Siemens SL55 w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 65

Regulamin promocji „NIE TRACISZ ANI SEKUNDY”

 1. Promocja „NIE TRACISZ ANI SEKUNDY” obejmuje osoby, które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną „Umową”), stając się Klientem w myśl „Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.” i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej.

 2. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi:

 3. 50,00 zł (61,00 zł brutto) w przypadku zawarcia Umowy i wyboru jednej z taryf: Plus 20, Plus 40,

 4. 15,00 zł (18,30 zł brutto) w przypadku zawarcia Umowy i wyboru jednej z taryf: Plus 60, Plus 100, Plus 200, Plus 400.

 5. Opłata aktywacyjna w wysokości określonej w pkt.2 płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym.

 6. Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.

 7. Promocyjna cena w zł aparatów telefonicznych oferowanych w Promocji „NIE TRACISZ ANI SEKUNDY” wchodzących w skład Zestawów wynosi odpowiednio:

Lp. Model aparatu telefonicznego  Cena w zł
przy zawarciu Umowy
i wyborze taryfy:
Plus 20
Cena w zł
przy zawarciu Umowy
i wyborze jednej z taryf:
Plus 40, Plus 60
Cena w zł
przy zawarciu Umowy
i wyborze jednej z taryf:
Plus 100, Plus 200, Plus 400
  Motorola C333 1,00
(1,22 brutto)
1,00
(1,22 brutto)
1,00
(1,22 brutto)
  Nokia 3310 1,00
(1,22 brutto)
1,00
(1,22 brutto)
1,00
(1,22 brutto)
  Siemens A50 1,00
(1,22 brutto)
1,00
(1,22 brutto)
1,00
(1,22 brutto)
  Nokia 5210 1,00
(1,22 brutto)
1,00
(1,22 brutto)
1,00
(1,22 brutto)
  Sony J7 1,00
(1,22 brutto)
1,00
(1,22 brutto)
1,00
(1,22 brutto)
  Motorola V50L 1,00
(1,22 brutto)
1,00
(1,22 brutto)
1,00
(1,22 brutto)
  Nokia 3410 1,00
(1,22 brutto)
1,00
(1,22 brutto)
1,00
(1,22 brutto)
  Samsung N620 1,00
(1,22 brutto)
1,00
(1,22 brutto)
1,00
(1,22 brutto)
  Nokia 5510 1,00
(1,22 brutto)
1,00
(1,22 brutto)
1,00
(1,22 brutto)
  Siemens C55 1,00
(1,22 brutto)
1,00
(1,22 brutto)
1,00
(1,22 brutto)
  Sagem myX-5m 1,00
(1,22 brutto)
1,00
(1,22 brutto)
1,00
(1,22 brutto)
  Philips Fisio 822 1,00
(1,22 brutto)
1,00
(1,22 brutto)
1,00
(1,22 brutto)
  Siemens SL45i 1,00
(1,22 brutto)
1,00
(1,22 brutto)
1,00
(1,22 brutto)
  Motorola V66i 1,00
(1,22 brutto)
1,00
(1,22 brutto)
1,00
(1,22 brutto)
  Samsung N500 1,00
(1,22 brutto)
1,00
(1,22 brutto)
1,00
(1,22 brutto)
  Nokia 3510i 49,00
(59,78 brutto)
1,00
(1,22 brutto)
1,00
(1,22 brutto)
  Panasonic GD 67 49,00
(59,78 brutto)
1,00
(1,22 brutto)
1,00
(1,22 brutto)
  Nokia 6510 49,00
(59,78 brutto)
1,00
(1,22 brutto)
1,00
(1,22 brutto)
  Siemens ME45 49,00
(59,78 brutto)
1,00
(1,22 brutto)
1,00
(1,22 brutto)
  Motorola C350 49,00
(59,78 brutto)
19,00
(23,18 brutto)
1,00
(1,22 brutto)
  Samsung A400 99,00
(120,78 brutto)
99,00
(120,78 brutto)
1,00
(1,22 brutto)
  Motorola T720i 99,00
(120,78 brutto)
49,00
(59,78 brutto)
1,00
(1,22 brutto)
  Motorola T720i
+ aparat cyfrowy
199,00
(242,78 brutto)
149,00
(181,78 brutto)
99,00
(120,78 brutto)
  Sony Ericsson T68i 199,00
(242,78 brutto)
 199,00
(242,78 brutto)
99,00
(120,78 brutto)
  Nokia 8310 299,00
(364,78 brutto)
299,00
(364,78 brutto)
199,00
(242,78 brutto)
  Nokia 6310i 499,00
(608,78 brutto)
499,00
(608,78 brutto)
 299,00
(364,78 brutto)
  Nokia 5100 599,00
(730,78 brutto)
599,00
(730,78 brutto)
399,00
(486,78 brutto)
  Siemens S55 699,00
(852,78 brutto)
 699,00
(852,78 brutto)
 499,00
(608,78 brutto)
  Siemens SL55 899,00
(1096,78 brutto)
899,00
(1096,78 brutto)
699,00
(852,78 brutto)
  Samsung T100 899,00
(1096,78 brutto)
899,00
(1096,78 brutto)
699,00
(852,78 brutto)
  Nokia 3650 899,00
(1096,78 brutto)
899,00
(1096,78 brutto)
699,00
(852,78 brutto)
  Nokia 7650 1199,00
(1462,78 brutto)
1199,00
(1462,78 brutto)
999,00
(1218,78 brutto)
  Nokia 6100 1199,00
(1462,78 brutto)
1199,00
(1462,78 brutto)
999,00
(1218,78 brutto)
  Panasonic GD87 1199,00
(1462,78 brutto)
1199,00
(1462,78 brutto)
999,00
(1218,78 brutto)
  Nokia 7250 1199,00
(1462,78 brutto)
1199,00
(1462,78 brutto)
999,00
(1218,78 brutto)
  Nokia 6800 1199,00
(1462,78 brutto)
1199,00
(1462,78 brutto)
999,00
(1218,78 brutto)
  Samsung V200  1199,00
(1462,78 brutto)
1199,00
(1462,78 brutto)
999,00
(1218,78 brutto)
  Samsung S100 1199,00
(1462,78 brutto)
 1199,00
(1462,78 brutto)
999,00
(1218,78 brutto)
  Nokia 8910 1399,00
(1706,78 brutto)
1399,00
(1706,78 brutto)
1199,00
(1462,78 brutto)
  Nokia 9210i 1999,00
(2438,78 brutto)
1999,00
(2438,78 brutto)
1799,00
(2194,78 brutto)
Lp. Model aparatu telefonicznego Cena w zł
przy zawarciu Umowy
i wyborze taryfy:
Plus 20
 Cena w zł
przy zawarciu Umowy
i wyborze taryfy:
Plus 40
Cena w zł
przy zawarciu Umowy
i wyborze taryfy:
Plus 60
Cena w zł
przy zawarciu Umowy
i wyborze jednej z taryf:
Plus 100, Plus 200, Plus 400,
41 Siemens M55 179,00 (218,38 brutto) 79,00
(96,38 brutto)
49,00
(59,78 brutto)
1,00
(1,22 brutto)
42 Siemens M55
+ aparat cyfrowy
229,00 (279,38 brutto) 129,00 (157,38 brutto) 79,00
(96,38 brutto)
29,00
(35,38 brutto)
43 Sony Ericsson T310 + aparat cyfrowy 99,00 (120,78 brutto) 79,00
(96,38 brutto)
49,00
(59,78 brutto)
1,00
(1,22 brutto)
44 Nokia 6610 249,00 (303,78 brutto) 149,00 (181,78 brutto) 99,00 (120,78 brutto)  49,00
(59,78 brutto)
Lp. Model aparatu telefonicznego Cena w zł
przy zawarciu Umowy
i wyborze taryfy:
Plus 20
Cena w zł
przy zawarciu Umowy
i wyborze jednej z taryf:
Plus 40
Cena w zł
przy zawarciu Umowy
i wyborze jednej z taryf:
Plus 60, Plus 100
Cena w zł
przy zawarciu Umowy
i wyborze jednej z taryf:
Plus 200, Plus 400
42 Nokia 7210 899,00
(1096,78 brutto)
899,00
(1096,78 brutto)
 199,00
(242,78 brutto)
99,00
(120,78 brutto)
 1. Promocja „NIE TRACISZ ANI SEKUNDY” trwa od 21.07.2003 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 17.08.2003 roku.

 2. Do wzięcia udziału w Promocji „NIE TRACISZ ANI SEKUNDY” nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1.

 3. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji „NIE TRACISZ ANI SEKUNDY”:
  a. w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia,
  b. Klient nie może zawiesić świadczenia usług,
  c. Klient nie może rozwiązać Umowy.

 4. Klient nabywający Zestaw w Promocji „NIE TRACISZ ANI SEKUNDY” może wybrać jedną z taryf: Plus 20, Plus 40, Plus 60, Plus 100, Plus 200, Plus 400 zgodnie ze specyfikacją poszczególnych Zestawów, określonych w pkt. 5. Regulaminu Promocji „NIE TRACISZ ANI SEKUNDY”.

 5. Klient, który zakupił Zestaw w Promocji „NIE TRACISZ ANI SEKUNDY” nie może od daty aktywacji karty SIM zmienić wybranej taryfy zgodnie z treścią pkt. 9 Regulaminu Promocji „NIE TRACISZ ANI SEKUNDY” w okresie czasu
  a) 3 miesięcy gdy dokonał wyboru taryfy Plus 20 i Plus 40,
  b) 6 miesięcy gdy dokonał wyboru taryfy Plus 60 i Plus 100,
  c) 9 miesięcy gdy dokonał wyboru taryfy Plus 200 i Plus 400.

 6. Klient, który zakupił Zestaw w Promocji „NIE TRACISZ ANI SEKUNDY” nie może w ciągu 12 miesięcy od daty aktywacji karty SIM zmienić taryfy na taryfę o niższej opłacie abonamentowej.

 7. Klient, który zakupił Zestaw w Promocji „NIE TRACISZ ANI SEKUNDY” ma możliwość uruchomienia usługi „Taniej Poza Szczytem” w momencie aktywacji karty SIM lub po upływie następujących okresów czasu (odpowiednio dla wybranej przez Klienta taryfy):
  a. po upływie 3 miesięcy od daty aktywacji karty SIM w taryfach Plus 20 i Plus 40
  b. po upływie 6 miesięcy od daty aktywacji karty SIM w taryfach Plus 60 i Plus 100
  c. po upływie 9 miesięcy od daty aktywacji karty SIM w taryfach Plus 200 i Plus 400

 8. W przypadku uruchomienia usługi „Taniej Poza Szczytem” w momencie aktywacji karty SIM, Klient nie może deaktywować tej usługi przed upływem następujących okresów czasu (odpowiednio dla wybranej przez Klienta taryfy):
  a. przed upływie 3 miesięcy od daty aktywacji karty SIM w taryfach Plus 20 i Plus 40
  b. przed upływie 6 miesięcy od daty aktywacji karty SIM w taryfach Plus 60 i Plus 100
  c. przed upływie 9 miesięcy od daty aktywacji karty SIM w taryfach Plus 200 i Plus 400

 9. Klient, który zakupił Zestaw w Promocji „NIE TRACISZ ANI SEKUNDY” bez względu na wybraną w ramach Promocji taryfę, ma uruchomioną na warunkach promocyjnych „Usługę naliczania opłat”. W ramach Promocji Klient od dnia uruchomienia tej usługi przez 3 miesiące dla taryf Plus 20 i Plus 40, 6 miesięcy dla taryf Plus 60 i Plus 100, 9 miesięcy dla taryf Plus 200 i Plus 400, ponosi za „Usługę naliczania opłat” promocyjną opłatę miesięczną. Promocyjna opłata miesięczna za tę usługę wynosi 0,82 zł netto (1,00 zł brutto) i w stosunku do opłaty miesięcznej naliczanej zgodnie z Cennikiem świadczenia usług w sieci Plus GSM jest pomniejszona o rabat o wartości 14,18 zł (17,30 zł brutto). Po 3 miesiącach dla taryf Plus 20 i Plus 40, 6 miesiącach dla taryf Plus 60 i Plus 100, 9 miesiącach dla taryf Plus 200 i Plus 400 opłata za uruchomioną „Usługę naliczania opłat” będzie zgodna z Cennikiem świadczenia usług w sieci Plus GSM i wynosić będzie 15 zł (18,30 zł brutto).

 10. Klient nabywający Zestaw w Promocji „NIE TRACISZ ANI SEKUNDY”, może na warunkach promocyjnych uruchomić usługę „Strefa Plus”. Szczegółowe informacje na temat zasad uruchomienia i działania usługi „Strefa Plus” zawiera Regulamin promocji „Strefa Plus Na Wakacjach”.

 11. Jeżeli Klient dokona aktywacji w jednej z taryf w ramach planu taryfowego Plus, a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut i SMS’ów wliczonych w abonament, zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego.

 12. W Promocji „NIE TRACISZ ANI SEKUNDY”, oferowane są karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów oraz karty standardowe umożliwiające bezpłatny wybór dostępnego dla danej karty SIM numeru telefonu. W przypadku, gdy klient wyrazi chęć zmiany numeru przydzielonego do karty wstępnie aktywowanej na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata wynosi 50,00 zł (61,00 zł brutto). Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.

 13. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach Promocji „NIE TRACISZ ANI SEKUNDY”, przed upływem 24 miesięcy od daty zawarcia Umowy, Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania.

 14. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł (61,00 zł brutto).

 15. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 19 , działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 21 Regulaminu Promocji „NIE TRACISZ ANI SEKUNDY”.

 16. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 8 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zaprzestania korzystania z usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 850,00 PLN.

 17. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 21 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

 18. Oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

 19. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 14 dni Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany.

 20. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu 24 miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 zł (610,00 zł brutto).

 21. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 24 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji, rękojmi lub uprawnień z tytułu niezgodności z umową.

 22. Promocja “NIE TRACISZ ANI SEKUNDY” w czasie jej trwania nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. z zastrzeżeniem treści pkt. 15 niniejszej Promocji.

 23. Klient biorący udział w Promocji “NIE TRACISZ ANI SEKUNDY” nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.

 24. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji „NIE TRACISZ ANI SEKUNDY” zastosowanie mają postanowienia „Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.”, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

 25. Cena wymienionych w pkt. 5 aparatów telefonicznych, oferowanych na warunkach ogólnych wynosi odpowiednio:

Model aparatu telefonicznego Cena w zł aparatu telefonicznego
oferowanego na zasadach ogólnych
Motorola C333 799,00
(974,78 brutto)
Nokia 3310 699,00
(852,78 brutto)
Siemens A50 699,00
(852,78 brutto)
Nokia 5210 949,00
(1157,78 brutto)
Sony J7 699,00
(852,78 brutto)
Motorola V50L 1199,00
(1462,78 brutto)
Nokia 3410 899,00
(1096,78 brutto)
Samsung N620 999,00
(1218,78 brutto)
Nokia 5510  899,00
(1096,78 brutto)
Siemens C55  999,00
(1218,78 brutto)
Sagem myX-5m 699,00
(852,78 brutto)
Samsung N500  949,00
(1157,78 brutto)
Panasonic GD 67 999,00
(1218,78 brutto)
Nokia 6510 1499,00
(1828,78 brutto)
Siemens ME45 1199,00
(1462,78 brutto)
Philips Fisio 822 699,00
(852,78 brutto)
Siemens SL45i 999,00
(1218,78 brutto)
Motorola V66i 1199,00
(1462,78 brutto)
Motorola C350  899,00
(1096,78 brutto)
Nokia 3510i 999,00
(1218,78 brutto)
Samsung A400  1399,00
(1706,78 brutto)
Motorola T720i 1099,00
(1340,78 brutto)
Motorola T720i
+ aparat cyfrowy
1199,00
(1462,78 brutto)
Sony Ericsson T68i 1899,00
(2316,78 brutto)
Nokia 8310  1949,00
(2377,78 brutto)
Nokia 6310i 1549,00
(1889,78 brutto)
Nokia 5100 1699,00
(2072,78 brutto)
Siemens S55 1649,00
(2011,78 brutto)
Siemens SL 55 1849,00
(2255,78 brutto)
Samsung T100 1849,00
(2255,78 brutto)
Nokia 3650  2049,00
(2499,78 brutto)
Nokia 7650 2699,00
(3292,78 brutto)
 1. Opłata aktywacyjna w sieci Plus GSM oferowana na warunkach ogólnych wynosi 100,00 zł (122,00 zł brutto).

 2. Klient zobowiązuje się do informowania Polkomtel S.A. o stosowaniu urządzeń FCT "Fixed Cellular Terminal" (adapter GSM, urządzenie zapewniające dostęp do sieci GSM z terminali stacjonarnych lub też central PBX), w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Plus GSM.

 3. Klient zobowiązuje się do przekazania Polkomtel S.A. pełnego zakresu numeracji wewnętrznej centrali PBX "Private Branch Exchange" (centrala abonencka umożliwiająca łączność wewnętrzną w biurze z możliwością realizacji połączeń do i z innych sieci) wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do numeracji, z której będą pochodziły połączenia realizowane za pośrednictwem urządzeń FCT.

 4. Klient nie ma prawa za pomocą kart SIM, działających w sieci Plus GSM, kierować do sieci Plus GSM ruchu z innych sieci telekomunikacyjnych.

 5. Polkomtel S.A. ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej w ramach niniejszej Promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Klienta z zobowiązań określonych w pkt. 32 - 34, co nie wyłącza możliwości skorzystania przez Polkomtel S.A. z uprawnień określonych w pkt. 21.

Opinie:

Opinie archiwalne (65):

Komentuj

Komentarze / 65

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  wsh pisze: 2003-07-22 19:51
  hehe jaki reflex :P ale jeszcze raz brawa dla +
  0
 • Users Avatars Mini
  dev pisze: 2003-07-22 19:59
  jajuszko już w sprzedaży ;)))
  0
 • Users Avatars Mini
  wsh pisze: 2003-07-22 20:01
  hehe na Wielkanoc bedzie sie dobrze sprzedawal :)
  0
 • Users Avatars Mini
  dev pisze: 2003-07-22 20:10
  no no... może będzie w Simplusie ;PP
  0
 • Users Avatars Mini
  wsh pisze: 2003-07-22 20:12
  hehe nono z naliczaniem sekundowym :P :)
  0
 • Users Avatars Mini
  Robert542 pisze: 2003-07-22 20:24
  Ale refleksem popisal sie GOL......... Kolejna dobra promocja Plusa, powoli zaczyna dominowac na rynku postpaid. Ciekawe obnizenie ceny Nokii 7210: w Plus40 po 1096 a w Plus60 po 242 zl. Dobra cena SE T310, Nokii 6610.
  0
 • Users Avatars Mini
  dev pisze: 2003-07-22 20:27
  no nie wiem, ale z taktem 1/1 w Simplusie to mogłoby być, zrobią tak jak w erze opłatę cykliczną i będzie dostępne :)
  0
 • Users Avatars Mini
  wsh pisze: 2003-07-22 20:33
  hehe no syte by to bylo :) jak by ta oplata wynosila 5 zl :P trzeba napisac do Plusa z naszym pomyslem hehe :)
  0
 • Users Avatars Mini
  dev pisze: 2003-07-22 20:36
  petycję zrobimy i niech każdy zainteresowany doda swój głos ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  Wiking pisze: 2003-07-22 20:37
  z tymi cenami to troche przesadzili
  0
 • Users Avatars Mini
  wsh pisze: 2003-07-22 20:39
  hmm to jak juz to moze jeszcze jakies darmowe minuty wliczone w koszt karty hehehe :P
  0
 • Users Avatars Mini
  Wiking pisze: 2003-07-22 20:39
  a glosu do petycji nie dodam :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  siemens-s55 pisze: 2003-07-22 20:40
  Nareszscie sl55 ale troche z cena przesafdzili i jeszcze bez kamerki :((((( Ale zawsze sl byl dla wyzszej klasy!!!!!!!!!!!! Szkoda ze taki drogi :((((
  0
 • Users Avatars Mini
  dev pisze: 2003-07-22 20:42
  nie wiem co teraz się bardziej w Simplusie opłacałoby minuty czy smsy bo dawno już nie mam [jadę na abo ;P] ale to też dobry pomysł ;) mamy już nowe taktowanie, darmowe bonusy w kosztach karty ;)) co jeszcze do petycji ??
  0
 • Users Avatars Mini
  wsh pisze: 2003-07-22 20:42
  wiking, nie chcial bys takiego prepaida z 1/1 ? hehe
  0
 • Users Avatars Mini
  dev pisze: 2003-07-22 20:43
  siemens-s55 * poczekaj, na święta będzie tak jak rok temu [sl45i za 49 PLN netto] ;))
  0
 • Users Avatars Mini
  wsh pisze: 2003-07-22 20:46
  no wlasnie :) kupisz go sobie w zestawie simplus :P
  0
 • Users Avatars Mini
  Wiking pisze: 2003-07-22 20:48
  wsh: po pierwsze + mnie nie intersuje (jezeli chodzi o jakikolwiek zakup)
  0
 • Users Avatars Mini
  Wiking pisze: 2003-07-22 20:49
  po drugie- zejdzcie na ziemie ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  Wiking pisze: 2003-07-22 20:50
  wracajac do tematu: + ma w promo kilka hakow, np. pkt 10 i 11
  0
 • Users Avatars Mini
  wsh pisze: 2003-07-22 20:52
  hehe a nie mogles tego napisac w jednym komentarzu tylko 3? hehe :P
  0
 • Users Avatars Mini
  wsh pisze: 2003-07-22 20:53
  a takie haki to zawsze sa
  0
 • Users Avatars Mini
  Wiking pisze: 2003-07-22 20:53
  wsh: zastanawialem sie co napisac w "po drugie" :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  fian pisze: 2003-07-22 20:54
  + bajer
  0
 • Users Avatars Mini
  dev pisze: 2003-07-22 20:56
  to normalne, przecież [pkt 10] opłata za takt 1/1 jest obniżona o 17.30 PLN brutto i zmiana może wyjść na niekorzyść Polkomtel S.A / a zmiana taryfy [pkt 11] uzależniona jest od wybranego telefonu, bo nikt przy zdrowych zmysłach nie da Ci 7210 przy wyborze abonamentu za 30.50 PLN brutto........
  0
 • Users Avatars Mini
  Wiking pisze: 2003-07-22 21:00
  dev: oczywiscie, ale to jest "uziemienie" w jednej taryfie na dluzszy okres
  0
 • Users Avatars Mini
  dev pisze: 2003-07-22 21:05
  wiking * jak się niepodoba to jeszcze są dwa opy ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  spiro pisze: 2003-07-22 21:06
  cena jak na poczatek niezla, ale juz niedlugo swieta :)
  0
 • Users Avatars Mini
  dziobek pisze: 2003-07-22 21:06
  dobrze ze go wprowadzili, cena zaporowa, ale nie dla psa kielbasa...
  0
 • Users Avatars Mini
  wpe pisze: 2003-07-22 21:15
  I tak lepsze warunki niż w ERZE. Tam taryfy nie można zmieniać przez 2 lata !!!! A tu jest tylko rok - bardziej da się przełknąć. Chociaż nie ma to jak czasy, gdy taryfy nie można było zmieniać przez 6 miesięcy. Ale, skoro większość Polaków chce tanie fony zamiast minut - to raczej ten okres będzie się wydłużał, i może kiedyś umowa na 3-4 lata z Motorolą v600 za 1 pln :))) hehe
  0
 • Users Avatars Mini
  rafalpf pisze: 2003-07-22 21:30
  moj brat ma taryfe plus 40 i może po 3 miesiącach zmienić taryfe
  0
 • Users Avatars Mini
  rafalpf pisze: 2003-07-22 21:30
  oooooo i dostał 3 miechy za darmo naliczanie sekundowe i plecam za dormo
  0
 • Users Avatars Mini
  rafalpf pisze: 2003-07-22 21:31
  Plus fajny jest ale simplus już nie
  0
 • Users Avatars Mini
  Wiking pisze: 2003-07-22 21:32
  dev: korzstam z uslug ery, i nie mialem ograniczen ze zmiana taryfy
  0
 • Users Avatars Mini
  zimek15 pisze: 2003-07-22 21:40
  Fajna ta promocja, tylko ze cena tego siemensa SL55 jest chyba troszeczke wygórowana
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-07-22 21:43
  dev - i tym razem na mój głos nie liczcie... mam już sekundowe taktowanie :-) nie dość, że płacę 15 zł mniej za abonamen niż wcześniej to mam najbardziej korzystne taktowanie, oczywiście przy samych plusach w stosunku do dotychczasowej taryfy :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-07-22 21:48
  Wiking - te haki są praktycznie w każdej promocji - nie czytasz czy co? Mo żesz przeciez kupić telefon z aktywacją poza promocją i następnego dnia bez łaski zmieniać taryfy, rozwiązywać umowy... PS. ja korzystam z Plusa i podobnie jak Ty nie mam ograniczeń co do zmiany taryfy :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  dev pisze: 2003-07-22 22:01
  wlo * petycja jest w sprawie 1/1 w Simplusie, ja mam abo i na razie nie potrzebuję go ;))
  0
 • Users Avatars Mini
  radagast pisze: 2003-07-22 22:15
  promocja jest bardzo konkretna i po prostu atrakcyjna
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-07-22 22:27
  no byłoby dobrze... oprócz abonamentów mam klika simplusów również :-) ale i tak się nie przyłączę do petycji...
  0
 • Users Avatars Mini
  Poke pisze: 2003-07-22 23:57
  Chyba na glowe upadli z cena S55.
  0
 • Users Avatars Mini
  Bart_22 pisze: 2003-07-23 00:38
  Coś o + zaczyna być powoli głośno...
  0
 • Users Avatars Mini
  ocean77 pisze: 2003-07-23 00:40
  no i cena noki 7650 juz tez powinna spasc przynajmniej do 299,- przy taryfie 60
  0
 • Users Avatars Mini
  BassPlayer pisze: 2003-07-23 01:23
  A dla mnie najciekawsze jest to, że w innej sieci niż ERA pojawił się PHILIPS. Moze w + wejdzie niedługo 530?
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-07-23 02:26
  BassPlayer***: no a zauważyłeś jaką ten Fisio 822 ma ciekawą cenę "na zasadach ogólnych" ? 699,00 (852,78 brutto)... Coś tanio, no nie ? Zresztą za tyle samo jest my-x5. Skoro Philips w Plusie, to może niedługo także jakiś Alcatel ? Bo nie wiem, czy zauważyliście, ale żadnego Alcatela w tej sieci nie uświadczycie (obecnie i w przeszłości), bo podobno nie spełniają jakichś tam wymogów technicznych tej sieci...
  0
 • Users Avatars Mini
  mik007 pisze: 2003-07-23 09:31
  VIP***Telitale owszem były w Simplusie (a właściwie 1 model), Alcateli natomiast nie było nigdy, pierwsze zestawy Simplus to Motorola D160 i jakis Sagem, Alcatele z tych czasów czyli seria "bez DB" to tylko pre-paid Ery.
  0
 • Users Avatars Mini
  blobi pisze: 2003-07-23 10:18
  No i teraz wszyscy sie rzuca na sl55! Woda na młyn dla + :D (I tak pewnie kupi go z 1 % nowych abonentów)
  0
 • Users Avatars Mini
  x-treme pisze: 2003-07-23 12:26
  ***GSM maniac i inni........ widze ze mlodzi jestescie..... ja OSOBISCIE kupilem kumplowi ALCATELA (nie pamietam jaki, ale chyba bez DB) na siebie w plusie. Bylo to jakoes ponad 5 lat temu. To byly pierwsze alcatele z taka wyswana latajaca antenka. Potem kumpel zmienil abonametnt na taki nowy co w plusie dali za 10 zł!!!! BONUS sie zwie!!! potem kupil se w erze a obnament od niego wzięlem. Do tej pory uzywa go moja mamuśka. (wizla se jeszcze CLIP za 5zeta) . razem 15 zeta abo. i uzywa go za granica. to lepsze roziwanie niz simplus!!! tam trzeba jakies kody wpisywac, zeby zadzwonic tez, a tu o nic sie nie martwi. wygoda za 15 zeta. i stawki za granica jak kazdy abo a nie smsy po 2 zety jak simplusie!!!! pozdrówka
  0
 • Users Avatars Mini
  milo pisze: 2003-07-23 12:31
  niezła lipa
  0
 • Users Avatars Mini
  efen pisze: 2003-07-23 13:20
  blobi : watpie bo nie kazdy kupuje fony po 700 pln wiekszosc woli te po zylu takze nie grozi to plusowi ze zabraknie im sl55 na stanie :P
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-07-23 14:55
  efen***: no i właśnie to mniej wiecej chciał powiedzieć blobi, tylko niewłaściwie zinterpretowałeś jego słowa. Ludzie, czytajcie posty dokładnie, a nie tylko pierwsze 3 słowa. I używajcie czasem także innych, niż mobilnych komórek ;-) x-treme***: ok, nie sprzeczam się, mozliwe, że jakiś Alcatel w + kiedyś był, co nie zmiania faktu, że teraz żadnego nie uświadczysz...
  0
 • Users Avatars Mini
  MISIEKZZ pisze: 2003-07-23 15:10
  plus nie mial nigdy alcatela chyba wam sie cos z boszami powalilo albo deal wyciagnal go spod lady bo wczesniej kupil go w erze
  0
 • Users Avatars Mini
  maxpl pisze: 2003-07-23 17:40
  ha ha a nie mowilem ze plus bedzie mial sl55 jako pierwszy i ponoc jedyny :) zobaczcie na moj wpis w sl55 :)
  0
 • Users Avatars Mini
  rafalpf pisze: 2003-07-23 17:58
  super telefon ale narazie droooooogo ---- trzeba poczekać aż stanieje
  0
 • Users Avatars Mini
  maxpl pisze: 2003-07-23 18:50
  heh mozesz czekac i czekac :) gosc z plusa powiedzial ze ten telefon jest dla elity i jego cena moze pojdzie tylko troszke w dol. Zreszta zobacz na cene n3650, n9210 i innych topowych modeli!
  0
 • Users Avatars Mini
  titq pisze: 2003-07-23 19:50
  hmm, a ja tak z innej beczki :) czytujac niusy i obserwujac klientow zawsze fascynuje mnie ta nowa filozofia zycia posiadaczy komorek, fascynacja zmianami modeli, balansowania promocjami, potrzeby ciaglego zdobywania czegos nowszego, lepszego, tu kupia tu sprzedadza i nie dlatego, ze jest im to potrzebne a dlatego, zeby byc tzw. trendy. hmmm komorka urosla do rangi bostwa?
  0
 • Users Avatars Mini
  hebe pisze: 2003-07-24 12:06
  teraz plus podbija rynek :) super promo! i telefonik tez niczego sobie :)
  0
 • Users Avatars Mini
  Caspianek pisze: 2003-07-24 12:16
  Plus GSM coraz bardziej mnie zaskakuje. Kiedys uwazalem ze byla to najgorsza siec tylko dobre telefony jakos ratowaly Plusa. Dzis Plus atakuje ostro. To dobrze bo rodzi sie prawdziwa konkurencja, a na tym skorzystamy tylko MY - KLIENCI!! Pozdrawiam :)
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-07-24 14:08
  Caspianek - no to rozszerz pojęcia "najgorsza siec", "najlepsza sieć". To już kolejna promocja... ponad miesięcznych taryf... Kiedy były one ogłoszone, nie zauważyłęm, żebyś się wypowiadał na ich temat w ogóle a już o tym jakie to one korzystne dla nas - KLIENTÓW tym bardziej. Czyżbyś był kolejnym fanem telefonów GSM? Że tylko te kwestie decydują o tym, który operator jest najlepszy, a który najgorszy?
  0
 • Users Avatars Mini
  samanta pisze: 2003-07-25 21:22
  Plus idzie ostro do przodu i chyba przejmie część klientów od pozostałych operatorów.Brawo.
  0
 • Users Avatars Mini
  rgumkowski1 pisze: 2003-07-26 00:29
  Nawet ciekawy ten Siemens SL55 w tej promocji, tylko ta cena! a reszta fonów tak jak dotychczas. :-) pzd
  0
 • Users Avatars Mini
  kamikaze pisze: 2003-07-26 01:21
  wreszcie cos sie z ta siecia ruszylo...szkoda ze tyle trzeba bylo czekac na 1 sek naliczanie...
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2003-07-28 10:01
  Ale ceny!!!Heh...popatrzcie na ceny T100,czy 63i-no koment!
  0
 • Users Avatars Mini
  pajorro pisze: 2003-08-01 12:11
  Ale Sl55 juz jest i to sie liczy.
  0
 • Users Avatars Mini
  xslimakx pisze: 2003-08-04 15:20
  hehe ja sie malo udzielam na GOL-u ale czytam go czesto i w tej chwili to mi sie smiac chce jakis czas temu bluzgaliscie na ere ze cos tam pozniej na plusa ze stare taryfy teraz plus ma nowe to oj jakie fajne ze konkurencja nie ma szans itp to samo o promocjach hehe przeciez tak zawsze bedzie ze jak ktos cos nowego wprowadzi to reszta tez cos musi bo zostanie w tyle... teraz beda pewnie nowe promo w erz i idei... hehe ale ten sl55 mi sie podoba i m55 szkoda tylko ze sl ma taka slaba ta baterie :/ bo juz mi sie nokie nudza a chyba czas powoli pomyslec o zmianie wysluzonej 6310 na cos nowego.
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: