniej: w momencie wpisania nazwy użytkownika i hasła - wtedy system wie z kim ma do czynienia. Oznacza to pełną swobodę poruszania się w ramach sieci - możemy zalogować się na dowolnym komputerze, który staje się naszym stanowiskiem pracy. Nie ma więc potrzeby przypisywania na stałe "pracowników do biurek", wszyscy pracownicy uzyskują pełną mobilność.
Dla samego użytkownika takie skupienie wszystkich sposobów komunikacji w jednym urządzeniu to duża wygoda: kiedy ktoś do nas dzwoni na ekranie pojawiają się wszystkie dostępne o tej osobie (kliencie, kontrahencie) informacje. W jednej chwili możemy wysłać do tej osoby wiadomość lub faks, dopisać ważne informacje do bazy danych czy sprawdzić jakie w ostatnim czasie otrzymaliśmy od niej wiadomości. Stąd już tylko krok do wejścia na następny poziom skutecznej obsługi klientów w ramach systemu CRM (Customer Relationship Management).
Z punktu widzenia firmy - taki sposób pracy to duże oszczędności. Poza wymienioną już redukcją wyposażenia (jedna sieć) i kosztów obsługi (administrowanie jednym systemem zamiast dwoma: telefonicznym i komputerowym) można spodziewać się poprawy jakości obsługi klientów: mniej traconych rozmów telefonicznych, krótszy czas oczekiwania na połączenie, szybkie odpowiedzi na pocztę elektroniczną i faksy - to podstawa poprawy jakości. Do tego dochodzą przyczyny zasadnicze: wygoda pracy, łatwy dostęp do danych, możliwość skupienia się na jednej sprawie bez rozpraszania uwagi.
I wreszcie najważniejsze z punktu widzenia klienta. Klient, który może zadzwonić, połączyć się przez internet wysyłając wiadomość lub korzystając ze strony www, przysłać faks lub zostawić wiadomość w poczcie głosowej i za każdym razem jest szybko i sprawnie obsługiwany, to klient zadowolony. Zadowolenie klienta jest tym większe, że może korzystać z kilku takich funkcji równocześnie: podczas przeglądania strony www wybiera funkcję "chat" i zaczyna tekstową pogawędkę z przedstawicielem firmy, albo funkcję "zadzwoń do mnie" i za chwilę pogawędka jest już pogawędką telefoniczną. A jeżeli jego połączenie z internetem jest wystarczająco szybkie może jednocześnie prowadzić rozmowę i przeglądać stronę.

Siemens podczas KST zaprezentuje także rozwiązania dla operatorów sieci komórkowych.
Zwiedzający będą mogli zapoznać się z Payment@vantage rozwiązaniem, które umożliwia w łatwy i bezpieczny sposób pobranie należności za usługę lub informację.
Payment@vantage umożliwia zarówno obsługę transakcji micropaymentowych (np. do 10-15 złotych, obciążając rachunek telefoniczny użytkownika lub jego konto prepaidowe) oraz macropaymentowych (powyżej 15 zł, z obciążeniem karty kredytowej lub konta bankowego użytkownika.). Dane o użytkowniku są przechowywane w bazie danych dostawcy systemu paymentowego (np. operator telefonii komórkowej) i nie są udostępniane sprzedawcom lub dostawcom aplikacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu transakcja jest bezpieczna zarówno dla użytkownika (ochrona jego danych) jak i sprzedawcy (przed potwierdzeniem transakcji system sprawdza, czy użytkownik ma do dyspozycji odpowiednią ilość środków płatniczych).
Payment@vantage umożliwia również realizację pobierania należności w czasie rzeczywistym za kontent (content charging), za ilość informacji (volume charging) oraz za czas dostępu do informacji (time charging).
Elastyczność produktu umożliwia implementację scenariuszy płatniczych w zależności od potrzeb klienta i aplikacji, np. pobieranie opłat za dostęp do informacji, stron internetowych, gier, chatów, dzwonki i loga do telefonów komórkowych, Premium Services (np. SMS), pobieranie plików mp3, drobne zakupy, rezerwacja i kupno biletow, itp.
Różnorodność funkcjonalności i ich łatwość dopasowania do potrzeb klienta sprawia, ze Payment@vantage jest produktem dedykowanym nie tylko do aplikacji UMTS lecz także dla aplikacji internetowych i telefonii komórkowej 2G.
Parlay@vantage jest adresowany dla operatorów i dostawców usług sieci komórkowej 2 i 3 generacji (GSM, UMTS) oraz operatorów stacjonarnych (w przyszłości), którzy na bazie istniejących zasobów sieci chcą generować dodatkowe przychody, oferując użytkownikowi końcowemu w bardzo krótkim czasie, szereg różnorodnych usług i aplikacji. Parlay@vantage umożliwia dostawcom usług i aplikacji dostęp do zasobów sieci komórkowej, stacjonarnej i IP poprzez zdefiniowany przez Parlay Group interfejs API (Application Programming Interface). Pozwala to na tworzenie aplikacji umożliwiających konwergencję sieci stałych i komórkowych, np. Televoting service (dostęp głosowy, e-mail, SMS, WAP), Follow Me, Travel Guide, Number Portability, etc.
System składa się z systemu dostępowego (Parlay gateway) oraz podłączonych do niego klientów (Parlay client). Funkcją Parlay gateway jest dostęp do zasobów sieci (HLR, sieci inteligentne, MSSP, sieć IP, itp.) oraz udostępnienie tych zasobów dostawcom aplikacji w postaci zunifikowanego interfejsu API. Tworzenie aplikacji odbywa się bez bezpośredniego dostępu do każdego z elementów sieci (co niejednokrotnie jest uciążliwe i, ze względów bezpieczeństwa, niemożliwe). Parlay client umożliwia tworzenie, uruchamianie i kontrolowanie działania aplikacji oraz, gdy zachodzi taka potrzeba, wizualizacja wyników działania w czasie rzeczywistym.
Siemens zaprezentuje także rozwiązanie dla sieci GPRS i UMTS oparte na platformie ERX firmy Juniper Networks. Nowa platforma pozwala realizować funkcje Boarder Gateway, GGSN oraz routera tranzytowego dla szkieletu sieci GPRS i domeny pakietowej sieci UMTS. Zaletą platformy jest możliwość jednoczesnej realizacji wszystkich tych funkcji w ramach jednej platformy sprzętowej, dzięki technice wirtualnego urządzenia. Technika ta pozwala na przydzielenie oddzielnych zasobów sprzętowych każdemu z urządzeń wirtualnych oraz definicję wielu instancji tego samego urządzenia wirtualnego. Zaletą wyżej wymienionego rozwiązania jest oszczędne użycie powierzchni pomieszczeń i energii elektrycznej oraz wysoka skalowalność rozwiązania. Bogate cechy funkcjonalne platformy ERX pozwalają na oferowanie różnorodnych usług sieciowych wykorzystujących protokół IP. Konstrukcja platformy zapewnia wysoką niezawodność i wydajność pracy (wirespeed), niezależnie od rodzaju uruchomionych funkcji. Dzięki sprzężeniu wyżej opisanej platformy z takimi rozwiązaniami firmy Siemens, jak Mobile Smart Proxy, Mobile Session Manager, Service Selection Center i IP Multimedia Subsystem, możliwe będzie dynamiczne i inteligentne sterowanie dostępem do usług i zasobów sieciowych oraz oferowanie różnych form billingu, w zależności od realizowanej usługi i specyficznych wymagań użytkownika.

Siemens podczas KST zaprezentuje również dostępowe systemy radioliniowe SRA L oraz SRA Series 3. System SRA L jest radiolinią PDH typu punkt-punkt o konstrukcji rozdzielnej ("split version") dostępną w pasmach częstotliwości od 7GHz do 38GHz z przepływnością od 2Mb/s do 16x2Mb/s. Radiolinia SRA L, dostępna zarówno w konfiguracjach bez protekcji jak i z protekcją, znajduje szerokie zastosowanie w dostępowych sieciach komórkowych GSM/UMTS, dostępowych sieciach stacjonarnych oraz sieciach korporacyjnych gdzie wymagana jest mała przepływność. Rodzinę SRA L uzupełnia wersja zewnętrzna ("fully outdoor version") dostępna w pasmach częstotliwości 23GHz, 26GHz oraz 38GHz (z planowanym rozszerzeniem do 58GHz) z maksymalną przepływnością 4x2Mb/s w konfiguracji bez protekcji. SRA L w wersji zewnętrznej znajduje zastosowanie w szczególności w połączeniu ze stacjami bazowymi Siemensa typu "Micro BTS" w obszarach miejskich.

System SRA Series 3 jest radiolinią SDH typu punkt-punkt o konstrukcji rozdzielnej dostępną w pasmach częstotliwości od 7GHz do 38GHz z przepływnością STM-1. Radiolinia SRA Series 3, dostępna zarówno w konfiguracjach bez protekcji jak i z protekcją, znajduje szerokie zastosowanie w sieciach komórkowych GSM/UMTS, sieciach stacjonarnych oraz sieciach korporacyjnych gdzie wymagana jest średnia przepływność oferując korzystne rozwiązanie pod względem kosztów jako alternatywa w stosunku do światłowodu. System SRA Series 3 oferowany jest w dwóch wersjach: "Normal Density" (szerokość kanału 56MHz) oraz "High Density" (szerokość kanału 28MHz).

SRA L, SRA Series 3 jak również pozostałe systemy radioliniowe z katalogu Siemens Information and Communication Mobile zarządzane są poprzez system nadzoru NetViewer.

Opinie:

Opinie archiwalne (10):

Komentuj

Komentarze / 10

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: