Słabsze wyniki Dialogu

Newsy
Żródło: KGHM
Opinie: 0
Opinie: 0

W pierwszym kwartale 2007 r. DIALOG osiągnął następujące wyniki:

Przychody ze sprzedaży 119 870 tys. zł,
Zysk z działalności operacyjnej 7 739 tys. zł,
EBITDA 31 260 tys. zł,
Zysk netto 6 389 tys. zł.

Silna konkurencja operatorów komórkowych powoduje, że DIALOG podobnie jak inni operatorzy usług stacjonarnych odnotowuje spadek liczby abonentów usług głosowych. Na koniec marca spółka posiadała 436 tys. linii dzwoniących, tj. 2 tys. mniej niż na koniec 2006 roku.

Na koniec marca 2007 roku Dialog miał 89,1 tys. klientów broadband.

Wyniki spółki

Uzyskane przychody w pierwszym kwartale 2007 roku wyniosły 119 870 tys. zł (wobec 126 463 tys. zł w I kwartale 2006 roku – spadek o 5%). Spadek przychodów jest spowodowany obniżeniem cen za usługi oraz zmniejszeniem bazy klientów. Spadek przychodów przy jednoczesnym zwiększeniu kosztów związanych z pozyskiwaniem klientów oraz kosztów wdrażania nowych usług spowodowały, że spółka osiągnęła niższy wynik na działalności operacyjnej, który wyniósł 7 739 tys. zł (wobec 22 456 tys. zł w I kwartale 2006 roku). Wynik EBITDA również uległ obniżeniu i wyniósł 31 260 tys. zł (wobec 44 616 tys. zł w I kwartale 2006 roku). Wynik netto wyniósł 6 389 tys. zł.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: